Avoin työpaikka: Ohjelma-asiantuntija

20.8.2020

Tervetuloa tärkeään työhön: Suomen World Vision etsii kehitysyhteistyön ohjelmatiimin vahvistukseksi kahta

OHJELMA-ASIANTUNTIJAA

- Toisen ohjelma-asiantuntijan vastuualueeseen kuuluvat grants -rahoitteiset hankkeet (Grants Acquisition and Management) ja tehtävä on vakinainen.
- Toisen ohjelma-asiantuntijan vastuualueeseen kuuluvat kehitysyhteistyöohjelmat (Program advisor/Development Programs) ja tehtävä on vuoden määräaikaisuus. Tehtävän jatkomahdollisuuksia kuitenkin kartoitetaan vuoden kuluessa. 

GRANTS ACQUISITION AND MANAGEMENT -TEHTÄVÄ: 
Työskentelet julkisen grants-rahoituksen (EU, ECHO, YK, Finnpartnership jne.) sekä säätiörahoitusten hakemisen sekä rahoitettujen projektien hallinnoimisen parissa. Toimit ohjelmatiimissä yhteistyössä erityisesti julkisen rahoituksen päällikön kanssa ja ohjelmajohtajan alaisuudessa itsenäisesti ja vastuullisesti. Tuotat viestintä- ja taustamateriaalia asiakaspalvelun ja varainhankinnan käyttöön sekä viestinnän ja vaikuttamistyön tueksi. 

Odotamme sinulta erityisesti 
- kokemusta grants-rahoitusten hakemisesta sekä grants-rahoitteisten projektien hallinnoimisesta 
- eri rahoittajalähteiden tuntemusta.
Arvostamme myös kokemusta yritysyhteistyöstä. 

PROGRAM ADVISOR/DEVELOPMENT PROGRAMS -TEHTÄVÄ:
Ohjelma-asiantuntijana suunnittelet, seuraat, raportoit ja arvioit järjestön kehitysyhteistyöohjelmaan kuuluvia hankkeita yhteistyössä kumppanien kanssa. Tuotat viestintä- ja taustamateriaalia asiakaspalvelun ja varainhankinnan käyttöön sekä viestinnän ja vaikuttamistyön tueksi. Osallistut kohdealueesi ohjelmien ja hankkeiden kehittämiseen yhteistyössä ko. alueen kumppaneiden kanssa. 

Odotamme sinulta
- vahvaa hankehallinnon osaamista
- ulkoministeriön ohjelmatuen tuntemusta
- ohjelmatyömme teemojen edistämiseen liittyvää osaamista. 
Arvostamme erityisesti Afrikan tuntemusta. 

Kummankin tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa auttaa
- yli viiden vuoden työkokemus kehitysyhteistyöstä sekä vahva kehityspolitiikan tuntemus
- vahva tulosperustaisen kehitysyhteistyön osaaminen
- kokemus työskentelystä kehitysmaissa
- vahva viestinnällinen osaaminen sekä kyky toimia yhteistyössä erilaisten ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien kanssa
- omatoimisuus, tiimityötaidot, priorisointikyky, järjestelmällisyys ja tarkkuus.

Soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi edellytämme hakijoilta englannin kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa ja arvostamme suomen ja ruotsin kielen sujuvaa hallintaa. Muu kielitaito, kuten espanja tai swahili, katsotaan eduksi. 

Tarjoamme innostavan ja monipuolisen työn myönteisessä ja eteenpäin katsovassa työyhteisössä kehitysyhteistyön näköalapaikalla. 

Tiedustelut: ohjelmajohtaja Annette Gothóni (+358 40 5950 892), perjantaina 28.8. klo 11–12 ja keskiviikkona 2.9 klo 13–14.

Kummatkin paikat täytetään mahdollisimman pian. Lähetä hakemus ansioluettelon ja palkkatoiveen kera osoitteeseen minna.clergeaud@worldvision.fi. Viimeinen hakupäivä on 3.9.2020.

Suomen World Vision suojelee kehitysmaiden lapsia ja puolustaa heidän oikeuksiaan. Työmme lähtökohta on kristillinen lähimmäisenrakkaus. Autamme siellä missä tarve on suurin uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Olemme itsenäinen osa maailman suurinta kummilapsijärjestöä, World Visionia. Kansainvälisesti World Visionin avun piirissä on 100 miljoonaa ihmistä. Katso lisää: www.worldvision.fi ja www.facebook.com/SuomenWorldVision/