Näin autamme

Jokaisella lapsella on oikeus elää suojeltuna - ilman puutetta ja pelkoa. Suojelemme lapsia väkivallalta ja hyväksikäytöltä. Rakennamme turvallisempaa arkea, missä lapset saaavat elää mahdollisimman terveinä, vahvoina ja arvostettuina. Olemme sitoutuneet YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, jolla halutaan taata lapsille oikeus hyvään elämään sekä mahdollisuus terveydenhoitoon, riittävään ravintoon, koulutukseen ja kehittymiseen turvallisissa olosuhteissa. Tavoitteena on luoda lapsille ympäristö, jossa heitä suojellaan ja heille annetaan mahdollisuus osallistua ja ilmaista mielipiteensä.

Lääkärisalkkuikoni

Terveys ja ravitsemus

Autamme perheitä tuottamaan enemmän ja monipuolisempaa ruokaa. Tarjoamme viljelykoulutusta ja edistämme ekologista viljelyä. Ohjaamme aliravitut lapset hoitoon ja tuemme toipumista. Koulutamme terveysvapaaehtoisia, jotka opastavat miten sairauksia voi ehkäistä ja hoitaa. Ohjaamme ihmisiä terveystarkastuksiin ja rokotettavaksi. Järjestämme ravitsemus- ja terveyskoulutuksia. Rohkaisemme odottavia äitejä käymään raskaudenajan seurannassa ja neuvomme synnyttämään kodin sijasta klinikalla. Kannustamme tähän muun muassa jakamalla synnytys- ja äitiyspakkauksia .

Vesipisaraikoni

Vesi ja sanitaatio

Autamme ihmisiä saamaan käyttöönsä puhdasta vettä: rakennamme ja kunnostamme vesipisteitä ja vesijärjestelmiä ja koulutamme vesiosuuskuntia huolehtimaan niistä. Rakennamme asianmukaisia käymälöitä. Koulutamme lapsia ja aikuisia hyvästä hygieniasta. Kun puhtaan veden saanti ja käytännöt ovat kunnossa, lapsikuolleisuus vähenee. Kun vettä saadaan läheltä, lasten turvattomat vedenhakumatkat jäävät pois ja heille jää aikaa koulunkäyntiin ja leikkiin. Vesi mahdollistaa myös yrittäjyyden sekä kotipuutarhojen ja karjanpidon.

Sydänikoni

Lasten suojeleminen

Työskentelemme erilaisia väkivallan muotoja vastaan. Näitä ovat esimerkiksi lapsityö, lasten kokema hyväksikäyttö sekä haitalliset perinteet, kuten sukuelinten silpominen ja lapsiavioliitot. Vahvistamme alueen lastensuojelumekanismeja ja tiedotamme asukkaille, mistä saa apua ongelmien ja rikosten selvittämiseksi. Opetamme vanhempia kasvattamaan lapsiaan ilman kuritusta, koulutamme kyläpäälliköitä ja viranomaisia lastensuojelusta ja lapsen oikeuksista. Opetamme myös lapsille ihmisoikeuksia ja kannustamme heitä vaikuttamaan kyläyhteisön ja kotiseudun asioihin.

Kynäikoni

Koulutus

Avustamme koulujen kunnostuksessa. Koulutamme opettajia tehokaammista opetusmenetelmistä. Kannustamme vanhempia kouluttamaan lapsiaan ja kampanjoimme erityisesti tyttöjen koulutuksen puolesta. Rakennamme esteettömiä vessoja ja parannamme koulujen vesihuoltoa, mikä edistää etenkin tyttöjen säännöllistä koulunkäyntiä. Kannustamme kouluja järjestämään kouluruokailun, jotta lapset jaksavat opiskella. 

Maissintähkäikoni

Toimeentulo

Kehitämme maataloutta ja järjestämme ammattikursseja sekä yrittäjäkoulutusta. Tuemme erityisesti nuorten yrittäjyyttä ja ammattikoulutusta. Autamme ihmisiä perustamaan osuuskuntia, kyläpankkeja ja säästöryhmiä, jotka myöntävät pienluottoja yritystoiminnan käynnistämiseen tai laajentamiseen. Pienluotoilla ryhmät pystyvät myös tukemaan niitä perheitä, jotka tarvitsevat lainaa yllättäviin kuluihin kuten sairaalamaksuihin.

Kasvi-ikoni

Ilmasto ja ympäristö

Vahvistamme ihmisten kykyä varautua ja sopeutua ilmastonmuutoksen seurauksiin. Koulutamme viljelijöitä viljelemään monipuolisesti kuivuutta kestäviä lajeja. Opetamme yhteisöjä käyttämään kanto- ja juurivesoja hyödyntävää metsitysmenetelmää (farmer-managed natural regeneration). Autamme perheitä hankkimaan energiatehokkaita uuneja. Opetamme lastenkerhoissa ympäristönsuojelua.