Ohjelmat ja hankkeet

Kaikki toimintamme tähtää lasten hyvinvoinnin paranemiseen. Toteutamme pitkäkestoisia aluekehitysohjelmia sekä lyhyempiä erillishankkeita ja projekteja. Rahoitusta saamme yksityisiltä tukijoilta, yrityksiltä sekä julkisilta rahoittajilta kuten Suomen ulkoministeriöltä, EU:lta ja YK:lta.

Aluekehitysohjelmat

Keskeisin toimintamallimme on aluekehitysohjelma, joita on käynnissä Intiassa, Perussa, Keniassa, Ugandassa, Ruandassa ja Kambodzassa. Käynnistämme työn kaikista hauraimmassa asemassa olevissa kylissä ja yhteisöissä. Ohjelmat kestävät tavallisesti 10–15 vuotta. Edistämme terveyttä, koulutusta, toimeentuloa, lastensuojelua sekä puhtaan veden saatavuutta. Tavoitteena on katkaista köyhyyden kierre pysyvästi.

Poika seisomassa kylttien viereellä

Hankkeet ja projektit

Aluekehitysohjelmien lisäksi toteutamme lyhytkestoisia projekteja ja hankkeita, jotka keskittyvät tiettyyn teemaan kuten ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tai tyttöjen oikeuksien edistämiseen. Esimerkiksi Keniassa toteutamme tyttöjen silpomisen vastaista projektia ja Ruandassa nuorisotyöllisyyttä edistävää hanketta. Rahoitusta hankkeisiin ja projekteihin saamme muun muassa Suomen ulkoministeriöltä, Euroopan unionilta sekä YK:n alaisilta järjestöiltä. 

Ompelukone ja paita

Silpomisen vastainen työ

Kenia

Somalia

Humanitaarinen työ

Uganda

Burundi

Ympäristötyö

Etiopia

Nuorisotyöllisyys- ja toimeentulotyö

Kenia

Ruanda

Uganda

Tutkimukset

Tekes: Business Finland International New Ventures in Health Sector (Suomi & Kenia)

Action Research on Violence on Children Living with Disabilities (Uganda)

Yritysyhteistyöprojektit löydät täältä >>