Logonet

Logonet Oy on toimittanut yli 15 vuoden ajan tuotteita suomalaiseen äitiyspakkaukseen. Keniassa Logonet yhteiskehitti meidän ja paikallisten toimijoiden kanssa äitiyspakkauksen, joka soveltuu pakolaisleireille ja vaativiin olosuhteisiin kehitysmaissa. Yhteisen työmme tuloksena äiti- ja lapsikuolleisuus vähenee samalla kun yrityksen toimintakenttä ja liikevaihto kasvavat. 

”Erittäin haastavat alkeelliset olosuhteet olivat optimaaliset Finnish Baby Aid Kit äitiys- ja synnytyspakkauksemme pilotoinnille sekä paikallisväestön piirissä että Kakuman pakolaisleiriolosuhteissa. Tulokset olivat huikeat: raskaana olevien naisten terveystarkastukset yhdeksänkertaistuivat. Onnistunut pilotti on saanut Kenian valtion harkitsemaan laajempaa jakelua ja paikallishallinnon budjettiin on jo lisätty varoja pakkauksemme jakelun jatkamiselle”, kertoo Logonetin kehitysjohtaja Mika Roini.  

Logonet toimittaa yhdessä World Visionin kanssa äitiyspakkauksia tuoreille kenialaisille äideille.