Kirewa-Nabuyoga

Aluekehitysohjelma

Kirewa-Nabuyogan aluekehitysohjelma sijaitsee Itä-Ugandan maaseudulla lähellä Tororon kaupunkia ja Kenian vastaista rajaa. Alue on suhteellisen viljavaa ja hedelmällistä, mutta haasteena on ajoittainen kuivuus ja toisaalta liian rankat sateet. Alueella asuu noin 60 000 ihmistä. Kummilapsia alueella on noin 3600. 

Useimmat alueen perheet ovat pienviljelijöitä ja karjankasvattajia. Edellytykset maanviljelylle ovat periaatteessa kohtuulliset, mutta ilmastonmuutoksen aiheuttamat säänvaihtelut ovat heikentäneet alueen maaperää ja sadot ovat pienentyneet. Viljelymenetelmät ovat kehittymättömiä, joten viljelyn tuottavuus on alhaista. Ruuasta on aika ajoin pulaa, mutta sitäkin suurempi haaste on ruuan yksipuolisuus.

Alueen väestöstä puolet on alle 18-vuotiaita, joten lapsia ja nuoria on paljon. Vaikka lähes kaikki lapset aloittavat alakoulun, vain puolet heistä käy sen loppuun, ja harvat jatkavat yläkouluun. Opetusvälineistä on kouluissa usein pulaa ja opetuksen laatu on suhteellisen heikkoa, mistä seuraa huono oppimisen taso. Lastensuojelun parantaminen vaatii vielä työtä, samoin kuin terveystilanne. Malaria ja HI-virus ovat merkittäviä sairauden aiheuttajia.

Vaikka lähes kaikki lapset aloittavat alakoulun, vain puolet heistä käy sen loppuun, ja harvat jatkavat yläkouluun.
Tervetuloa Kirewa-Nabuyogaan!

Tervetuloa Kirewa-Nabuyogaan!

Kirewa-Nabuyoga kartalla

Alueen kolme haastetta ja ratkaisua

Koulutus

Ugandalainen koululuokka

91% lapsista aloittaa peruskoulun, mutta noin puolet jättää sen yhä kesken. Opetuksen taso on heikkoa.

Ratkaisu:

Lasten koulussapysymiseen panostetaan. Tyttöjä opetetaan valmistamaan kestositeitä, jotta koulu ei jäisi kesken kuukautisten takia. Opetuksen tasoa parannetaan mm. toimittamalla kouluihin säännöllisesti paikallisia sanomalehtiä, mikä parantaa oppilaiden sisälukutaitoa ja ymmärrystä yhteiskunnallisista asioista.

Terveys

Ugandalainen tyttö muovituolilla

Yhteisöjen terveys- ja hygieniakäytännöissä, sekä ravitsemustiedoissa varsinkin lasten osalta on suuria puutteita. Sairaudet kuten hiv ja malaria ovat merkittäviä ongelmia. 

Ratkaisu:

Seudun asukkaiden terveys-, ravitsemus- ja hygieniatietoutta lisätään. Kyläterveystyöntekijät neuvovat mm. ravitsemukseen, malarian ja hivin torjuntaan liittyvissä asioissa naapureitaan. Kirkkojen johtajat ovat aktiivisesti mukana hiv-työssä, mm. kertomassa hiv-testauksen tärkeydestä.

Maanviljely

Ugandalaisia viljelijöitä

Alueen asukkailla ei ole riittävää tietotaitoa tuottavaan viljelyyn ja ajoittain yhteisöissä saattaa olla pulaa ruuasta. Ongelmat ovat kiinteästi sidoksissa toimeentulon niukkuuteen, joten elinkeinojen kohentaminen on olennaisessa roolissa.

Ratkaisu:

Elinkeinoja kohennetaan. 94 % alueen asukkaista on maanviljelijöitä. Heitä koulutetaan viljelemään tehokkaammin ja luonnonmukaisemmin. Maanviljelijöiden yhdistyksen toimintaa tehostetaan. Alueelle perustettavasta kyläpankista maanviljelijät voivat hakea lainaa.

Tässä olemme nyt

Kirewa-Nabuyogan aikajana
Tervetuloa!
Maisemia
Naurava tyttö
Koulurakennus
Koululuokka Ugandassa
Koululainen
Kestositeiden valmistusta
Teiniäiti
Jalkapallo
Keittiö
Maanviljelijöiden yhdistys
Kalastaminen
Terveysasema

Uusimmat uutiset Ugandasta