Näin autamme Rajnandgaonissa

Pääyhteistyökumppani on Intian World Vision, joka vastaa ohjelman toteutuksesta ja varojen käytöstä. Suoria hyödynsaajia ovat köyhät ja maattomat perheet, lesket, vammaiset sekä naisten, miesten ja lasten ryhmät. Yhteistyötä tehdään lukuisten paikallisten toimijoiden kuten terveyskeskusten, koulujen, paikallisten kansalaisjärjestöjen sekä valtion paikallishallinnon eri yksiköiden kanssa.

Rajnandgaonissa perheiden ruokaturvaa on parannettu maatalouden tekniikoita, kastelua ja veden talteenottoa kehittämällä sekä tukemalla luomuviljelyyn siirtymistä. Maataloudessa tehtävät uudistukset vaikuttavat koko perheen, erityisesti lasten ruokavalion monipuolistumiseen, ympäristönsuojelun ja perheen tulojen kasvun lisäksi.

Aluekehitysohjelman henkilökunta on saanut luotua hyvät suhteet paikallisiin viranomaisiin muun muassa koulutuksen ja terveydenhuollon saralla. Kylien esi- ja peruskouluja on kehitetty lapsiystävällisiksi ja nyt panostetaan erityisesti opetuksen laadun kehittämiseen. Heikoimmille oppilaille järjestetään tukiopetusta, minkä avulla uhka pudota koulusta pienenee merkittävästi.

Tiiviit suhteet osavaltion viranomaisiin ovat mahdollistaneet sen, että aluekehitysohjelmassa on pystytty parantamaan äitien ja alle 3-vuotiaiden lasten terveyttä säännöllisiä terveyspalveluja tarjoamalla. Turvalliset synnytykset, lasten rintaruokinta ja rokotukset ovat lisääntyneet. Myös lasten aliravitsemukseen pyritään puuttumaan yhdessä valtion terveysviranomaisten kanssa. Kaikki aliravitut alle 5-vuotiaat lapset pyritään kuntouttamaan normaalipainoisiksi.

Ohjelma on kouluttanut jokaiseen kylään vapaaehtoisia terveystyöntekijöitä, jotka avustavat terveyskampanjoissa, valistavat kyläläisiä terveysasioissa ja antavat tarvittaessa ensihoitoa. Hygieniaa parannetaan rakentamalla käymälöitä köyhimmille perheille. Lisäksi pyritään edistämään lasten oikeuksien toteutumista sekä tyttöjen ja naisten asemaa.

Elinkeinojen osalta World Vision tukee oma-apuryhmien perustamista, joissa monet naiset ovat aloittaneet säästämistoiminnan. Alkupanosten avulla tuetaan köyhimpiä ja vammaisia henkilöitä pienten yritysten aloittamisessa. Köyhiä perheitä, leskiä ja vammaisia henkilöitä ohjataan lisäksi valtion olemassa olevien tukijärjestelmien pariin.

Hankkeen tiedot

Painopistealueet: Luonnonmukainen maatalous, perusopetus.
Tyyppi: Aluekehitysohjelma
Tila: Käynnissä
Pääkielet: Hindi, chhattisgarhi
Pääuskonto: Hindulaisuus
Päätoimeentulo: Maanviljely
Alkaa: 2004
Päättyy: 2020
Asukkaita: 64 000
Pääyhteistyökumppanit: Intian World Vision
Muut kumppanit: Kylähallitukset, terveys- ja koulutuskomiteat sekä naisten, miesten ja lasten ryhmät, terveyskeskukset, koulut, paikalliset kansalaisjärjestöt ja asiantuntijaorganisaatiot sekä valtion paikallishallinnon eri yksiköt

Kehitystavoite:
Maaseutuyhteisöjen sosio-ekonomisen tilanteen parantuminen ja maaseudun kyläyhteisöjen voimavarojen vahvistuminen.

Välittömät tavoitteet:
1. Paikallisyhteisöjen yhteistoiminta ja organisoituminen
2. Vesihuollon ja maanviljelyn kehittäminen
3. Toimeentulon parantaminen
4. Alle 5-vuotiaiden lasten ja äitien terveydentilan kohentaminen
5. Tyttöjen ja poikien esi- ja perusopetuksen lisääminen ja laadun kehittäminen

Budjetti: 311 881 € vuonna 2019
Hankekoordinaattori: Merja Tikkanen-Vilagí
OECD:n DAC-luokitus 43040
Lisää tietoa: asiakaspalvelu@worldvision.fi