Tukiopetuksella lahjoitat lapselle tulevaisuuden

26.9.2019

Tukiopetus Intiassa

Hoshangabadissa, Intian köyhällä maaseutualueella järjestetään kummien tuella lapsille tukiopetusta tavallisen koulun tueksi. Tukiopetus saattaa ratkaista nuoren koko tulevaisuuden. Tukiopetuksella lapset sisäistävät oppimansa ja saavat apua oppimisvaikeuksiin, eikä koulua vain niin sanotusti istuta läpi. Tukiopetuskeskuksissa järjestetään myös elämäntaitokoulutusta, jossa lapsia opetetaan käsittelemään omia tunteitaan ja ymmärtämään omat vahvuutensa. 

Intialaisia lapsia saamassa tukiopetusta

World Vision vierailee kouluissa testaamassa oppilaita joka vuosi ja ehdottaa tukiopetusta niille lapsille, joiden tietotaso ei vastaa oman luokkansa tasoa. Tällä tavoin myös maaseudun lapsille tarjotaan paremmat mahdollisuudet läpäistä peruskoulun ratkaiseva loppukoe ja päästä jatko-opiskelemaan. 

Hoshangabadin ja Rajnandgaonin ohjelmissa 2800 lasta sai tukiopetusta matematiikassa, hindissä ja englannissa. 

Tapasimme Intian kummien opintomatkalla Artin (oranssi sari), joka oli ollut aiemmin World Visionin tukiopetuskeskuksen elämäntaitokoulutuksessa. Hänelle tukiopetuksella oli ollut ratkaiseva merkitys. 

”World Visionin koulutuksessa sain uskoa itseeni ja ymmärsin, että olen nopea oppimaan ja minun kannattaa tähdätä korkealle.” Arti tiivistää.

”Elämäntaitokoulutuksessa korostettiin myös, että tytöt ja pojat ovat oppimisessa yhdenvertaisia ja se lisäsi itseluottamustani. Opiskelin ahkerasti ja pääsin jatko-opiskelemaan. Nyt työskentelen kaupungissa ja minulla on valtion virka opettajana.” Arti kertoo ylpeänä.  

Tukiopetusta ohjaa ammattitaitoinen opettaja, mutta opetusta tehostetaan jakamalla oppilaat pienryhmiin ja ryhmistä valitaan taitavia oppilaita, jotka voivat ohjata muuta ryhmää tehtävissä.  Lapset opiskelevat myös eri tasoilla. Esimerkiksi englanninkielen opetuksessa on neljä eri tasoa ja matematiikan opetuksessa seitsemän eri tasoa. Tukiopetus järjestetään aamuisin ennen varsinaista koulua klo. 8 alkaen ja se kestää tunnista kahteen tuntiin. 

Pahvisilla kolikoilla opitaan tunnistamaan paikallinen raha, sillä maaseudulta kaupunkeihin lähtevillä nuorilla on usein ongelmia rahankäsittelyn kanssa. Maaseudulla kotona ei välttämättä ole ollut lainakaan rahaa, sillä kotikylässä on voinut vallita lähinnä vaihtotalous.

Tukiopetuksessa opetetaan myös tunteiden tunnistamista ja niistä puhumista. Tytöt ja pojat opiskelevat yhdessä. 

Kuvia tunteista
Tunteita

Pakkaus, jota käytetään tukiopetuksessa on World Visionin kehittämä yhdessä paikallisen intialaisen järjestön kanssa. 

Opintomatkalla olimme Intian lasten kummien kanssa vierailemassa Hoshangabadin tukiopetuskeskuksessa. Opintomatkan kummit päätyivätkin ottamaan tukiopetuksen ja tukiopetuskeskusten varustelun yhdeksi keräyskohteistaan. Lisälahjoituksella halutaan saada uudet istumismatot mahdollisemman monen keskuksen lattioille, jotta lasten olisi mukavampi opiskella. 

Anne Huttunen tapasi kummityttönsä 11- vuotiaan Ragnin Intian opintomatkalla. Ragni oli tuonut mukanaan kummia tapaamaan veljensä Anuragin ja serkkunsa Adityarajin (keltasininen kauluspaita). Kummi pyysi lapsia kirjoittamaan nimet muistivihkoonsa ja kaikilla kolmella oli hyvät ja selkeät käsialat. Lapsien komean käsialan takana selvisi olleen World Visionin kummien tuella toteuttama tukiopetus, jota he olivat saaneet jo vuoden ajan. 

”Pääsin tukiopetukseen, koska en osannut kunnolla kirjoittaa. Olin jäänyt jälkeen kirjoittamisen opettelussa ja siksi kaikki aineet tuntuivat vaikealta. Vuodessa olen oppinut paljon ja tykkään kirjoittamisesta” Ragni kertoo ujosti.

Kummi pelaa Kimbleä kummilapsensa kanssa