Matka-arvonnan säännöt

Arvonnassa palkintona on yhden hengen opintomatka Suomen World Visionin aluekehitysohjelmaan joko Peruun, Keniaan, Ugandaan, Ruandaan, Intiaan tai Kambodzaan. Voittaja voi itse valita mihin tarjolla olevista opintomatkoista hän haluaa liittyä mukaan. Matkalle on lähdettävä viimeistään vuoden aikana arvontavoitosta. Matkoja järjestetään vuosittain 1-2 kappaletta.

• Arvonta suoritetaan xxx. Arvontaan voi osallistua vain kerran xxx (klo 23:59) asti täyttämällä arvontakuponki osoitteessa worldvision.fi/matka-arvonta. Arvontaan voi osallistua myös tapahtumissa, joissa Suomen World Vision on mukana, palauttamalla arvontakuponki tapahtumapaikalle tai postitse. Arvontakupongin voi tilata Suomen World Visionin asiakaspalvelusta (puh. 096 818 300, asiakaspalvelu@worldvision.fi). Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Opintomatkan voittaja julkistetaan worldvision.fi-verkkopalvelussa xxx mennessä.

• Kummimatkasta sovitaan erikseen voittajan kanssa. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi, mutta voittaja voi luovuttaa matkan toiselle henkilölle. Suomen World Visionilla on kuitenkin oikeus kieltäytyä erityisjärjestelyistä. Palkinnon arvo on noin 3 000 euroa. Matkan mahdollistaa CWT Kaleva Travel, joka maksaa myös palkinnon lakisääteisen arpajaisveron.

• Arvonnan järjestää Suomen World Vision yhteistyössä CWT Kaleva Travelin kanssa. Siihen voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet Suomessa asuvat henkilöt. Suomen World Visionin ja CWT Kaleva Travelin työntekijät tai heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat eivät voi osallistua arvontaan.

• Matkan voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Matkan voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta sekä vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

• Voittaja antaa Suomen World Visionille oikeuden viestiä arvonnasta, sen voittajasta (mukaan lukien oikeus julkaista voittajan nimi ja asuinpaikkakunta ilman erillistä suostumusta) ja palkintomatkasta omissa viestintäkanavissaan. Hän myös sitoutuu antamaan World Visionille sekä tiedotusvälineille haastatteluja matkakokemuksestaan.

• Arvonnan yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käsitellään vain arvonnan järjestämistä ja voittajalle ilmoittamista varten. Jos arvontaan osallistuva ilmoittaa arvonnan yhteydessä olevansa kiinnostunut kummiudesta, niin tällöin tiedot säilytetään Suomen World Visionin yhteydenottoa varten. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on saatavilla Suomen World Visionin rekisteriselosteesta (worldvision.fi/kayttoehdot).

• Arvonnan järjestäjän enimmäisvastuu osanottajia kohtaan ei ylitä missään tilanteessa näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

• Kampanjan järjestäjä pidättää oikeuden mitätöidä ja estää kaikki sellaisten henkilöiden osallistumiset, jotka ovat osallistuneet kampanjaan vähintään kerran käyttäen kiellettyjä keinoja, kuten tahallinen väärien tai virheellisten tietojen antaminen jne. Arvonnan sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

• Mikäli viestintämateriaaleissa, joissa arvonnasta on viestitty, löytyy paino- tai jokin muu tekninen virhe (esim. worldvision.fi-verkkopalvelussa), arvonnan järjestäjä, sen yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin virhetilanteiden ilmetessä.

• Suomen World Visionilla ja CWT Kaleva Travelsilla on oikeus perua arvonta, mikäli matkaa ei pystytä järjestämään tai toinen toimijoista on estynyt tarjoamaan matka arvontavoittajalle.