Perun vuosikirje

Yläkoululaisille työelämävalmiuksia, jotka palvelevat heitä myös opintojen jälkeen

Perun kummien vuosikirje 2020 

Hyvä perulaisen lapsen kummi, 

Tätä kirjoittaessa koronavirus jyllää ympäri maailmaa ja muuttaa ihmisten elämää niin Suomessa kuin maailmallakin. Vierailin Perussa vuoden alussa. Jo tuolloin uutisissa puhuttiin runsaasti viruksesta ja sen etenemisestä. Tilanne on noista ajoista toki muuttunut myös Perussa, jossa hallitus on rajoittanut ihmisten liikkumista ja kieltänyt kokoontumisia, ihan kuten Suomessakin. World Visionin henkilökunta tekee kaiken mahdollisen, jotta kummilastemme yhteisöt ja muut erityisen hauraat alueet säästyisivät tartunnalta.  

Kuten monet teistä varmaan muistavatkin, pitkäkestoinen Mosoq Ayllun ohjelmamme päättyi vuonna 2019, mutta työmme El Salvadorin ja Renacerin kummiohjelmissa jatkuu edelleen. Matkani aikana tapasin useita lapsia ja perheitä, jotka ovat saaneet apua teiltä kummeilta. Ohessa muutamia poimintoja siitä, mitä olemme tuellasi tehneet kuluneen vuoden aikana.  

Erityisen arvokasta työtä on tehty lasten ja nuorten monipuolisten oppimisvalmiuksien edistämiseksi. Alakoululaisten kohdalla tämä tarkoittaa ennen kaikkea heidän luetunymmärtämisensä kohentamista. Ilman riittävää lukutaitoa myöhemmät opinnot muodostuvat hyvin hankaliksi. Tilanteen korjaamiseksi kouluihin on perustettu pieniä kirjastoja, joista lapset voivat lainata itseään kiinnostavaa lukemista ja sitä kautta kehittää omaa lukutaitoaan. Samalla myös opettajia ja lasten vanhempia on koulutettu erilaisista tavoista, joilla he voivat innostaa lapsia lukuharrastuksen pariin.   

Yläkoululaisten kohdalla painopiste on ollut erityisesti nuorten yrittäjyystaitojen kohentamisessa. Yläkouluihin on hankittu esimerkiksi leipomiseen ja parturintöihin tarvittavia varusteita, joiden avulla nuoret oppivat uusia työelämässä hyödyllisiä taitoja. Näillä taidoilla he voivat myöhemmin rahoittaa esimerkiksi omia jatko-opintojaan.  

Oppimisen ohella Perussa tehtävä työmme on keskittynyt vahvasti myös lastensuojeluun. Tähän liittyen olemme tehneet yhteistyötä eri viranomaisten kanssa erityisesti fyysisen ja henkisen väkivallan vähentämiseksi. Vaikka edistystä on tapahtunut, ja monet paikallisjohtajat sekä viranomaiset ovat sitoutuneet väkivallan vähentämiseen, yhä liian moni perulainen lapsi ja nuori elää turvattomassa kasvuympäristössä. Tehtävää siis vielä riittää. 

Kiitos siitä, että olet kummiudellasi luomassa näille lapsille ja nuorille toivoa ja valoisampaa tulevaisuutta.  

Merja Tikkanen-Vilagi 
Ohjelma-asiantuntija, Peru
Suomen World Vision

Viimeisimmän vuoden tietoja

Renacer

199

yläkoululaista sai koulutusta leivonnaisten valmistuksessa.

138

nuorta sai koulutusta kampaamoalasta.

200

lasta ja nuorta osallistui koulujen oppilaskuntien toimintaan.

35

opettajaa sai koulutusta uudenlaisista opetusmenetelmistä.

El Salvador

112

nuorta osallistui aktiivisesti väkivallan kitkemiseen tähtäävään työhön.

240

yläkoululaista sai yrittäjyyskoulutusta World Visionin tuella.

103

nuorta sai ammatinvalinnanohjausta.

1200

asukasta osallistui väkivallan seurauksia käsitteleviin tilaisuuksiin.

Kuvaterveiset kummeille

Dario, Luciana, Diego, ja Angeles

El Salvadorin ohjelma-alueella asuvat Dario, Luciana, Diego, ja Angeles toimivat aktiivisesti nuorten ryhmässä, jonka tavoitteena on vähentää lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa. 

Cielo, Sandro ja Alexandra

Cielo, Sandro ja Alexandra pitivät kouluunsa järjestettyä leipomoa hauskana ja hyödyllisenä, koska sen kautta he oppivat sellaisia käytännön taitoja, joita pystyvät hyödyntämään myös tulevaisuudessa. 

Diego ja hänen äitinsä

Erityistä tukea tarvitseva Diego ja hänen äitinsä iloitsivat avusta, jota perhe on saanut Diegon koulunkäyntiin ja harrastustoimintaan. Avun ansiosta Diego on innostunut jalkapallon pelaamisesta ja saanut paljon uusia ystäviä ja itseluottamusta.

Alakoululaisia World Visionin tuella perustetun koulukirjaston edustalla

Alakoululaisia World Visionin tuella perustetun koulukirjaston edustalla.

Renacerin yläkoululaisia

Nuorten yrittäjyyskoulutukset lisäävät nuorten taitoja käytännön asioissa ja yrittäjyysidean suunnittelussa sekä markkinoinnissa. Kuvassa Renacerin yläkoululaisia. 

Renacerin alueella alakoulua käyvät tytöt

Renacerin alueella alakoulua käyvät tytöt odottivat innokkaasti joulun aikaan sijoittuvaa kesälomaansa. Tyttöjen toiveena oli viettää aikaa perheidensä kanssa ja erityisenä haaveena heillä oli päästä vierailemaan eläintarhassa.

Lapsia pelaamassa pelejä

Alakouluihin perustetuissa kirjastoissa lapsilla on mahdollisuus myös pelata erilaisia pelejä. 

Poika pesemässä kädet

Koronaviruspandemia lisää lasten turvattomuutta. Jos vanhemmat sairastuvat, he eivät pysty huolehtimaan perheen toimeentulosta ja lapset voivat joutua töihin heidän sijastaan. Lapset, jotka jäävät ilman aikuisen huolenpitoa, voivat joutua muiden hyväksikäyttämiksi ja kohtaamaan väkivaltaa. Monessa perheessä on vain yksi huoltaja, ja tämäkin voi olla iäkäs isovanhempi, jolle sairastuminen voi olla erityisen kohtalokasta.  

Sinun ja muiden kummien tuella pystymme: 

  • tiedottamaan hyvästä hygieniasta ja muista keinoista välttää tartunta.  
  • lisäämään käsienpesupaikkoja ja jakamaan saippuaa.  
  • tukemaan kummilapsesi kotiseudun viranomaisia estämään viruksen leviämistä. 
  • aloittamaan kriisiavun, mikäli koronavirus leviää laajemmin.  

Olemme toimineet tehokkaasti vastaavanlaisten pandemioiden ja epidemioiden yhteydessä ja meillä on kokemusta globaalista ja paikallisesta yhteistyöstä esimerkiksi Ebolan ja Zikaviruksen torjuntaan liittyen. Teemme kaikkemme sen eteen, että myös maailman haavoittuvimmat lapset selviävät tästä. Kiitos, että olet mukana tukemassa ennaltaehkäisevää terveystyötä, jota teemme kaikkien kummilasten asuinalueilla. Me selviämme tästä yhdessä! 

Ps. Voit seurata ajankohtaisia tietoja koronapandemiasta ohjelma-alueillamme Suomen World Visionin Facebook-sivuilta sekä verkkosivuiltamme