Kambodzassa päämääränä väkivallaton lapsuus

15.9.2020

Kambodzalaisia koululapsia

Millaista on olla lapsi maassa, jonka lähihistoriaan kuuluu nälänhätää, pakkotyötä ja joukkoteloituksia? Sellaisten vanhempien lapsena, joiden elämä on kulunut näistä asioista toipumiseen? Yhteiskunnassa, johon on jäänyt ajatus väkivallalla kasvattamisesta? 

Kambodzan keskiosassa sijaitsevan Santukin alueen ongelmat eivät heti avaudu vierailijalle. Lapset ottavat vieraat vastaan ujosti kikatellen. Aikuisten ja lasten kohteliaiden hymyjen alle kätkeytyy kuitenkin vaikeita kokemuksia, jotka ovat sodasta toipuneille suomalaisillekin etäisesti tuttuja. 

On perheitä, joissa menneistä kärsimyksistä vaietaan täysin, ja vanhempien lyhyen pinnan katketessa lapset saavat tukkapöllyjä. Vanhempia, joita on itse lapsena kuritettu ja heitetty alas portaita, mutta jotka väsymykseltään toistavat samankaltaisia käytösmalleja omien lapsiensa kanssa. Aikuisia, jotka on omassa lapsuudessaan erotettu omasta perheestään, ja jotka ovat todistaneet sukulaistensa väkivaltaisia kuolemia. Koteja, joissa Pol Potin joukkoihin pakotetut isät ovat niin traumatisoituneita, että uhkaavat kaataa lastensa päälle kiehuvaa vettä. Kouluja, jossa lasten kehitystä tuntemattomat opettajat uskovat opin menevät päähän karttakepin iskujen siivittämänä. Ja lukuisia tilanteita, joissa aikuisen ja lapsen välisen seksuaalisen koskemattomuuden raja ylitetään. 
 

Kambodzalaisia lapsia

World Vision puolustaa lasten oikeuksia

Kun Kambodzan rajat Pol Potin ja punakhemerien kansanmurhavuosien jälkeen jälleen aukesivat, jälleenrakennus keskittyi hyvin konkreettisten asioiden ympärille. Ravitsemukseen ja jälleenrakentamiseen liittyvästä hätäavusta on sen jälkeen siirrytty kohti kansakunnan psyykkisen hyvinvoinnin kohentamista. 

Maailman suurimpana kummilapsijärjestönä World Vision vie tätä muutosta eteenpäin monella rintamalla. Paikalliset työntekijämme asuvat samoissa kylissä, jotta he voivat opastaa kädestä pitäen uusia tapoja kasvattaa lapsia turvallisessa ilmapiirissä. Vanhempien ja opettajien systemaattisen kouluttamisen lisäksi tärkeässä roolissa myös ovat lasten omat kerhot. Kerhoille kunnostetaan kokoontumiskatoksia ja hankitaan erilaisia materiaaleja. Omat työntekijämme vahvistavat kerhoja ohjaavien paikallisten nuorten osaamista, sekä varmistavat kerhojen jatkuvuutta lobbaamalla niille virallista asemaa ja varoja paikallishallinnosta. 

Kerhoissa lapset saavat leikkiä, harrastaa ja oppia turvallisessa ympäristössä. Leikkien ja keskustelujen kautta lapsille opetetaan myös miten toimia väkivaltatilanteissa, ja missä kulkevat omaan kehoon liittyvät rajat. Santukin alueella näihin kerhoihin osallistuvat jo tuhannet lapset, ja niiden vetäjät ovat saaneet tärkeää kokemusta omia jatko-opintojaan varten. Kerhot on pyritty pitämään toiminnassa myös läpi korona-ajan, sillä niillä on suuri merkitys alueen lasten hyvinvoinnille. 

Asiantuntijoiden mukaan Suomessa kasvaa nyt ensimmäinen sukupolvi, joilla ei ole menneiden sotien taakkaa kannettavanaan. Suomalaisten kummien tuella varmistetaan, että samanlainen sukupolvi ponnistaa pian myös Santukista rakentamaan uudenlaista, lempeämpää yhteiskuntaa. 

Kokeile olisiko kummius sinunkin tapasi auttaa
 

NÄIN KUMMIUS MUUTTAA KOKONAISIA YHTEISKUNTIA

  • Suomalaiset kummit muuttavat tuhansien ihmisten elämän Santukissa: väkivallan kierteen katkaisemisen lisäksi asukkaat saavat puhdasta vettä, heidän terveytensä paranee, lasten oppimistulokset kohenevat, ja vanhemmat löytävät toimeentuloa kotiseudultaan vierastyöläisyyden sijaan.
  • Kummina seuraat muutosta kummilapsesi viestien ja raporttien kautta, ja kummina voi toimia myös ilman yhteydenpitoa kummilapsen kanssa.
  • Tuestasi hyötyy kummilapsen perheen lisäksi keskimäärin neljää muuta saman seudun lasta lähipiireineen.
  • World Vision on maailman suurin kummilapsijärjestö: se toimii 99 maassa, ja sen avulla yli 3 miljoonaa kummilasta on jo saanut paremman tulevaisuuden.