Lasten heikentynyt tilanne pakolaiskriiseissä järkyttää


Lähes 7 miljoonaa lasta on paennut väkivaltaa Syyriassa, Etelä-Sudanissa, Somaliassa ja Keski-Afrikan tasavallassa. Syyrian pakolaisista yli puolet on lapsia ja noin 60 prosenttia Somaliasta paenneista on lapsia, kehitysyhteistyöjärjestö World Vision muistuttaa maailman pakolaispäivän aattona. Maailman pakolaispäivää vietetään juhannusaattona 20. kesäkuuta.

 Pakolaisuudessa lapset ovat suurimpia kärsijöitä, sillä kodin, koulutuksen ja läheisten menettämisen lisäksi he usein joutuvat seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi tai heitä rekrytoidaan lapsisotilaiksi, Etelä-Sudanin maajohtaja Perry Mansfield kuvaa.

Leiriolosuhteissa ja heikon turvallisuustilanteen takia lasten on vaikea saada kasvun ja kehityksen vaatimaa psykologista tukea. Erityisen hankala tilanne on vammaisilla lapsilla epähygieenisissä olosuhteissa. 

Pakolaistilanteen arvioidaan pahenevan entisestään. Vuoden loppuun mennessä Etelä-Sudanin pakolaisten määräksi arvioidaan jo 1,5 miljoonaa. Syyriassa pakolaisten lukumäärä ylittänee 3 miljoonan rajan jo lähikuukausien aikana. Somalian tilanteen pahenemisen arvioidaan tuovan lähes miljoona uutta pakolaista.

 Kansainvälinen yhteisö on vastannut avun tarpeeseen hitaasti. Jos Somalian pakolaisten määrän annetaan kasvaa, se pitkittää kaikkien osapuolten kärsimystä ja lisää kansainvälisiä riskejä, World Vision Somalian maajohtaja Francois Batalingaya varoittaa.

World Visionilla on meneillään laajoja avustusoperaatioita Etelä-Sudanissa, Keski-Afrikan tasavallassa ja Somaliassa sekä Syyrian pakolaisille. Järjestö tarjoaa pakolaisille muun muassa ruokaa, puhdasta vettä, aputarvikkeita ja tilapäismajoitusta. Tärkeä työmuoto on psykososiaalisen tuen tarjoaminen lapsille ja perheille kriisin keskellä.

 Vasta kun ihmiset pääsevät palaamaan koteihinsa, voivat he vakavasti ryhtyä rakentamaan uudelleen elämäänsä, World Visionin humanitaarisen avun johtaja Leopold Ndiouki sanoo.

Kuva: James East