Raportti: Joka kolmas lapsi elää ilman syntymätodistusta

Joka kolmas alle 5-vuotias elää ilman syntymätodistusta eri puolilla maailmaa. Tämä tarkoittaa, että ainakin 230 miljoonaa lasta on väestörekistereiden ja samalla usein elintärkeiden terveyspalveluiden ulottumattomissa, kertoo kehitysyhteistyöjärjestö World Visionin tänään julkaisema Uncounted and Unreached -raportti.

– Erityisen hankalassa asemassa ovat vähemmistöihin kuuluvat lapset, pakolaiset, kodittomat, vammaiset sekä lapsikaupan uhrit. He puuttuvat todennäköisimmin valtion tilastoista ja jäävät samalla helpoiten palveluiden ulkopuolelle, sanoo Suomen World Visionin yhteiskuntasuhteiden johtaja Anne Pönni.

Paperittomuus vaikuttaa yksilötasolla esimerkiksi siihen, pääseekö lapsi sairastuessaan lääkäriin tai saako hän päättötodistuksen koulusta.
Lisäksi puutteelliset väestötiedot aiheuttavat sen, että hallitukset tekevät palveluihin liittyviä päätöksiä kansallisten keskiarvojen perusteella. Näin esimerkiksi syrjäseutujen terveyspalveluita ei osata suunnitella todellisen tarpeen mukaan. Hankalin tilanne on kaikkein köyhimmillä alueilla kehitysmaissa sekä hauraissa valtioissa.

– Kenian Meibekissä, Suomen World Visionin ohjelma-alueella, alle 10 prosenttia lapsista rekisteröidään syntymän yhteydessä. Syntymätodistus jää usein hankkimatta, koska sen merkitystä ei ymmärretä ja se on haettava kaukaa. Myös rekisteröintimaksut ja korkeat matkustuskustannukset saattavat olla este, Pönni kertoo.

Suomen World Vision tekee työtä syntymärekisteröinnin yleistymiseksi kouluttamalla vanhempia sen tärkeydestä sekä helpottamalla todistuksen hankintaa. Esimerkiksi Keniassa Meibekin terveysasemalla vastasyntyneen voi rekisteröidä heti synnytyksen jälkeen.

– Jotta haavoittuvimmat lapset saisivat syntymätodistuksen, on tärkeää kehittää entistä kattavampia tiedonkeruujärjestelmiä. Siihen tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä paikallisten yhteisöjen kanssa, Pönni sanoo.

Uncounted and Unreached -raportti on osa World Visionin maailmanlaajuista viisivuotista Child Health Now -kampanjaa, jonka tavoitteena on kiinnittää päättäjien huomio korkeaan lapsikuolleisuuteen ja yleisimpiin ja samalla ehkäistävissä oleviin kuolinsyihin. www.childhealthnow.org

Voit tukea Child Health Now -kampanjaa eettisellä Syntymätodistus-lahjalla

kuvat: Toni Vallasjoki, Minna Annola