Lapsen oikeuksiin merkittävä parannus YK:ssa

Lasten oikeuksien rikkomuksille tarkoitettu valitusmekanismi astuu voimaan YK:ssa. Menettely otetaan virallisesti käyttöön, kun kymmenes YK:n jäsenvaltio ratifioi Lapsen oikeuksien sopimuksen lisäpöytäkirjan tänään 14.1.

Valitusmekanismin avulla voidaan ilmoittaa lasten oikeuksiin kohdistuvista loukkauksista. Valitukset käsittelee kansainvälinen komitea, joka koostuu eri alojen asiantuntijoista.

– YK:lla on viimein tehokas työkalu käsitellä lapsiin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia. Samalla se asettaa jäsenvaltioille paineita taata lapsille perusoikeus hyvään elämään ja kehittymiseen turvallisissa olosuhteissa, sanoo Annette Gothóni, Suomen World Visionin lapsen oikeuksien neuvonantaja.

– Lapset kärsivät väkivallasta, hyväksikäytöstä ja muista ihmisoikeusloukkauksista joka puolella maailmaa. Heidän hätänsä jää helposti muiden aiheiden varjoon eli mekanismi tulee tarpeeseen, Gothóni toteaa.

Lapsen oikeuksien sopimus oli pitkään ainoa YK:n ihmisoikeussopimus, johon ei sisältynyt valitusmekanismia. Kansainvälinen World Vision kampanjoi näkyvästi sen puolesta yhdessä muiden lapsijärjestöjen kanssa.

Mekanismin sisältävä lisäpöytäkirja hyväksyttiin joulukuussa 2011, mutta se astuu voimaan vasta tänä vuonna, kun kymmenes jäsenvaltio, Costa Rica, ratifioi sen. Muut sopimuksen jo ratifioineet maat ovat Albania, Bolivia, Gabon, Saksa, Montenegro, Portugali, Slovakia, Espanja ja Thaimaa. Suomessa ratifiointiprosessi on vielä kesken.

YK:n yleiskokouksen vuonna 1989 hyväksymä Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu kansainvälinen sopimus. Suomi liittyi sopimukseen 1991. Se velvoittaa valtioita, kuntia, lasten vanhempia ja muita aikuisia.