Hauraat valtiot tarvitsevat lisätukea lasten aliravitsemuksen torjumiseen

Hauraista ja epävakaista valtioista löytyy maailman korkeimpia lasten aliravitsemuslukuja. Esimerkiksi Afganistanissa lähes 60 prosenttia alle 5-vuotiaista lapsista kärsii kitukasvuisuudesta (stunting) ja joka kolmas lapsi on alipainoinen.

Epävakaat ja konflikteista kärsivät valtiot tarvitsevat jatkossa lisää tukea erityisesti kroonisen aliravitsemuksen vähentämiseen. Jatkuvan aliravitsemuksen aiheuttama kitukasvuisuus on tuhoisaa lapselle ja sen haitat ulottuvat pitkälle koko yhteiskunnan tulevaisuuteen.

– Aliravitsemus heikentää lapsen terveyttä, oppimiskykyä, myöhemmin toimeentuloa sekä mahdollisuutta saada itse terveitä lapsia, sanoo Anne Pönni, Suomen World Visionin yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja.

– Hauraiden valtioiden tulee toki panostaa turvallisuuteen ja demokratiakehitykseen, mutta samalla tarvitaan vahvoja poliittisia sitoumuksia, strategioita sekä lisää pitkäkestoista rahoitusta lasten terveyden ja ravitsemustilanteen pysyvään parantamiseen.

Yli kaksi miljoonaa alle 5-vuotiasta kuolee joka vuosi aliravitsemuksesta johtuviin syihin. Kroonisen aliravitsemuksen aiheuttamasta kitukasvuisuudesta kärsii noin 165 miljoonaa lasta.

Afrikassa akuutista ja kroonisesta aliravitsemuksesta kärsiviä lapsia on 50 prosenttia enemmän hauraissa valtioissa kuin vakaammissa naapurimaissa.

– Onnistumistamme köyhyyden vähentämisessä mitataan sillä, kuinka hyvin ihmisoikeudet toteutuvat näiden kaikkein haavoittuvimpien lasten elämässä, toteaa Pönni.


World Visionin raportti ”Fragile but not Helpless. Scaling Up Nutrition in Fragile and Conflict-Affected States” (2013)