World Visionilta vetoomuskirje YK:n pääsihteerille

World Vision pyytää YK:n pääsihteeriä käyttämään vaikutusvaltaansa, jotta Etelä-Somalian nälänhätäalueelle pääsisi avustustyötä tekemään mahdollisimman laaja-alainen kansalaisjärjestöpohja. Kansainvälisen World Visionin YK:n edustaja, johtaja Paul Mikov lähetti YK:n pääsihteeri Ban Ki Moonille ja 15 tuvallisuusneuvoston jäsenmaan edustajalle kirjeet, joissa kerrotaan laajemman järjestöpohjan paremmin tehostavan YK:n avustustoimia Etelä-Somalian nälänhätäalueella.

World Vision kartoittaa parhaillaan mahdollisuuksiaan päästä takaisin pahimmalle nälänhätäalueelle, josta avustusjärjestöt joutuivat poistumaan viime elokuussa. Mikovin mukaan paluu Etelä-Somaliaan riippuu ensisijaisesti siitä, millaiset ovat konkreettiset mahdollisuudet toimia pahimmalla kuivuusalueella. Myös World Visionin avustustyöntekijöiden turvallisuus tulisi pystyä takaamaan.