Lapsijärjestöt toivovat Suomen hallitukselta lapsiystävällisempää kehitysyhteistyötä

Kehitysministeri Heidi Hautalan halutaan huomioivan kehitysyhteistyössä enemmän lasten oikeuksia. Suomen World Vision, Suomen Unicef, Plan Suomi Säätiö sekä Pelastakaa Lapset toivovat, että Suomen kehityspolitiikassa nostettaisiin lasten tarpeet paremmin esiin. Järjestöt toivovat myös, että Suomi kasvattaisi kansainvälisten sitoumusten mukaisesti kehitysvarat 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2015 mennessä.

Lapsijärjestöt myös esittävät ministeri Hautalalle lähettämässään kannanotossa, että köyhyyden poistamiseen, koulutukseen ja terveyteen liittyvät tavoitteet tulee asettaa keskiöön lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. Lapsen oikeuksien ja tasavertaisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen lukeutuu Suomen kehityspoliittisen ohjelman läpileikkaaviin teemoihin, jotka tulisi huomioida kaikessa toiminnassa.

Lue ministeri Hautalalle lähetetty kannanotto