Vastuullista lahjoittamista pohditaan seminaarissa

Yleishyödyllisten yhteisöjen yhteistyöverkosto Vastuullinen Lahjoittaminen ry (VaLa) järjestää 6.5.2010 Helsingissä seminaarin Mistä on hyvät järjestöt tehty. Tapahtumassa käsitellään yhteisöjen hyvän hallintotavan aiheita maineenhallinasta yhdistyslain uudistuksiin. Varainhankinnan eri puolia pohditaan vastikkeellisuuden näkökulmasta ja kuullaan mm. Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Kepan yritys-järjestöyhteistyön selvitysprojektin tuloksia. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.vala.fi

Nimityksiä verkostossa

Vuodesta 2004 toiminut VaLa ry on valinnut kevätkokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi toiminnanjohtaja Tiina Saukon Suomen World Visionista. Varapuheenjohtajana jatkaa Solidaarisuuden varainhankintapäällikkö Salla Saarinen. Pääsihteerinä toimii Pia Tornikoski.

- Suomalainen lahjoituskulttuuri on kehittynyt viime vuosikymmenen aikana merkittävästi. VaLa on muodostunut järjestöjen väliseksi yhteistyöfoorumiksi, joka tukee erityisesti hyvän hallinnon periaatteiden toteutumista sekä varainhankinnan ammattikunnan osaamisen kehittymistä, kertoo tuore puheenjohtaja Tiina Saukko.


Lisätietoja:
puheenjohtaja Tiina Saukko
p. 040 509 5909

pääsihteeri Pia Tornikoski
p. 040 596 3763


Faktaa keräyksistä

  • Vuosittain myönnetään noin 800 rahankeräyslupaa
  • Rahankeräysten kokonaistuotto on ollut reilusti yli 100 Meur ja varainhankinnan kulut noin 15 %:n tasolla
  • 20 suurinta varainhankintatahoa keräävät vuosittain noin 70-80 Meur


Lähde: Lääninhallitusten ja kihlakuntien poliisilaitosten rahankeräyslupapäätöksen ja niiden tilitykset 2002-2006
 

Vastuullinen Lahjoittaminen ry - Ansvarsfullt Donerande rf on vuonna 2004 perustettu varainhankintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen yhteistyöverkosto. VaLan missiona on määritellä ja edistää hyvän hallinnon ja hyvän varainhankinnan periaatteita suomalaisessa yhteiskunnassa sekä auttaa järjestöjä oppimaan yhdessä osana kansainvälistä verkostoa.