Sri Lanka haasteiden edessä sisällissodan päättyessä

25 vuotta jatkuneet taistelut itsenäistä tamilialuetta ajaneen LTTE:n (Liberation Tigers of Tamil Eelam) ja Sri Lankan armeijan välillä ovat virallisesti päättyneet, mutta neljännesmiljoona tamilia asuu edelleen pakolaisleireillä. Heistä arviolta 80 000 on lapsia.

– Varsinainen sota voi olla ohi, mutta nyt haasteena on yhdistää hajonneet yhteisöt, toteaa Sri Lankan World Visionin johtaja Suresh Bartlett.
Hänen mukaansa toipuminen sodasta voi alkaa, kun on vastattu neljään keskeiseen haasteeseen:

1. Ihmiset pääsevät mahdollisimman nopeasti kotiseuduillensa

Pakolaisleireissä asuu tällä hetkellä 250 000 ihmistä. Useaan kertaan siirretyille ihmisille ja erityisesti lapsille on rakennettava turvallinen elinympäristö.

Konfliktialueilla tarvitaan miinanraivausta, infrastruktuurin jälleenrakennusta sekä uusia toimeentulomahdollisuuksia.

2. Lapset saavat erityistukea

Kymmenet tuhannet lapset ovat joutuneet kestämään erittäin väkivaltaisia taisteluita. Lisäksi konfliktin jalkoihin jääneet lapset ovat kärsineet perusterveydenhuollon, suojan ja riittävän ruoan puutteesta.

3. Rauhanrakentaminen

Konfliktin päättyessä kansainvälisen yhteisön on sitouduttava tukemaan rauhanrakennusta pitkällä tähtäimellä. Edessä olevat vuodet ovat äärimmäiset tärkeitä Sri Lankalle, sillä rauhan kestävyys voidaan arvioida vasta 4–5 vuoden päästä konfliktin päättymisestä.

– Pysyvän rauhan saavuttaminen edellyttää välittömiin humanitaarisiin ongelmiin puuttumista ja samalla pidempikestoisten kehityshaasteiden tunnistamista. Sri Lankassa on käynnistettävä sovintoprosessi, jonka tulee tähdätä tamilivähemmistön reintegroimiseen yhteiskuntaan, toteaa yhteiskuntasuhteiden päällikkö Sami Lahdensuo Suomen World Visionista.

4. Pitkäkestoinen kehitysyhteistyö

Kansainvälisen yhteisön on sitouduttava paluumuutto-, kuntoutumis- ja jälleenrakennusponnistusten tukemiseen.

Kansainvälinen World Vision on tukenut srilankalaisia 3,3 miljoonalla US dollarilla (noin 2,4 miljoonaa euroa) ja osallistuu myös paluumuutto- ja kuntoutumisvaiheen työhön.

Suomen World Visionilla on Sri Lankassa käynnissä kaksi aluekehitysohjelmaa Kalpitiyan ja Ehatuwewan alueilla.  Näillä ohjelma-alueilla ei ole käyty taisteluja, mutta konfliktin vaikutukset ovat olleet näkyvissä koko maassa. Esimerkiksi Kalpitiyan alueella asuu noin 35 000 maansisäistä pakolaista. World Vision on työskennellyt sillanrakentajana paikallisten asukkaiden ja pakolaisten välillä.

Uusimmat tiedotteet World Visionin työstä Sri Lankassa osoitteessa: http://wvasiapacific.org/sri-lanka-conflict/

 

Lisätietoja:

Sami Lahdensuo
Yhteiskuntasuhteiden päällikkö
(09) 6818 3017
sami.lahdensuo@worldvision.fi