Design-puun tuella kasvaa tuhansia puuntaimia Perussa

Suomen World Visionin eroosion vastainen hanke Perun Andeilla tuottaa hedelmää. Arviolta 10 000 asukkaan alueella Pitumarcassa ja Checacupessa kasvaa parhaillaan 15 000 uutta hedelmäpuuta. Seuraavaksi aluetta metsitetään istuttamalla 45 000 luonnonpuulajikkeiden tainta.

–Pitumarcan kunnan tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä alueella kasvaa jo miljoona uutta puuta. Asukkaat ovat todella ottaneet eroosion vastaisen työn omakseen, kertoo Perusta juuri palannut Suomen World Visionin ohjelmajohtaja Anne Pönni.

Suomalainen Martela Oyj lahjoittaa jokaisen Professori Eero Aarnion mallistoonsa suunnitteleman The Tree -tilanjakajan tuotosta osan Perun hankkeeseen. Lukuisat lahjoittajat ovat myös tukeneet eroosion vastaista työtä hankkimalla puuntaimia eettisiä lahjoja myyvän Lahjaksi lehmä -verkkolahjakaupan kautta.

Taimien lisäksi perulaiset perheet ovat saaneet koulutusta luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja ympäristönsuojelusta. Paikallisten koulujen oppilaat ovat hoitaneet taimia osana ympäristökasvatuksen opetusta.

Perun Andeilla eroosio on pitkälle edennyt ongelma. Monin paikoin rinteiden metsät on hakattu polttopuiksi, eikä puuston uusiutumisesta tai laidunmaiden kunnosta ole huolehdittu. Puiden istutus sitoo maa-ainesta ja palauttaa rinteitä luonnolliseen tilaan. Maan tuottavuus lisääntyy ja lasten ravitsemus paranee.

Eroosion vastainen hanke on osa laajempaa Suomen World Visionin Mosoq Ayllun aluekehitysohjelmaa, jonka tavoitteena on parantaa perheiden ja erityisesti lasten elämänlaatua Perun Andeilla. Eroosion vastainen työ ja muut ympäristökysymykset ovat keskeisiä Suomen World Visionin ohjelmatyössä.

lisätietoja:

Anne Pönni
ohjelmajohtaja
anne.ponni@worldvision.fi
(09) 6818 3090