Järjestöt vetosivat ministeriin: reilummilla kauppasäännöillä hyvinvointia kehitysmaihin

Suomalaiset järjestöt ovat huolissaan parhaillaan käytävistä kauppaneuvotteluista, joissa ei huomioida köyhien maiden tarvetta suojella omaa tuotantoa, ympäristöä tai kansalaisten peruspalveluja.

Suomen World Vision on vedonnut yhdessä 52 järjestön kanssa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyryseen, jotta Suomi puoltaisi reilumpaa peliä Maailman kauppajärjestön eli WTO:n neuvotteluissa sekä EU:n käymissä alueellisissa kauppaneuvotteluissa.

Järjestöt korostavat, että köyhillä mailla tulisi olla oikeus suojella omaa tuotantoaan ja erityisesti ruokaturvan kannalta tärkeää maataloustuotantoa.

”Teollisuusmaista kulkee köyhiin maihiin vahvasti tuettuja, halpoja maataloustuotteita, jotka syrjäyttävät hyllyiltä kehitysmaiden omat maidot, hedelmät ja ruokatuotteet", toteaa Suomen World Visionin yhteiskuntasuhteiden päällikkö Sami Lahdensuo.

"Kehitysmaiden omaa tuotantoa on tärkeää tukea, sillä se vahvistaa ruokaturvaa ja lieventää talouskriisien vaikutuksia köyhien maiden kansalaisiin.”

Kasvava maataloustuotanto vauhdittaa myös muuta kehitystä. Maatalouskaupan sääntöjen uudistaminen lisäisi työllisyyttä ja parantaisi myös naisten asemaa kehitysmaissa. Maatalous työllistää tällä hetkellä reilusti yli puolet kehitysmaiden ihmisistä. Enemmistö pienviljelijöistä on naisia.

Ministeri Väyrynen ja järjestöt olivat yhtä mieltä siitä, että kaupankäynti tuo kehitystä, mutta ministeri oli eri linjoilla uudistusten marssijärjestyksestä. Ministerin näkökulmasta juuri kauppa saa aikaan sitä yhteiskunnallista kehitystä, jota järjestöjen mielestä on ehdottomasti tuettava ennen kaupan vapauttamista.

Järjestödelegaatio luovutti vetoomuksen ministerille eduskunnassa 19.2.

Tutustu vetoomukseen
 

Lisätietoja:

Sami Lahdensuo
yhteiskuntasuhteiden päällikkö
puh. (09) 6818 3013
sami.lahdensuo@worldvision.fi