Kenian uusi hallitus haluaa lapset pois pakolaisleireistä nopeasti

Lapsiin kohdistetaan erityishuomiota uudessa Kenian valtapuolueiden muodostamassa yhteishallituksessa. Sitä varten on luotu uusi ministeriö vastaamaan naisten ja lasten asioista.


Nairobi 14.4.2007. Uusi hallitus on luvannut suojella lapsia vaalien jälkeisten väkivaltaisuuksien kaltaisilta koettelemuksilta. Näkemyksen esitti sisäasiainministeri Kalonzo Mosyoka. World Visionin Nairobissa järjestämässä tilaisuudessa.

Mosyoka suhtautui luottavaisesti siihen, että vielä yli 100 000 leireissä olevaa lasta saadaan nopeasti asutettua pysyvästi.
Emme salli lastemme enää koskaan joutuvan kokemaan maansisäisen pakolaisen nöyryyttävää todellisuutta”, hän vakuutti ja lisäsi, että väkivaltaisuuksien takia lapset ovat joutuneet kokemaan järkytyksiä, traumaa ja kärsimystä samalla, kun heiltä on viety heille kuuluva oikeus koulunkäyntiin.

Ministeri Musyoka kehotti maan johtajia huolehtimaan siitä, että he tukevat lasten oikeuksien toteutumista siten, että lapset voivat elää huolettomina turvallisessa ympäristössä. Ministeri jatkoi, että kaikki lapsen oikeuksia koskevat sopimukset on pantava toimeen.

World Visionin Afrikan aluejohtaja professori Wilfred Mlay sanoi, että aina kun Afikassa ja muualla maailmassa on konflikteja, naiset ja lapset kärsivät eniten.
Muiden Afrikan maiden pitäisi seurata tämän hallituksen esimerkkiä ja tavoitella lasten parasta, eikä tarttua aseisiin.

Professori Mlay vakuutti tilaisuuteen kokoontuneille lapsille, että vaikka monissa Afrikan maissa konfliktit jatkuvat, World Vision jatkaa yhteistyötä hallitusten kanssa lasten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, jotta lapsilla olisi suotuisa kasvuympäristö.
Vaikka lasten suojelemiseksi on allekirjoitettu useita sopimuksia, käytetään monia lapsia seksuaalisesti hyväksi, heitä viedään lapsityövoimaksi tai he joutuvat sukuelinten silpomisen tai lapsiavioliittojen uhreiksi.

Presidentti Kibakin julkistamassa yhteishallituksessa on 40 ministeriä ja 50 apulaisministeriä ja sen tavoitteena on eheyttää kansakunta viikkoja kestäneen kireän tilanteen jälkeen. Merkittävää on, että uudessa hallituksessa on nyt ensimmäistä kertaa ministeri, jonka vastuulla on lasten ja naisten hyvinvoinnin edistäminen.

Kenian World Vision on työskennellyt Lastensuojeluviraston ja kansallisen lastenasiain neuvoston kanssa vuonna 2001 säädetyn Lapsia koskevan asetuksen mukaisten alueneuvostojen perustamiseksi. Viranomaisten ja World Visionin yhteistyönä on perustettu yli kaksisataa toimipistettä. Myös Suomen World Visionin lasten osallistumista edistävä hanke Eldoretin ympäristössä on aktiivisesti osallistunut neuvostojen elvyttämiseen sekä alueellisella että paikallisella tasolla.

Kylätason neuvontapisteet ovat merkittäviä lasten oikeuksien toteutumisen kannalta, koska niihin lapset voivat itse ilmoittaa heihin kohdistuneista väkivallanteoista ja neuvostoilla on velvollisuus viedä asioita eteenpäin. Kulttuuriset syyt selittävät usein sitä, ettei sukuelinten silpomisesta tai lapsiavioliitoista raportoida viranomaisille.

Suomen World Visionin tukeman lasten osallistamishankkeen johtaja Eunice Muturi kertoo, että aikuiset ovat haluttomia todistamaan toista aikuista vastaan tapauksissa, joissa rikkomuksen toisena osapuolena on lapsi. World Visionin tekemän kartoituksen mukaan lapsen oikeuksiin kohdistuvat loukkaukset ovat huolenaihe yhteisöissä. Lapsityövoiman käyttö kotona ja ansiotyössä sekä lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ovat yleisiä. Lapsen oikeuksien toteutumiseen ja lasten hyvinvointiin keskittyneiden neuvostojen avulla pyritään parantamaan lasten elämää koko maassa.

Lisätietoja:
Ulla Tervo, erityisasiantuntija ja Kenian hankevastaava, Suomen World Vision, puh. (09) 6818 3070, gsm 040 586 4419, ulla.tervo@worldvision.fi