Lapsia kuultiin toistamiseen ”lapsille sopivasta maailmasta”

Viisi vuotta sitten yli 7 000 ihmistä osallistui YK:n yleiskokouksen lapsen asemaa käsittelevään erityisistuntoon (UNGASS). Tuolloin maailman maat sitoutuivat moniin tavoitteisiin lasten hyvinvoinnin parantamiseksi. Osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että lapset tulee asettaa etusijalle ja että heitä tulee suojella ja kuunnella. Edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa arvioitiin joulukuussa New Yorkissa järjestetyssä World Fit for Children +5 -tapahtumassa. Foorumiin osallistui vaikuttajien lisäksi 93 iältään 11-18 -vuotiasta lasta yli 50:stä maasta.

Neljä päätavoitetta – köyhyys suurin haaste

Lapset esittivät nyt toista kertaa YK:n yleiskokouksessa päättäjille näkemyksiään ja kysymyksiä kaikille sopivasta maailmasta. Avainkohdiksi oli viisi vuotta sitten määritelty terveellisen elämän edistäminen, hyvälaatuisen koulutuksen tarjoaminen, köyhyyden kierteen katkaiseminen sekä hiv:n ja aidsin kitkeminen.

Tämänkertaisen kokouksen päätöslausuman vahvisti yli 140 maadelegaatiota. Lausumassa todettiin, että vaikka paljon on saatu aikaan, riittää työsarkaa. Suurimmaksi haasteeksi maailmanlaajuisesti määriteltiin lapsia ja heidän perheitään kohtaavan köyhyyden poistaminen. Myös alle viisivuotiaiden kuolleisuusluvut ovat yhä korkeat, sillä vuosittain menetetään ikäryhmästä 9,7 miljoonaa lasta.

- Hallitusten ja viranomaisten tulisi kiinnittää huomio lasten terveyteen. Taloudellisen tuen lisäksi pitäisi väestön, päättäjien ja järjestöjen koordinoitua vieläkin laajemmin, painottaa 14-vuotias Alicia Varela Losa, joka toimii vapaaehtoisena Perun lastenoikeuksien kongressissa.

YK:n Lapsen asemaa käsittelevään erityisistuntoon osallistui World Visionilta kolme lapsiedustajaa. Foorumin lisäksi heidän kantansa kuultiin CNN:n Michael Holmesin luotsaamassa ohjelmassa.

World Visionin työ painottuu lapsiin

- Lapsikeskeisenä humanitäärisenä järjestönä toimintamme päätavoite on lasten elämän ja oikeuksien parantaminen. Konkreettisen avun lisäksi osallistamme lapset esimerkiksi kummihankkeissamme heidän elinyhteisöjensä kehitykseen, kertoo lasten oikeuksien kysymyksiin erikoistunut hankekoordinaattori Annette Gothóni Suomen World Visionista.

- Tulevaisuuden haasteena on saada valtiot lunastamaan käytännössä lasten oikeuksiin liittyvät lupaukset, säätämään ja seuraamaan lakeja, jotta lapsen oikeudet tulevat turvatuiksi niin perheissä, kouluissa kuin yhteisöissä. On positiivista, että niin moni valtio vahvisti päätöslausuman. Sen myötä he sitoutuivat uudelleen tekemään työtä tärkeän asian puolesta, päättää Annette Gothóni.

lisätietoja:
Suomen World Vision
Annette Gothóni, hankekoordinaattori
puh. (09) 6818 3070

Sadassa maassa toimiva World Vision on kristillishumanitaarinen kehitysyhteistyöjärjestö ja maailman suurin kummilapsijärjestö. Vuonna 1983 perustettu Suomen World Vision on ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestö ja Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n jäsen. Suomen World Visionin avun piirissä on tällä hetkellä runsaat 15 000 kummilasta ja moninkertainen määrä muita hyödynsaajia yhteensä 35 eri hankkeessa. www.worldvision.fi