Suomen World Vision on antanut lausunnon Suomen kehityspoliittiseen ohjelmaluonnokseen

Suomen World Vision on antanut lausunnon sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa Suomen kehityspoliittiseen ohjelmaluonnokseen tälle hallituskaudelle.

Kannanotossaan Suomen World Vision haluaa painottaa inhimillisten tarpeiden ja erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ihmisryhmien tuomista kehityspolitiikan keskiöön.

Maailmanlaajuinen hiv-pandemia uhkaa mitätöidä yhteiset kehityspyrkimykset, joten Suomen World Vision peräänkuuluttaa kannanotossaan Suomen sitoutumista lasten ja haavoittuvassa asemassa olevien suojeluun, hoitoon ja tukeen.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysen kanslia pyysi keskeisiltä kehitysjärjestöiltä lausuntoja Suomen kehityspoliittiseen ohjelmaluonnokseen. Kehityspoliittinen ohjelma luotsaa Suomen kehityspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä koko hallituskauden ajan.

 Lataa Suomen World Visionin kannanotto kokonaisuudessaan
Lataa Suomen World Visionin yhteinen kannanotto
      Helsingin Diakonissalaitoksen, Kansainvälisen Solidaarisuus-
      säätiön, Suomen Lähetysseuran ja Väestöliiton kanssa

Lataa Suomen World Visionin ja Pelastakaa Lasten yhteinen
      lapsijärjestöjen kannanotto


    Lue lisää ohjelmaluonnoksesta ja kannanotoista Kepa ry:n sivuilta

Lisätietoja:
Anne Pönni
ohjelmajohtaja
(09) 681 8300