Kansalaisjärjestöt vetoavat hallitukseen

Suomen World Vision on allekirjoittanut yhdessä noin 60 kansalaisjärjestön kanssa vetoomuksen Suomen hallitukselle kehitysyhteistyömäärärahojen nostamiseksi 0,7 prosenttiin BKT:sta tämän hallituskauden aikana. Valtiovarainministeriö, ulkoministeriö ja poliittiset päättäjät käynnistävät tänään neuvottelut valtiontalouden kehyksistä.

Kansalaisjärjestöjen vetoomus hallitukselle valtiontalouden kehysneuvottelujen alla
Suomen osallistuminen köyhyyden vähentämiseen ja vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen on riittämätöntä. Vuonna 2006 Suomen kehitysyhteistyömäärärahat vastasivat 0,39 prosenttia (658,6 miljoonaa euroa) kansantaloudesta. Apu nousi siten edellisellä hallituskaudella vain neljä prosenttiyksikön sadasosaa.

YK:n vuosituhattavoitteet ovat lisänneet kansainvälisen yhteisön päättäväisyyttä poistaa köyhyys. Suomikin on niin Euroopan unionissa, Yhdistyneissä kansakunnissa kuin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä OECD:ssa sitoutunut nostamaan apunsa 0,7 prosenttiin kansantaloudesta. Kansainväliset järjestöt siteeraavat edelleen Vanhasen ensimmäisen hallituksen sitoumusta tämän tason saavuttamisesta vuonna 2010.

Vetoamme Suomen hallitukseen: Suomen tulee nostaa kehitysyhteistyömäärärahojaan selkeästi ja saavuttaa YK:n suosittelema 0,7 prosentin bruttokansantulotaso kuluvan hallituskauden loppuun mennessä. Tämä tavoite tulee saavuttaa tasaisin vuosinostoin. Kansantulo-osuuden tavoitevuoden poisjättäminen tai siirtäminen pitkälle tulevaisuuteen antaisi kielteisen signaalin Suomen sitoutumisesta yhteisiin kehityspäämääriin.
 
YK:n suosittaman tason saavuttamiseen ovat sitoutuneet myös Belgia, Ranska, Iso-Britannia, Espanja ja Irlanti. Ruotsi, Norja, Tanska, Alankomaat ja Luxemburg ovat sen jo saavuttaneet.

Kehitysyhteistyö on syrjäytyneiden ihmisten ja köyhien maiden omien toimien tukemista ja heidän mahdollisuuksiensa laajentamista. Se on monelle ihmiselle elintärkeää.


Allekirjoittaneet järjestöt:
Adoptioperheet ry
Attac
Changemaker
Demarinuoret
Emmaus Jokioinen ry
Epilepsialiitto ry
FinnWID – naiset kehitysyhteistyössä ry
Kansainvälinen solidaarisuussäätiö
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry.
Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry
Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry.
Kirkon Ulkomaanapu
Kokoomuksen opiskelijaliitto- Tuhatkunta
Kuurojen Liitto ry
Käymäläseura Huussi ry/Global Dry Toilet Club of Finland
Luonto-Liitto ry
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry
Maan ystävät ry
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Nuorisotutkimusseura ry.
NuevoMundo ry
Parasta Lapsille ry
Pelastakaa lapset ry
Plan Suomi Säätiö
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry
Reilun kaupan puolesta Repu ry
Reilun kaupan edistämisyhdistys ry
Suomi-Namibia-Seura ry
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry
Suomen Caritas ry
Suomen Demokratian Pioneerien Liitto -SDPL ry
Suomen Kristillinen lääkäriseura
Suomen Lähetysseura
Suomen PADC ry
Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys ry
Suomen UNICEF
Suomen World Vision
Suomen ips-yhdistys
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura
Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus - PTK ry
Suomen Vapaakirkko
Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry
Terve Afrikka Kehitysyhteistyö Ry
Toivala-Säätiö
Turun maantieteellinen seura
Tähdenkantajat ry
Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry.
Väestöliitto
World Environment Development Werde ry
Wycliffe Raamatunkääntäjät ry
Ystävyysseurojen liitto ry


Allekirjoittaneet yksityishenkilöt:
Anu Kotamäki – Helsinki
Anni Koskela - Maailmanvaihto ry. - ICYE Finland
Eva Liljeström – Helsinki
Harri Kivelä – Helsinki
Laura Lehtiö - Turku
Marianne Muona - ECOSY - Young European Socialists
Pirkko Liukkonen – Harjavalta
Phillipa Sandholm - World Federation of the Deaf (WFD)
Seppo Mertanen - Joensuu
Sari Huuhtanen - Tampere
Marja-Liisa Swantz, professori emerita – Helsinki

Lisätietoja:
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry.

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry. on yli 270 suomalaisen kansalaisjärjestön kattojärjestö.