Lasten terveyttä edistetty monella tavalla Kolumbian Naze la Esperanzan kummilapsihankkeessa

Suomen World Visionin Nace la Esperanzan kummilapsihankkeen alueella ei ole terveyskeskusta. Hankkeen terveysprojektissa toimii tällä hetkellä 14 vapaaehtoista, joista kaikki ovat naisia. He saavat koulutusta sairauksien ennaltaehkäisystä ja hoidosta ja osallistuvat terveyskampanjoiden järjestämiseen.

Osana terveysprojektia vanhemmille järjestetään koulutustilaisuuksia, joissa käsitellään terveyttä, lasten hyvinvointia ja kehitystä sekä hi-virusta ja aidsia. Koulutusten yhteydessä lapsille tehdään terveystarkastuksia, joissa tarkistetaan kaikkien alle 10-vuotiaiden lasten paino ja pituus sekä motorinen, kielellinen ja psykososiaalinen kehitys. Lapsille jotka tarvitsevat erityisapua, kuten esim. lääkkeitä, laboratoriokokeita, erityislääkäriä tai sairaalahoitoa pyritään hankkeen avulla antamaan tukea näiden järjestämiseksi. Vammaisille pyritään myös antamaan erityistä tukea. Viime vuoden aikana hanke tuki neljän vammaisen lapsen kuntoutusta.

Terveystarkastusten yhteydessä tehdään myös näöntarkastuksia. Vuonna 2006 yhteensä 70 lasta sai silmälasit. Hankealueella asuville 5-12 -vuotiaille lapsille tehtiin myös hammastarkastuksia, joiden yhteydessä heille annettiin hammashygieniakoulutusta sekä tehtiin hampaiden fluoraus. Vuonna 2006 yhteensä
512 lasta osallistui hammastarkastuksiin. Osana terveyshanketta järjestettiin myös loistentorjuntakampanja, johon osallistui 883 lasta. Lapsille annettiin parasiittilääkettä ja perustietoa hygieniasta, hoidosta ja syistä.
 

Alueen suurin terveydellinen ongelma on aliravitsemus. Ravintoon kuuluu paljon hiilihydraatteja, mutta proteiinit ja vitamiinit jäävät vähiin koska alueella asuvien tiedot tasapainoisesta ruokavaliosta ovat puutteelliset. Myös veden huono laatu lisää sairauksien määrää alueella. Naze la Esperanzan hankkeessa toimii kaksi ravitsemuskeskusta joissa vuonna 2006 yhteensä 75 lasta (2-12 -vuotiasta) kävi arkisin päivittäin syömässä tasapainoisen ruoan. Ravitsemuskeskukset toimivat suurilta osin vapaaehtoisten voimin. Tarkoituksena on laajentaa toimintaa vuonna 2007 niin, että ravintotuen piiriin voitaisiin ottaa 60 uutta lasta. Ravitsemuskeskuksista lapset ja vanhemmat saavat myös tietoa oikeanlaisesta ravinnosta.

Teksti:
Annette Gothóni,
hankevierailulla Nace La Esperanzassa helmikuussa 2007

Lue lisää Nace La Esperanzan kummilapsihankkeesta
 Ryhdy kummiksi kolumbialaiselle lapselle


Lisätietoja:
Suomen World Vision Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@worldvision.fi
(09) 681 8300