Keskiarvot eivät kerro totuutta köyhyydestä

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidesivulla 30.9.2013

Toimittaja Satu Helin kirjoitti (HS Ulkomaat 21. 9.), kuinka kehitysyhteistyö ei enää kiinnosta maailman valtioita ja kuinka apu on vähentynyt eniten kaikkein köyhimpiin maihin. Ilmiö on huolestuttava ja sen esiin nostaminen tärkeää.

Vaikka olemme globaalisti saavuttaneet edistysaskelia köyhyyden vähentämisessä, taustalla on karumpi todellisuus, josta keskiarvot eivät kerro.

Globaalin köyhyyden puolittumisesta vastaavat pääosin Kiina ja Intia, kaksi väkirikasta maata, joissa talouskasvu on voimakasta. Kehityksen ulkopuolelle jäävät köyhimmät valtiot Afrikassa ja haavoittuvimmat ihmiset vaurastuvissa valtioissa. 1,2 miljardia ihmistä elää alle 1,25 dollarilla päivässä, eli äärimmäisessä köyhyydessä.

World Vision -kehitysyhteistyöjärjestö asettaa tuoreessa raportissaan maailman maita (176) järjestykseen sen mukaan, kuinka tasa-arvoisessa asemassa niiden kansalaiset ja erityisesti lapset ovat terveyden ja hyvinvoinnin suhteen. Tätä on selvitetty muun muassa vertailemalla maiden terveyspalvelujen kattavuutta ja niistä ihmisille koituvia kustannuksia, elinikäodotetta ja muita inhimillisen kehityksen mittareita.

Terveyteen liittyvä epätasa-arvo on suurinta köyhissä ja hauraissa valtioissa, kuten Tšadissa ja Sierra Leonessa, mutta isoja terveyseroja on myös keskituloisissa ja korkean tulotason maissa. Keskituloisessa Intiassa lapsikuolleisuus on suurta, ja maa löytyy raportista sijalta 135.

Terveys- ja hyvinvointieroista kärsivät ensimmäisinä lapset ja erityisesti etnisiin vähemmistöihin kuuluvat, ilman syntymätodistusta jäävät, pakolaiset, vammaiset sekä lapsityöläiset ja lapsikaupan uhrit. Puolet kehitysmaiden alle viisivuotiaista on vailla syntymätodistusta, eikä heillä näin ole pääsyä yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin.

Seurantaa on tarkennettava, jotta saamme todellista tietoa eri ihmisryhmien välisestä terveyskuilusta, palveluiden saatavuudesta, terveydestä ja hyvinvoinnista. Yhteisöt on otettava paremmin mukaan tiedonkeruuseen sekä palvelujen suunnitteluun ja arviointiin.

Lasten ja äitien terveyden sekä tarkemman seurannan on oltava osa uusia, kunnianhimoisia YK:n tavoitteita ja toimia, joilla köyhyys aiotaan poistaa maailmasta seuraavien 15 vuoden aikana.

Eriarvoisuuden on loputtava sekä terveyden että muiden ihmisoikeuksien osalta, jotta kaikilla lapsilla olisi oikeus kasvaa terveenä, tehdä valintoja ja menestyä elämässä.

Anne Pönni
yhteiskuntasuhteiden johtaja
Suomen World Vision

kuva: Daniel Mung / World Vision, Delhi, Intia 2013