Laadukkaampaa opetusta Intiassa

Hoshangabadilaisella Amit-pojalla oli vaikeuksia oppia lukemaan ja laskemaan. World Vision käynnisti hänen kotiseudullaan projektin, jossa kehitettiin alakouluihin entistä toimivampia opetusmenetelmiä. Kokeilun ansiosta Amitin koulumenestys on parantunut selvästi.  

Hoshangabadissa suurin osa lapsista käy koulua, mutta opetuksen laadussa on usein parantamisen varaa. Opettajilla on vaikeuksia saada lapset osallistumaan ja keskittymään tunneilla.

World Vision ja koulutuksen kehittämiseen keskittyvä ILFS-yritys käynnistivät vuosi sitten Umeed-projektin (suomeksi toivo), jonka tarkoituksena on parantaa alakoulujen opetusmenetelmiä. Opettajia koulutettiin erilaisista opetustavoista ja apuvälineistä. Tunneilla ryhdyttiin käyttämään esimerkiksi projektoria, jolla opettajat heijastavat oppimateriaaleja lasten nähtäväksi. Lisäksi lapsille tehtiin uudet matematiikka- ja kielipaketit, jotka tekevät oppimisesta mielenkiintoisempaa.

Kouluihin hankittiin myös vapaaehtoisia tukiopettajia, joka auttavat niitä lapsia, joilla on oppimisvaikeuksia tai jotka ovat muista hieman jäljessä.   

Onnistunut kokeilu laajenee

Umeed-projektissa on mukana kymmenen pilottikoulua. Yhtä näistä alakouluista käyvän Amitin edistyminen on esimerkki siitä, miten tärkeää on opetuksen laadun kehittäminen. Hän osaa nyt lukea hyvin ja ratkoa vaikeitakin laskutoimituksia.

– Olen iloinen, että hän menestyy hyvin opinnoissaan, Amitin isä Santosh sanoo.

– Opettajat ja paikallishallinto ovat olleet mukana kehittämässä opetusta ja ovat hyvin tyytyväisiä tuloksiin. Opetuksen laatua on tarkoitus parantaa myös muissa alueen 64 koulussa, Hoshangabadin ohjelmapäällikkö Anant Masih kertoo.

Yhteistyössä mukana ollut ILFS (Infrastructure Leasing & Financial Services) kehittää ja suunnittelee muun muassa koulutus- ja terveyspalveluita Intiassa.

Suomen World Vision on toiminut Hoshangabadissa viisi vuotta. Umeed-projekti on osa suomalaisten kummien tuella tehtävää työtä koulutuksen laadun parantamiseksi. Lisäksi seudulla panostetaan köyhimpien perheiden toimeentulon tukemiseen sekä lasten ja äitien terveyden parantamiseen.

Toimittanut: Paula Pihlava