Sahelin alueen tilanne pahenee

Välitön ruuan puute uhkaa yli kymmentä miljoonaa ihmistä Afrikassa Sahelin alueella.

Afrikkaa itä-länsisuunnassa halkovan Sahelin alueen ruokakriisi on laajentunut humanitaariseksi katastrofiksi. Tällä hetkellä vaikeimmassa asemassa ovat Niger, Mali, Tshad, Burkina Faso, Senegal, Gambia ja Mauritania. YK:n arvioiden mukaan yli miljoonaa alle viisivuotiasta lasta uhkaa aliravitsemus.

– Lapset ovat kärsineet jo marraskuusta lähtien. Annamme välitöntä ruoka-apua ja yritämme vaikuttaa poliittiseen tilanteeseen ruokakriisin helpottamiseksi, kertoo Malin World Visionin toiminnanjohtaja Change Briggs.

Tilanteen kärjistyminen johtuu pitkäaikaisesta kuivuudesta. Sahelin alueen maat kärsivät kroonisesta ruokapulasta, joka epäsuotuisten sääolojen myötä aika ajoin kasvaa ruokakriisiksi.

Kansainvälinen World Vision auttaa Sahelin alueella monella tavalla. Hätäavun lisäksi järjestö muun muassa opastaa vanhempia lasten ravitsemuksessa ja rokottaa karjaa sairauksia vastaan.

– Toistuvien ruokakriisien murtaminen edellyttää kestävien ratkaisujen hakemista niihin perusongelmiin, jotka piinaavat Sahelin alueen valtioita. Välittömän avun lisäksi tarvitaan pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä, jonka avulla voidaan varautua tuleviin katastrofeihin, Suomen World Visionin ohjelmajohtaja Tomi Järvinen sanoo.

Sahelin tilanne on näkynyt Suomen tiedotusvälineissä niukasti. Humanitaarista työtä tekeville järjestöille kriisi ei kuitenkaan tule yllätyksenä. Suomen World Vision seuraa tilannetta ja on valmiina aloittamaan katastrofikeräyksen.

– Viimeistään nyt pitäisi länsimaiden mielenkiinnon kohdistua Länsi-Afrikkaan. Humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön lisäksi tarvitaan poliittista tahtoa ja taloudellista tukea,  Järvinen vetoaa.

Teksti: Anna Pollari