Eduskunta keskusteli köyhistä lapsista

Eduskunnassa käytiin 11. huhtikuuta vilkasta keskustelua kesäkuussa pidettävästä YK:n Rio+20 kestävän kehityksen huippukokouksesta. Keskustelussa oltiin huolissaan myös lapsiköyhyydestä.

Suomen World Vision, Allianssi ja Pelastakaa lapset  ovat useasti esittäneet, että lapset ja nuoret pitää nostaa kestävän kehityksen keskiöön Rio+20-prosessissa. Järjestöjen viesti on, että lasten aliravitsemusta ei saa sivuttaa, kun puhutaan ruokaturvasta ja että lasten oikeudet on nostettava esiin kestävään kehitykseen tähtäävässä politiikassa.

Useat kansanedustajat jakoivat järjestöjen huolen eduskunnassa 11.4.2012 järjestetyssä ajankohtaiskeskustelussa. Lea Mäkipää (ps) vaati Suomelta selkeitä toimia lasten oikeuksien parantamiseksi.

– Joka toiselta maailman lapselta puuttuvat hyvän elämän perusedellytykset kuten ravinto, vesi tai koulutus. Vuoteen 2025 mennessä 1,3 miljardia alle 30-vuotiasta nuorta on tulossa työmarkkinoille. Heistä ainoastaan 300 miljoonaa voidaan työllistää, Mäkipää muistutti.

Eeva-Johanna Eloranta (sd) ja Suna Kymäläinen (sd) halusivat nostaa lasten terveyden kestävän kehityksen mittariksi.

– Kestävässä kehityksessä pitää painottaa enemmän sosiaalista ulottuvuutta. Vuosittain kuolee kolme miljoonaa alle viisivuotiasta lasta aliravitsemukseen. Tämä on otettava huomioon ruokaturvasta puhuttaessa. Aliravitsemuksen poistaminen on hyvä kestävän kehityksen mittari.

Leena Harkimo (kok) oli huolissaan nuorista. Hän painotti, että maailman väestöstä lähes puolet on alle 25-vuotiaita.

– Nuoret ovat kestävän kehityksen moottoreita. Kehitysmaiden lapsille on taattava peruskoulutus, jotta heillä on mahdollisuus työllistyä. Suomen on huolehdittava nuorten, tyttöjen ja poikien, nostamisesta kestävän kehityksen keskiöön.

Ministeri Heidi Hautala muistutti, että kestävän kehityksen tiellä ei ole oikopolkuja. Muutokset tapahtuvat hitaasti, mutta koskevat meitä kaikkia. Rikkaiden maiden on muutettava kulutustottumuksiaan.

– Ruokaa tuotetaan tällä hetkellä tarpeeksi maailman kaikille syöjille. Sen hävikki on kuitenkin valtava, jopa 50 prosenttia. Tämä asia on nostettava esille kestävästä kehityksestä puhuttaessa.

Teksti: Tiina Lappalainen

TAUSTAA

Rio+20  on YK:n yleiskokouksen kestävää kehitystä käsittelevä huippukokous (United Nations Conference on Sustainable Development, UNCSD).  Se järjestetään Brasiliassa kesäkuussa 2012.  Kokouksen tavoitteena on arvioida kehitystä ja puutteita sovittujen velvollisuuksien toteuttamisessa sekä varmistaa poliittinen sitoutuminen tavoitteisiin.