Villinorsu taltutetaan lempein keinoin

Sri Lankassa köyhän perheen arkipäivää leimaa jatkuva turvattomuuden tunne. Villielefanttien hyökkäykset asutusalueille ovat vakava turvallisuusriski varsinkin lapsille - puhumattakaan isojen eläimien aiheuttamista aineellisista vahingoista, jotka horjuttavat köyhien perheiden toimeentuloa. Elefanttiaidalla suojataan sekä norsujen että ihmisten elinpiiriä.

Sri Lankassa villielefanttien luonnollinen asuinalue on pienentynyt ihmisasutusten levittäytyessä yhä laajemmalle alueelle. Elefanttien elinpiirin kaventuminen ja ravinnon niukkuus ovat johtaneet siihen, että ne joutuvat etsimään ruokaa muualta. Usein elefantit hakeutuvat kyliin niiden reunamilla sijaitsevien viljasatojen vuoksi.

Villielefantit liikkuvat jopa useiden kymmenien yksilöiden laumoissa. Isot eläimet saavat kulkiessaan melkoista tuhoa aikaan muun muassa tallaamalla peltoja, jonka jälkeen sato on kokonaan menetetty. Valtio ei korvaa norsujen aiheuttamia vahinkoja ja köyhälle perheelle se merkitsee pahimmillaan sitä, että ruokaa ei ole. Aineellisten vahinkojen lisäksi elefanttien ja ihmisten välisissä konflikteissa menetetään vuosittain myös ihmishenkiä.

Aita avuksi

Suomen World Visionin Sri Lankassa vuonna 2007 aloittama aluekehitysohjelma pyrkii parantamaan muun muassa lasten koulunkäyntimahdollisuuksia ja kehittämään alueen terveydenhuoltoa aliravitsemuksen vähentämiseksi. Työhön kuuluu myös olennaisena osana perheiden ja toimeentulon turvaaminen vähentämällä villielefanttien hyökkäyksiä alueella. Elefanttiaita pystytetään tarvittaville alueille esimerkiksi norsujen siirtymäreitin ympärille, jotta eläimet eivät viljapeltojen houkuttelemina poikkeaisi tavanomaiselta reitiltään. Aita rakennetaan erityisvalmisteisesta vaijerista, puisista tolpista sekä betonipalkeista. Lanka on sähköistetty, joten elefantit eivät ylitä aitaa tai yritä tulla siitä läpi.

– Aita tuo turvaa sekä ihmisille että elefanteille. Se on tehokas tapa kertoa eläimille, missä reviirin raja kulkee ja samalla se on myös merkki ihmisille, etteivät he vie enempää villielefanttien elintilaa. Aidoilla on saatu vähennyttyä aineellista vahinkoa sekä norsujen ja ihmishenkien menetyksiä merkittävästi, Suomen World Visionin ohjelmakoordinaattori Juha Valta kertoo.

Elefanttiaitoja on rakennettu jo useita ja niitä on valmistettu valtion sekä paikallisten toimijoiden aloitteesta. Aidoille on yhä tarvetta ja Suomen World Visionin tukee niiden rakentamista.

– Monissa kylissä on myös tähystystorneja, joissa miehet päivystävät villielefantteja ja varoittavat muita asukkaita lähestyvästä laumasta. Eläimiä pyritään lisäksi ajamaan pois kovilla äänillä ja valitettavan moni turvautuu myös aseisiin. Aita tarjoaa paremman vaihtoehdon kaikille osapuolille, Valta selittää.

Yhteistyöllä ratkaisuihin

Juha Valta tähdentää kehitysohjelmien merkitystä kokonaistilanteen ratkaisemiseksi.

– Aidat tarjoavat ensiapua, mutta on erittäin tärkeää turvata elefanteille riittävä elintila ja ravinnon saanti. Tässä auttavat kehitysohjelmat, joilla pyritään vaikuttamaan väestönkasvun hillitsemiseen muun muassa koulutuksen ja tietoisuuden lisäämisellä. Erittäin tärkeää on myös yhteistyö eri järjestöjen kanssa, jotta löydetään parhaimmat ratkaisut niin luonnon, eläinten kuin ihmistenkin kannalta.

Meistä jokainen voi vaikuttaa kehitysmaiden tilanteeseen.

– Eettiset lahjat ovat hyvä tapa muistaa jouluna ja niillä saadaan konkreettisia asioita aikaan. Jokainen lahjakaupassa oleva lahja perustuu yhteisöjen todelliseen tarpeeseen ja niistä jokaisella on vaikutusta, Valta korostaa.

Lataa painokelpoinen kuva.
Lue myös tiedote: Joululahja, joka taltuttaa villinorsun.

Info:
Elefanttiaitaa (33 euroa) voi ostaa Lahjaksi lehmä -kaupasta ja yhdellä lahjoituksella rakennetaan 10 metriä aitaa Ehetuwewan ja Galnewan väliselle rajalle Sri Lankaan.