Maailman lasten hiljainen hätä

Joka kolmas sekunti maailmassa kuolee yksi alle 5-vuotias lapsi. Näiden muutaman minuutin aikana, jotka käytät tämän artikkelin lukemiseen, menehtyneitä on jo noin 50. Suurin osa näistä lapsista olisi voitu pelastaa suhteellisen yksinkertaisin keinoin.

Suomessa lasten terveydestä on huolehdittu jo vuosikymmenten ajan ja maamme lapsikuolleisuus on hyvin alhainen. Maailmanlaajuisesti, esimerkiksi Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa ja Etelä-Aasiassa, lasten kuolleisuus on kuitenkin yhä hälyttävän korkea. Kaiken kaikkiaan maailmassa menehtyy köyhyyden, syrjinnän ja epätasa-arvon seurauksiin - ravinnon ja puhtaan veden sekä terveydenhuoltopalvelujen puutteeseen - vuosittain noin 8 miljoonaa lasta.

- Kyseessä on yksi meidän aikamme suurimmista ihmisoikeusloukkauksista, toteaa Sami Lahdensuo lasten oikeuksia edistävästä kehitysyhteistyöjärjestö Suomen World Visionista.


Lapsikuolleisuus laskuun

Yleisimmin lapset menehtyvät likaisen veden ja vähäisen ravinnon heikentäminä ja terveydenhuoltopalvelujen puuttuessa sellaisiin helposti ehkäistäviin ja parannettavissa oleviin sairauksiin kuten keuhkokuumeeseen, ripuliin, malariaan ja tuhkarokkoon. Toivoa herättää kuitenkin se, että jopa 2/3 lasten kuolemista voitaisiin estää.

- Köyhien maiden lasten terveyttä pystyttäisiin parantamaan merkittävästi hyvinkin yksinkertaisin ja huokein keinoin. Avainasemassa ovat puhdas vesi, riittävä ja monipuolinen ravinto, rokotusohjelmat, hyttysverkot sekä toimivat sanitaatiojärjestelmät, Anu Juvonen Pelastakaa Lapset ry:stä täsmentää.

- Myös mahdollisuus terveydenhuoltopalvelujen käyttämiseen sekä terveyttä edistävän tiedon omaksumiseen esimerkiksi rintaruokinnan ja hygienian tärkeydestä on keskeistä, Juvonen lisää.

Edellä mainituilla keinoilla voitaisiin pelastaa vuosittain arviolta kuusi miljoonaa lasta.

Terveyteen on panostettava entistä enemmän. Maailman rikkaiden valtioiden osalta kyse on kehitysyhteistyövarojen kohdentamisesta ja lisäämisestä: suurempi osa varoista pitäisi käyttää lasten ja äitien terveyden parantamiseen.

- Nykyisin vain noin kolme prosenttia kehitysyhteistyövaroista käytetään äitien ja lasten terveyden edistämiseen. Tavoitteiden saavuttaminen vaatisi varojen kaksin- tai jopa kolminkertaistamista, Sami Lahdensuo sanoo.

Lisäksi varat pitäisi Lahdensuon ja Juvosen mukaan kohdentaa juuri niiden sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon, joista suurin osa lapsikuolemista aiheutuu, sekä niihin maihin, joissa avun tarve on suurin. Määrällisesti lapsia menehtyy eniten kolmessa väkiluvultaan suuressa maassa, Intiassa, Nigeriassa ja Kongon Demokraattisessa Tasavallassa, suhteellisesti puolestaan Sierra Leonessa, Afganistanissa ja Tšadissa.

Positiivista on se, että 60 maata on vuoden 1990 jälkeen saanut lapsikuolleisuuslukunsa vähenemään jopa puolella. Näihin maihin kuuluvat muun muassa Intia, Brasilia, Meksiko, Malesia ja Egypti. Kokonaisuudessaan maailman lapsikuolleisuus on pudonnut vuoden 1970 tasosta 30 prosentista nykyiseen noin 10 prosenttiin.

- Tämä osoittaa, että jopa vähillä resursseilla toimivissa hallinnoissa kansallisella johtajuudella, oikeanlaisilla panostuksilla ja oikein kohdennetuilla toimenpiteillä voidaan saada aikaan kestäviä tuloksia lasten ja äitien terveyden parantamisessa. Avunantajien tehtäväksi jää taata riittävä tuki köyhien maiden kansallisille suunnitelmille terveyden parantamiseksi, Lahdensuo sanoo.

- Toimivia keinoja maailman lapsikuolleisuuden vähentämiseksi on siis olemassa, keinot olisi vain saatava käyttöön. Viime vuosien talouskriisin kurimuksessakin olisi muistettava, että ilman pitkäaikaista sitoutumista vuosituhattavoitteisiin vahingoitetaan jo ennestään hauraiden saavutusten jatkuvuutta, Juvonen päättää.

Suomen World Visionin ja Pelastakaa Lasten yhteiskampanjan ”Älä pese käsiäsi (lapsen oikeudesta elämään)” tavoitteena on saada suomalaisten huomio kiinnittymään alle 5-vuotiaiden lasten turhiin kuolemiin ja nostaa lasten ja äitien terveys suomalaisen kehitysyhteistyöpolitiikan keskiöön. Kampanjaan voi osallistua allekirjoittamalla vetoomuksen osoitteessa www.äläpesekäsiäsi.fi. Vetoomus luovutetaan syyskuussa valtuuskunnalle, joka lähtee edustamaan Suomea YK:n vuosituhattavoitteita käsittelevään huippukokoukseen 20.-22.9.2010.


Tiesitkö?

  • Maailman väestöstä noin kolmannes on lapsia.
  • Joka kolmas sekunti maailmassa kuolee yksi alle 5-vuotias lapsi. Vuorokaudessa tämä tarkoittaa yli 20 000 ja vuodessa miltei 8 miljoonan lapsen menetystä.
  • Afrikan lasten kuolleisuus on keskimäärin jopa 25 kertaa korkeampi kuin rikkaissa maissa. Esimerkiksi Suomessa menehtyy 1000 elävänä syntyvää lasta kohden nykyään vain kolme alle 5-vuotiasta; Malissa tuhannesta lapsesta menehtyy ennen viidettä ikävuottaan lähes 200.
  • Korkeimpien lapsikuolleisuuslukujen valtioissa – Sierra Leonessa ja Afganistanissa – vain 75 % lapsista saavuttaa viiden vuoden iän. Suomessa lapsista viisivuotiaaksi elää 99,7 %.
  • Lukumääräisesti pitkälti yli puolet (60 %) pikkulasten kuolemista tapahtuu vain kuudessa suuren väkiluvun maassa: Intiassa, Nigeriassa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Pakistanissa, Kiinassa ja Etiopiassa. Pelkästään Intiassa kuolee vuosittain miltei 2 miljoonaa alle viisivuotiasta.
  • Yli 90 %:ssa tapauksista lasten menehtymisen syynä ovat raskauden ja synnytyksen aikaiset komplikaatiot, kuten tukehtuminen tai ennenaikainen syntymä, keuhkokuume, ripuli, malaria, HIV/AIDS ja tuhkarokko. Teollisuusmaissa lasten menehtyminen näihin tauteihin saatiin pysäytettyä jo vuosikymmeniä sitten.
  • Noin 3,2 miljoonan lapsen vuotuinen kuolema johtuu aliravitsemuksesta ja joka vuosi 18 miljoonaa lasta maailmassa syntyy alipainoisena – joko keskosena tai aliravitsemuksen vuoksi. Anemiasta kärsii 42 prosenttia maailman raskaana olevista naisista.
  • Vaikka maailman lapsikuolleisuus on tippunut 10 %:iin ja vaikka 60 maata on vuoden 1990 jälkeen laskenut lapsikuolleisuuslukujaan puolella, lasten ja äitien terveyteen liittyvät vuosituhattavoitteet 4 ja 5 ovat YK:n kahdeksasta vuosituhattavoitteesta eniten harhateillä.

 

Lisätietoa:

Älä pese käsiäsi -kampanjasivut: www.äläpesekäsiäsi.fi

Tutustu myös aiheesta aiemmin tehtyyn tiedotteeseen ja radiojuttuun:

http://www.worldvision.fi/fi/media/tiedotteet/2010/ala-pese-kasiasi-lapsen-oikeudesta-elamaan

http://www.worldvision.fi/media/radio

Lisää aiheesta englanniksi: www.savethechildren.net/everyone

www.childhealthnow.com