Vastuu nuorten seksuaalivalistuksesta kuuluu kaikille

Hiv on yhä tabu Latinalaisessa Amerikassa ja suuri haaste erityisesti kaupungeissa. Tartunnan saaneet hylätään pahimmassa tapauksissa täysin yhteisön ulkopuolelle, koska tietoa hivistä ja aidsista ei ole.

– Esimerkiksi Perussa on arvioiden mukaan 65 000 – 93 000 hiv-positiivista. Määristä ei kuitenkaan ole ehdotonta varmuutta. Jo pelkkä testissä käyminen saattaa leimata ihmisen ja stigman pelossa testiin menemistä vältellään. Lisäksi testejä ei ole kaikkien saatavilla eikä niitä osata kaivata, kertoo Suomen World Visionin Latinalaisen Amerikan aluepäällikkö Katri Kaitainen.

Lapsuuden loppu

Latinalaisessa Amerikassa nuorilla ei yksinkertaisesti ole tietoa hivistä, aidsista ja ehkäisystä. Varsinkin syrjäseuduilla, kouluttamattomien ihmisten keskuudessa taudista ja sen tartunnasta tiedetään vähän. Uskomuksia ja pelkoja on monenlaisia. Köyhyyden kierre pahenee, kun yksilö suljetaan yhteisön ulkopuolelle.

– Muun muassa sosiaalinen paine, tulevaisuuden suunnitelmien ja mahdollisuuksien puute sekä turvattomuuden tunne ajavat aloittamaan seksisuhteet nuoressa iässä. Lapsuus loppuu liian aikaisin, Kaitainen toteaa.

Parisuhde on myös selviytymiskeino. Nuorilla tytöillä ei ole muuta päämäärää kuin löytää työssä käyvä mies ja tulla raskaaksi, eikä kodeissa seksistä juurikaan puhuta. Kondomien käyttö ja saatavuus on edelleen alhaista. Aiemmin nuori sai ostaa kondomeja vain aikuisen seurassa, nyt tilanne on onneksi muuttunut. Muiden ehkäisyvälineiden, kuten ehkäisypillereiden saaminen, ja perhesuunnitteluklinikalla käyminen vaativat kuitenkin aina aikuisen seuran.

– Latinalaisessa Amerikassa yleinen machismo-asenne vaikeuttaa tyttöjen ja naisten tilannetta, sillä mies päättää ehkäisystä. Kondomia vaativa nainen tulee usein torjutuksi, Kaitainen kertoo.

– Keskeistä on valaa erityisesti tytöille uskoa tulevaisuuteen ja kannustaa koulun jatkamiseen. On tärkeää pitää kaikki lapset ja nuoret ja erityisesti nämä nuoret äidit koulutuksen piirissä. Koulutus luo työllisyyttä ja vähentää köyhyyttä.

Jaettu vastuu

Perussa World Vision on kouluttanut noin 300 teini-ikäistä nuorta vertaiskasvattajiksi hivin ja aidsin vastaisessa työssä. Viesti menee paremmin perille oman ikäisiltä toisille. Esimerkiksi El Salvadorissa Perussa nuoret ovat itse aloittaneet valistusohjelman radiossa, jota kuunnellaan koulujen välitunneilla. Ihmiset uskaltavat jakaa kokemuksiaan – näin uskomukset, pelot ja stigma hälvenevät vähitellen.

Seksuaaliterveys- ja hiv-valistus kuuluu kaikkeen Suomen World Visionin työhön kohdemaissa. Sekä Perussa että Kolumbiassa keskeisenä osana työtä on elämäntapakoulutus, jonka kautta nuorille opetetaan oman kehon oikeuksista, pyritään lisäämään itsetuntemusta ja omanarvon tuntoa.

Valistusta ja tietoa jaetaan kaikille: vanhemmille, opettajille ja yhteisöjen johtajille. Vanhemmat ovat saaneet tukea vanhemmuuteensa ja lastensa seksuaalikasvatukseen.

– Merkittävin muutos on vastuun jakaminen nuorten seksuaalivalistuksesta. Uuden lähestymistavan kautta koulujen lisäksi myös terveyskeskukset ja kirkot ottavat jaettua vastuuta. Aihe ei ole enää niin suuri tabu kuin ennen, vaan siitä pystytään keskustelemaan avoimemmin, Kaitainen toteaa.

Painokelpoinen kuva


Lisätietoja

Katri Kaitainen
Latinalaisen Amerikan aluepäällikkö, Suomen World Vision
puh. (09) 6818 3024
katri.kaitainen@worldvision.fi
www.worldvision.fi