Wilson Kirwa: Lapsi tarvitsee aikuisen tukea> Kuuntele Wilson Kirwan radiohaastattelu

> Katso kaikki kuvat

Wilson Kirwa, kenialaissyntyinen suomalainen, isä, juoksija ja satusetä, valittiin vuoden 2008 positiivisimmaksi suomalaiseksi. Myönteisyys on edelleen Wilsonille osa arkipäivää.

Kirwa vieraili hiljattain Keniassa synnyinseudullaan, jossa hän kävi tapaamassa Suomen World Visionin kautta tukemaansa kummilasta.

Vierailu Keniaan ei merkinnyt Wilson Kirwalle vain kummipojan ensitapaamista, vaan matkan jännittävyyttä lisäsi myös paluu takaisin omiin lapsuuden maisemiin. Olosuhteet kotiseudulla olivat muuttuneet paljon.

- Ero on kuin yöllä ja päivällä. Minun lapsuudessani oli lapsilla enemmän turvaa. Asiat ovat menneet pahempaan suuntaan; köyhyys on lisääntynyt, puutetta on vedestä ja ruuasta, ja myös kulttuuri on muuttunut. Koulut ovat huonossa kunnossa ja ihmiset kuolevat nuorempina lisääntyneiden tautien, kuten aidsin vuoksi, ja lapsia jää orvoiksi, Kirwa kuvailee.

Lapsella oikeus olla iloinen, utelias ja rohkea

Kenian vierailullaan Kirwa tutustui suomalaisten tuella tehtävään kehitysyhteistyöhön, jonka tavoitteena on parantaa erityisesti lasten elinoloja ja oikeuksia.

Kirwa peräänkuuluttaa lapsen oikeutta olla lapsi kaikkialla maailmassa: mahdollisuutta olla iloinen, utelias ja rohkea. Turvattomuuden tunne ja menetetty lapsuus jättävät jälkensä henkiseen pääomaan, mistä seuraa vaikeuksia aikuisiällä.

- Erityisesti minua huolestuttaa se, että seuraamuksista kärsitään tulevaisuudessa, jos emme tee asialle mitään. Lapsella pitäisi olla oikeus elää, oikeus tehdä erilaisia asioita, oikeus päästä kouluun. Lapsella pitäisi olla aikaa ja tilaa saada olla lapsi. Lapsen elämään pitäisi kuulua leikkimistä ja satuja sekä mahdollisuus oppia uutta.

Kirwan mielestä oli kuitenkin hienoa huomata kuinka iloisia lapset ovat, ja kuinka innostuneena he haluaisivat olla löytämässä parempaa suuntaa omaan elämäänsä.

- Yksi tärkeimmistä avaimista parempaan tulevaisuuteen on koulunkäyntimahdollisuuksien parantaminen. Koulutuksen avulla elämä muuttuu ja ovia avautuu, Wilson Kirwa lisää.

Kummiuden mahdollisuudet

Vaikka Kirwa joutui kohtaamaan entisellä kotiseudullaan paljon puutetta ja tarpeita, kummilapsen tapaaminen oli kuitenkin palkitseva kokemus.
- Kummilapseni on hoikka, pieni poika. Sympaattinen ja kohtelias miehen alku, kuvailee Wilson kummilastaan.

- Olen todella tyytyväinen ja iloinen, että olen saanut kohdata pienen ihmisen, jonka kasvua sekä perheen ja koko yhteisön kehitystä voin uuden kummihankkeen mukana seurata aivan alusta lähtien, jatkaa Wilson. 
Kirwa palaa omaan lapsuuteensa, muistellen kuinka tärkeää oli löytää esimerkki – aikuinen, jolla elämä on järjestyksessä. Kummit ovatkin usein tärkeitä esikuvia lapsille, mutta lisäksi Kirwa kokee kummiutensa olevan tärkeä myös oman poikansa kannalta. Hän haluaa opettaa lapselleen, kuinka arvokkaita asioita kulttuuri ja perinteet ovat, ja kuinka tärkeää on säilyttää usko ihmiseen ja tahto parantaa elämää.

- Jokainen ihminen maailmassa tarvitsee apua. Olen itsekin saanut niin paljon apua, ja olen siitä kiitollinen. Kummius on minulle sydämen asia. Se on minun missioni ja visioni. Ja toivottavasti myös poikani haluaa toimia samalla tavoin.

Lue ja katso lisätunnelmia Wilsonin ja kummipojan kohtaamisesta Mogotiossa