Kehitysmaiden poikien koulutuksen ja hyvinvoinnin turvaaminen edellytys naisten tasa-arvon toteutumisille

Tyttöjen ja naisten aseman parantaminen on viime vuosina ollut kehityspolitiikan globaali tavoite. 8. maaliskuuta vietettävän kansainvälisen naisten päivän alla World Vision korostaa tyttöjen oikeuksien edistämisen tärkeyttä, mutta on samalla huolissaan poikien ongelmien saamasta vähäisestä huomiosta. Järjestö näkee jatkuvasti työssään köyhissä maissa, että hyvän elämän eväiden tarjoaminen myös pojille on ehdoton edellytys naisten tasa-arvon toteutumiselle. 

- Koulutetut ja nykyaikaisesti ajattelevat miehet muuttavat töihin lähikaupunkeihin. Köyhälle maaseudulle jäävät vain iäkkäät miehet sekä nuoremmista ne, joiden koulu on jäänyt kesken ja joiden tulevaisuuden näkymät ovat heikot. He siirtävät helposti pojille ajatuksen, että tosimiehen ei tarvitse kuunnella tai kunnioittaa äitiään, naispuoleisia opettajia tai tulevaa vaimoaan. Kun itsellä ei ole mahdollisuutta kouluttautua ammattiin, nähdään yhteisön menestyvät naiset usein uhkana itselle ja omalle miehuudelle, sanoo Suomen World Visionin ohjelmajohtaja Annette Gothóni.
 
- Köyhissä perheissä poikalasten arvostus perustuu siihen, että heidät nähdään tulevaisuuden elättäjinä ja vanhuuden turvana. Lapsina he eivät ole välttämättä vanhemmilleen yhtään sen rakkaampia. Elättäjän velvollisuudet tehdään heille selväksi jo pienestä pitäen, minkä monet pojat kokevat ahdistavana. Usein poikien siirtyminen koulusta työelämään tapahtuu jo 11–13 vuoden iässä, ja ilman ammattikoulutusta ansaintamahdollisuudet ovat rajalliset ja leipä tiukassa, Gothóni sanoo. 
 
Tyttöjen ja poikien perus- ja ammattikoulutuksen tukeminen on yksi Suomen World Visionin kehitysohjelmien painopistealueista. Suomalaisten kummien tukemissa ohjelmissa järjestetään lasten ja nuorten kerhotoimintaa, jossa pojat ja tytöt toimivat yhdessä tasa-arvoisina. Pojille pidetään aikuistumiskoulutuksia, joissa kerrotaan koulutuksen tärkeydestä sekä tasa-arvoisesta parisuhteesta. Nuoret isät saavat hellyys- ja lastenhoitokoulutusta, jotta he olisivat entistä enemmän läsnä perheidensä arjessa mahdollistaen näin äitien opiskelun ja työnteon. 
 
- Poikien koulutuksesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on edellytys naisten tasa-arvon toteutumiselle. Tavoite naisten tasa-arvoisesta asemasta jää vain haaveeksi niin kauan kun pojista kasvaa miehiä, jotka noudattavat sukupolvelta toiselle siirtyviä vanhoja, tyttöjä ja naisia alentavia käytösmalleja, Gothóni sanoo. 
 
Lisätiedot:
Ohjelmajohtaja Annette Gothóni, Suomen Wolrd Vision
+358 40 5950 892 
annette.gothoni@worldvision.fi