Käräytä keinottelijat

Työskennellessämme kehitysmaissa opetamme yhteisön jäsenille myös sosiaalista vastuuta. Haluamme ihmisten osallistuvan heitä koskevien päätösten tekoon sekä ongelmien ratkaisuun. Näin saamme kestävämpiä yhteiskuntia, jotka tulevat toimeen itsenäisesti ja pärjäävät myös meidän työmme valmistuttua alueella.

Opetamme vapaaehtoisille kansalaisvastuuta, mikä puolustaa koko yhteisön oikeuksia. Vapaaehtoiset huolehtivat, että jokainen yhteisön jäsen saa itselleen kuuluvat oikeudet. Syrjäisellä seudulla asuvat eivät aina tiedä omista oikeuksistaan eivätkä näin osaa niitä edes vaatia.

Nuorista vapaaehtoisista koottu ryhmä halusi selvittää, saavatko kaikki oppilaat Intiassa kouluruuan.  Intian valtio taistelee aliravitsemusta vastaan tarjoamalla yhden lämpimän aterian oppilaille päivässä. Nuoret huomasivat osassa kouluja ruokailun toimivan moitteettomasti, mutta osassa oli merkittäviä puutteita.

World Visionin toiminta-alueella Sagarissa kouluruokaa ei saatu kahteen vuoteen. Rahat oli siirretty koulutoimikunnasta toimivan jäsenen aviomiehen taskuun. Vanhemmat eivät uskaltaneet vastustaa miestä, joka oli alueen merkittävin työnantaja. Nuoret raportoivat tapahtumasta World Visionille, joka taas ilmoitti asiasta viranomaisille. Nyt lapset saavat taas ruokaa ja jaksavat opiskella iltapäivään asti.

Työ kansalaisten perusoikeuksien takaamiseksi on pitkäjänteistä työtä. Kummityöllä saamme aikaan parhaimmat ja pitkäkestoisimmat tulokset, sillä toimimme aivan yhteisön ytimessä.