Tasa-arvo ei toteudu ilman poikia

Miesten ja poikien tukemista ei pidä unohtaa, kun tavoitteena on tasa-arvon edistäminen kehitysmaissa, muistuttaa kehitysyhteistyöjärjestö Suomen World Vision.
 
Koulutetut ja tiedostavat pojat ymmärtävät, että naisten aseman parantaminen lisää kaikkien hyvinvointia.
 
- Tyttöjen kokema syrjintä on valtava ongelma, johon voidaan puuttua kestävästi vain tukemalla molempien sukupuolten kehitystä, toteaa järjestön ohjelmajohtaja Annette Gothóni.
 
Suomen World Visionin tasa-arvotyö tavoittaa eri-ikäiset miehet ja pojat. Teini-ikää lähestyville pojille järjestetään aikuistumiskoulutuksia, joissa kerrotaan kouluttautumisen tärkeydestä sekä tasa-arvoisesta parisuhteesta.
 
Poikien ammattikoulutus on tärkeää, jotta he eivät ajaudu jo lapsena epävarmoihin ja huonopalkkaisiin hanttihommiin. Samalla siirtotyöläisyys vähenee ja yhteisöjen isät voivat pysyä kotona lastensa luona.
 
Nuorille isille tarjotaan hellyys- ja lastenhoitokoulutusta.
 
- Esimerkiksi Kolumbiassa isien lisääntynyt osallistuminen on vähentänyt tehokkaasti väkivaltaa ja parantanut perheenjäsenten keskinäisiä suhteita, Gothóni kertoo.
 
Tasa-arvokasvatus aloitetaan jo pienten lasten parista: suomalaisten tukemissa ohjelmissa järjestetään lastenkerhoja, joissa pojat saavat ensikosketuksen uudenlaiseen miehen malliin ja tyttöihin tasavertaisina ikätovereina.
 
- Kotona tytöt ovat usein niitä, joiden oletetaan olevan hiljaa ja mukautuvan muiden tahtoon. Kerhoissa tytöt ottavat aktiivisen roolin ja toimivat myös johtajina. Samalla hälvenee ajatus siitä, että vain pojat voivat kantaa vastuuta, Gothóni sanoo.
 
Poikien ja miesten mukanaolo ja tuki on tärkeää myös silloin, kun pyritään vähentämään sukupuoleen kohdistuvaa väkivaltaa ja poistamaan haitallisia käytäntöjä, kuten tyttöjen sukuelinten silpomista tai lapsiavioliittoja.
 
Kansainvälistä naisten päivää vietetään 8.3. Suomen World Vision parantaa tyttöjen ja naisten kouluun pääsyä, opintojen loppuun saattamista, omistusoikeuksia sekä osallistumismahdollisuuksia työelämään ja politiikkaan. Tavoitteena on, että naiset ja tytöt ovat aktiivisia toimijoita elinyhteisöissään. Jotta tämä toteutuisi, myös poikien koulutuksesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on keskeistä.  
 
 
 
Lisätiedot:
 
Ohjelmajohtaja Annette Gothóni, Suomen World Vision
+358 40 5950 892
annette.gothoni@worldvision.fi