5 kysymystä lasten kokemasta väkivallasta Kambodzassa

Lasten asema Suomen World Visionin uudessa ohjelmamaassa Kambodzassa on erittäin heikko. Miksi näin on?

1. Puolet alle 18-vuotiaista kambodzalaisista lapsista on kokenut fyysistä väkivaltaa. Siitä iso osa on seksuaalista hyväksikäyttöä. Miksi tilanne on niin paha?

Ymmärtääksemme kambodzalaisten lasten tilannetta meidän on katsottava aluksi historiaan. Punaisten Khmerien hirmuhallinto (1975­–1979) johti kansanmurhaan ja yhteiskunnan rakenteiden täydelliseen tuhoon. Nälänhätä, pakkotyö ja joukkoteloitukset saivat ihmiset kääntymään toisiaan vastaan. Kehenkään ei enää voinut luottaa. Lapset joutuivat eroon vanhemmistaan ja jäivät vaille hoivaa. Hirmuvallasta selvinneet ovat nyt itse vanhempia vailla minkäänlaista vanhemmuuden mallia.

Lasten kaltoinkohtelua ei selitä pelkkä historia. Kambodzalaisessa kulttuurissa on aina vallinnut vahva käsitys siitä, että vanhemmat ovat lasten yläpuolella. Fyysistä kuritusta pidetään sopivana tapana kasvattaa lapsista kunnon kansalaisia. Vanhemmat kasvattavat väkivallalla, koska myös heidät on kasvatettu siten.

Lastensuojelun resurssit ovat surkeat. Yhden sosiaalityöntekijän vastuulla on noin 25 000 – 30 000 ihmistä. Työntekijöiden koulutus on usein puutteellista, ja heidän mahdollisuutensa vaikuttaa lasten oloihin olemattomat.

World Visionin ohjelma-alueilla vanhempien tietoisuus lapsiin kohdistuvan väkivallan haitoista on kasvanut. Se ei ole vielä johtanut toivottuihin muutoksiin. Lapset ovat raportoineet, että väkivalta on yhä erittäin yleistä kotona ja kouluissa. World Visionin toiminnan painopisteeksi on asetettu asenteiden muuttaminen ja lapsiin kohdistuvan väkivallan kitkeminen. Työtä tehdään vaikuttamalla paikallisiin johtajiin ja opettajiin sekä kouluttamalla vanhempia.

2. Onko väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö kielletty Kambodzassa lailla?

Kambodza on ratifioinut YK:n Lasten oikeuksien sopimuksen jo vuonna 1992. Maan lait kieltävät kaikenlaisen lapsiin kohdistuvan väkivallan tai hyväksikäytön. Lukuisista lainkohdista huolimatta rangaistusten toimeenpano on olematonta. Useissa maakunnissa on hyvin heikko hallitus, jossa noudatetaan yhä sisällissodan aikaisia kasvatusmenetelmiä. Vanhempia neuvotaan ”kouluttamaan” lasta tarvittavassa määrin, jotta hänestä tulee tottelevainen.

Lisäksi nykyinen oikeusjärjestelmä on erittäin korruptoitunut. Tämä johtaa usein epävirallisten lakien ja ratkaisujen noudattamiseen. Rangaistuksia lasten kaltoinkohtelusta ei juurikaan tuomita.

World Vision tekee työtä saadakseen lastensuojelurikkomukset käsiteltäviksi lain määräämällä tavalla. Kannustamme ihmisiä ilmoittamaan lasten kaltoinkohtelusta.

3. Ketkä kohtaavat eniten väkivaltaa, tytöt vai pojat?

Sekä tytöt että pojat ovat lähes yhtä huonossa tilanteessa. Seksuaalista väkivaltaa kokeneista lapsista hieman suurempi osa on monien yllätykseksi poikia. Yleisintä on fyysinen kuritus, jota tytöt ja pojat kohtaavat yhtä paljon.

4.  Kuka on useimmiten väkivallantekijä?

Perheessä väkivallantekijä on useimmiten lapsista vastuussa oleva huoltaja. Useimmiten äiti. On tärkeää ymmärtää, että köyhissä perheissä äidit kasvattavat lapset usein yksin. Heidän työtaakkansa on valtava, eikä heillä ole tietoa toisenlaisista kasvatusmetodeista.

Väkivalta kouluissa on yhä erittäin yleistä. Siellä väkivallantekijä on useimmiten miesopettaja.

5. Miten suomalaisten tuki auttaa lapsia?

Yksi World Visionin prioriteeteista on lastensuojelu. Sen onnistuminen tarkoittaa koko lapsia koskevan ajattelun muuttamista. Se vaatii lastensuojelumekanismien vahvistamista, rakenteiden uudistamista ja väkivallan ruohonjuurisyihin puuttumista.

Suomalaisten lahjoittajien tuella saamme resursseja tähän toimintaan. Pystymme huolehtimaan paremmin siitä, että työntekijöillä on mahdollisuus oikeasti auttaa lapsia, jotka kokevat väkivaltaa. Myös vaikutustyö on tärkeää. Keskustelemme päättäjien kanssa ja kerromme lastenoikeuksista.

World Vision tekee tärkeää käytännön työtä lastenryhmissä. Niissä lapsille kerrotaan heidän oikeuksistaan ja opetetaan suojautumaan väkivallalta. Tärkeää on myös katkaista väkivallan ketju. Lapsille kerrotaan esimerkiksi kiusaamisen haitoista, jotta he eivät siirtäisi kokemaansa kaltoinkohtelua ikätovereihinsa. Myös tätä työtä tehdään suomalaisten kummien tuella.

Kysymyksiin vastasi World Vision Kambodzan lastensuojelujohtaja Aimylee Gabriel.

Kambodzan lapset tarvitsevat suomalaisten tukea. Mukaan auttamistyöhön pääset liittymällä kummiksi.