Perulaiset nuoret näkevät tulevaisuuteen

 


Elämän ei tarvitse mennä aina samoja polkuja kuin vanhemmilla, oppivat perulaiset nuoret. Nämä uudet ajatukset ovat suomalaisten kummien ansiota.

Pääkaupunki Liman laitojen kukkuloille on rakentunut laaja El Salvadorin slummi.  Moni slummissa asuva perhe on aikoinaan tullut kaupunkiin elannon perässä. Unelmat eivät ole toteutuneet, sillä kouluttamattomien, jopa luku- ja kirjoitustaidottomien vanhempien on vaikea löytää satunnaisia päivätöitä kummempaa elantoa.

Moni slummin lapsista tarvitseekin paitsi koulutusta, myös lisää sisäistä rohkeutta, jotta voisi löytää tavan, jolla pystyy elättämään itsensä aikuisena. World Vision tekee läheistä yhteistyötä opettajien ja koulujen kanssa, jotta lapset oppisivat näkemään mahdollisuuksia, jotka vievät heitä eteenpäin.

Heroes del Alto Cenepan koulussa on meneillään pelitunti. Yläkoululaiset ovat keskellä monopolin kaltaista peliä, joka tutustuttaa yrittäjyyteen. Pelin pankista voi nostaa rahaa sijoittaakseen sen, tehdä sillä voittoa ja palauttaa rahan pankkiin. Pelit ja erilaiset kilpailut ovat helppo tapa kiinnostuttaa nuoria yrittäjyyteen. Hauska peli opettaa ajatteleman nykyhetkeä muutaman askeleen pidemmälle.

Luz, 15 vuotta, pelaa kavereidensa kanssa. Hän on jo käynyt yrittäjyyskurssin ja tehnyt itselleen tulevaisuuden suunnitelmia:

- Haluaisin perustaa opiskella yliopistossa ja perustaa farmasian alan yrityksen, hän kertoo.

Koulutus rohkaisee tekemään valintoja

Koulujen kanssa on suunniteltu ammatteihin tutustuttavia kursseja, jotka toimivat ensiaskelina ammattiopintoihin.

Talia, Dajan ja Sandra ovat juuri käyneet logistiikan kurssin, jossa he ovat hahmotelleet, millaista olisi vaatealan yrittäjänä.   

14-vuotias Talia kertoo:

- Täällä oppii yritystoiminnan suunnittelusta. Voisin ajatella toimivani aikuisena yrittäjänä. Haluan luoda työpaikkoja muille perulaisille, jotta Peru voi edetä kansakuntana. 

Logistiikan lisäksi kursseilla voi tutustua metallitöihin, sähköalaan, laskentoon, kirjanpitoon ja tietotekniikkaan.

Vaikka nuorille ei vielä näistä koulutuksista seuraa ammattitutkintoa, kurssit auttavat nuoria tunnistamaan omia kiinnostuksen kohteitaan. Kurssien ajatusmaailma rohkaisee nuoria ottamaan vastuuta omasta elämästään ja tunnistamaan, mitä haluaa tulevaisuudessa tehdä. Omilla valinnoilla voi vaikuttaa siihen, miltä tulevaisuus näyttää.

Oppilaskunnassa opitaan vaikuttamisen alkeet

Myös oppilaskuntatoiminnalla on tärkeä tehtävä nuorten taitojen lisääjänä.

- Veljeni on kummilapsi, ja näen miten olemme saaneet paljon apua teiltä kummeilta. Ilman apuanne emme pääsisi irti köyhyydestä, kertoo Juan Daniel, joka asuu Renacerin alueella.

World Visionin ohjauksessa Juanin kouluun on perustettu oppilaskunta. Siellä toimiessaan lapset oppivat, miten hekin voivat vaikuttaa kotiseutunsa asioihin.

- Olemme oppineet mm. ympäristönsuojelusta. Kasvihuoneilmiö ja siihen liittyvät vesiongelmat huolestuttavat meitä.

- Olin ennen ujo ja vaatimaton, mutta nyt olen saanut olla koulutuksissa ja päässyt jopa vierailulle Limaan ja maamme hallitukseen saakka. 

Suomalaiset kummit ovat antaneet perulaisille nuorille hyvät eväät tulevaisuuteen. Mukaan näihin tulevaisuustalkoisiin pääsee liittymällä kummiksi.