Humanitaarinen työ on yhä riskialttiimpaa – vain riippumattomat auttajat voivat saavuttaa avuntarvitsijat

Vuonna 2016 humanitaarisiin avustusoperaatioihin maailmalla kohdistui 158 iskua, joissa sai surmansa yhteensä 101 avustustyöntekijää. Iskujen ja kuolonuhrien määrät nousivat hieman edellisvuodesta. Maailman humanitaarisen avun päivänä 19.8. kampanjoidaan siviilien ja humanitaaristen työntekijöiden suojelun puolesta.
 
Viime vuonna kaikkiaan 288 avustustyöntekijää joutui väkivallan tai jonkun muun turvallisuusvälikohtauksen kohteeksi ja 89 kidnapattiin. Suurimmassa vaarassa ovat nimenomaan paikalliset avustustyöntekijät. Tiedot käyvät ilmi Humanitarian Outcomes-järjestön tuoreesta raportista ” Aid Worker Security 2017 ”.
 
”Riskialttiissa ympäristöissä järjestöjen ammattimaisuus, luotettavuus ja kyky luoda suhteet kaikkiin konfliktin osapuoliin korostuvat. Työntekijöiden turvallisuuden tärkein tae on se, miten tasapuoliseksi avustustoiminta mielletään. Vain riippumattomat ja puolueettomat toimijat pystyvät keskustelemaan kaikkien konfliktin osapuolten kanssa ja saavuttamaan avuntarvitsijat”, sanoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustyön johtaja Kalle Löövi.  
 
Isku sairaalaan on sotarikos. Siitä huolimatta myös sairaalat ovat joutuneet useissa konflikteissa sotatoimien kohteiksi asettaen potilaiden lisäksi myös terveydenhuoltohenkilökunnan vaaralle alttiiksi. Tämän vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana 13 eri maassa hyökättiin 62:ta terveydenhuollon työntekijää kohtaan. Human Rights Watch -järjestö analysoi vuosina 2013–2016 tapahtuneita, sairaaloihin ja terveysasemiin kohdistuneita iskuja kymmenessä eri maassa. Järjestön mukaan kaikkiaan 25:ssä iskussa kuoli yli 230 ihmistä ja loukkaantui 180 ilman, että tekijät joutuivat vastuuseen teoistaan.
 
”Turvallisuustekijöistä on viime vuosina tullut merkittävä rajoite humanitaariselle toiminnalle ja avunannolle. Punaisen Ristin tai YK:n tunnuksia ei enää kaikissa konflikteissa kunnioiteta aikaisempaan tapaan eivätkä ne näillä alueilla suojaa avustustyöntekijöitä. Avun perille toimittamista pyritään yhä useammin tietoisesti vaikeuttamaan konfliktin jonkin osapuolen toimesta”, toteaa ulkoasiainministeriön humanitaarisen avun ja politiikan päällikkö Claus Jerker Lindroos.
 
Humanitaarisen avun tarve maailmassa jatkuu ennätyksellisen korkealla tasolla. Tämä johtuu pitkälti aseellisten konfliktien, pitkittyneiden pakolaistilanteiden ja kuivuuden yhteisvaikutuksesta, joka on johtanut useisiin vakaviin moniongelmaisiin haasteisiin.
 
Tarkistettu YK:n globaali apuvetoomus on tänä vuonna 23,5 miljardia dollaria. Se on tällä hetkellä rahoitettu vain 26-prosenttisesti, mikä tarkoittaa peräti 17,3 miljardin dollarin vajetta.
 
Apua tarvitsee tällä hetkellä 141,1 miljoonaa ihmistä 37 maassa. Suurimmat tarpeet ovat Syyriassa, Jemenissä, Etelä-Sudanissa, Somaliassa, Irakissa ja Nigeriassa. YK:n mukaan Jemen, Etelä-Sudan, Somalia ja Nigeria ovat osin nälänhädän partaalla. Näissä neljässä maassa yksistään elää noin 20 miljoonaa vakavasti ruokaturvatonta ihmistä, mukaan lukien 1,4 miljoonaa lasta. Niiden tähän asti saama rahoitus kattaa vasta alle 1,9 miljardia eli 40 % tarpeesta. Varojen puute johtaa aliravitsemuksen, kuolleisuuden, turvattomuuden ja pakolaisuuden kasvuun.
 
Suomen ulkoministeriön humanitaarisen avun budjetti on tänä vuonna 70,5 miljoonaa euroa. Kohdemaittain ja alueittain tarkasteltuna suurimmat euromääräiset avustukset ovat menneet Syyriaan, Etelä-Sudaniin, Somaliaan, Irakiin, Nigeriaan, Ugandaan ja Jemeniin. Apu kanavoituu perille YK-järjestöjen, kansainvälisen Punaisen Ristin ja suomalaisten kansalaisjärjestöjen kautta.
 
Suomalaiset järjestöt antavat humanitaarista apua siellä missä tarve ja hätä ovat suurimmat. On yhä tärkeämpää, että vahvan ammattiosaamisen lisäksi järjestöillä on kattava turvallisuusohjeistus, sillä työtä ihmisten auttamiseksi tehdään kasvavien riskien keskellä.
 
World Humanitarian Day 2017 #NotATarget  
 
Fida International ry 
Kirkon Ulkomaanapu 
Pelastakaa Lapset ry. 
Plan International Suomi 
Suomen Lähetysseura ry 
Suomen Pakolaisapu ry. 
Suomen Punainen Risti 
Suomen World Vision ry