Ihmeestä tuli totta Meibekissä

Työmme Kenian Meibekissä päättyy tämän vuoden lopussa. Kolmentoista vuoden aikana alueella on tapahtunut monenlaisia muutoksia parempaan. Vielä kymmenen vuotta sitten perheet elivät kädestä suuhun ja keskittyivät henkiinjäämiseen. Nyt töitä riittää, ravitsemus on monipuolistunut, lapset ehtivät kouluun ja naisten asema on parantunut. Meibekissä on tapahtunut monenlaisia ihmeitä.

Suurimman muutoksen alueelle on tuonut kummien tuella rakennettu, 210 kilometrin mittainen vesijohtoverkosto, joka tuo nyt puhdasta vettä 34 000 asukkaalle. Vesi on avannut lukuisia mahdollisuuksia ansaita elantoa ja perheiden toimeentulo on parantunut. Maanviljely on lähellä olevan kasteluveden ansiosta tuottavampaa. Asukkaat ovat myös voineet hankkia suuria, tuottavampia lehmiä, nyt kun niille riittää tarpeeksi juotavaa. Näin asukkaiden ravitsemus on monipuolistunut ja terveys on kohentunut.

Muutos moninkertaistuu

Meibekin muutos tulee moninkertaistumaan seuraavan, vielä syntymättömän sukupolven kohdalla. Kun aloitimme työmme alueella vuonna 2004, useat teini-ikäiset olivat jo äitejä ja isiä. Tapasimme 13-vuotiaita ensisynnyttäjiä, jotka olivat joutuneet jättämään koulunsa. Heidän päivänsä täyttyivät lastenhoidolla ja vedenkannolla. Pojat olivat raskaassa fyysisessä työssä pelloilla tai paimenessa.

Näin nuoria äitejä ei enää Meibekissä enää ole. Nuorimmat synnyttäjät ovat 17–18 -vuotiaita. Heidän lapsensa saavat syntyä klinikalla turvallisissa olosuhteissa. Aloittaessamme työmme emme tarkalleen tienneet kuinka moni synnytyksistä tapahtui klinikalla. Terveydenhuollon ollessa puutteellista moni synnytyksistä varmasti tapahtui kotona, sillä naisten myös ajateltiin olevan heikkoja jos synnytykseen tarvittiin terveystyöntekijöiden apua. Nyt asukkaat tietävät turvallisen synnytyksen edut, ja 84 % synnytyksistä tapahtuu terveysasemalla.

Vuonna 2004 63 % lapsista sai tarvittavat rokotukset, nyt luku on jo 98 %. Lähes kaikki lapset myös rekisteröidään, jolloin lapsilla on mahdollisuus terveydenhoitoon ja koulunkäyntiin. Tämän päivän tuoreille vanhemmille on itsestään selvää, että lapset koulutetaan mahdollisimman pitkälle.

Meibekin kouluista on tullut maakunnan huippukouluja

Kun World Vision aloitti työnsä Meibekissä, peruskoulun aloitti 53 % lapsista, ja vain kolmannes lapsista kävi koulua säännöllisesti. Kouluja oli vähän, koulurakennukset olivat surkeassa kunnossa eivätkä opettajat halunneet jäädä pitkäksi aikaa seudulle, jossa ei ollut edes vettä. Koululaisten koetulokset olivat maakunnan huonoimmat.

Moni lapsista jätti koulun kesken. Tytöistä vain harva kävi koulua säännöllisesti eikä juuri kukaan heistä jatkanut enää yläasteelle. Vanhemmat tarvitsivat lapsiaan vedenhaussa, sillä vesipisteille saattoi olla matkaa jopa kymmenkunta kilometriä. Vedenkanto veikin lapsilta useita tunteja päivässä. Nyt hyvästellessämme alueen, 58 %:lla on vesipiste alle 1 km kävelymatkan päässä.

Kun puhdasta vettä on saatu lähelle, lapset saattoivat koulupäivän jälkeen keskittyä läksyjen tekoon. Peruskorjattujen luokkahuoneiden myötä kouluihin on saatu päteviä opettajia. Lasten oppimistulokset ovat nousseet häkellyttävästi. Koululaiset valmistuvat nyt maakunnan toiseksi parhaimmilla arvosanoilla.

Kotiseudulla useita mahdollisuuksia jatko-opintoihin

Alueella on useita lukioita asuntoloineen, ja lahjakkaat oppilaat saavat stipendejä, jotka auttavat opiskelusta aiheutuvissa kustannuksissa. Yliopiston etäopetuspisteessä voi opiskella esikoulun tai peruskoulun opettajaksi. Ammattikouluissa myös vähävaraisemmat perheet voivat kouluttaa lapsensa. Teknisille aloille kannattaakin suunnata, sillä parantuneen talouden myötä Meibekissä rakennetaan paljon, ja rakennusmiehille, putkimiehille ja sähkömiehille on töitä.

Useimmat nuoret haluavat jäädä kotiseudulleen ja hekin, jotka opiskelevat kaupungissa, haaveilevat paluusta maalle. Meibekistä ei ole enää tarvetta paeta kaupunkiin paremman elämän toivossa. Parempi elämä on nyt Meibekissä.

Meibekiläiset osaavat ajaa oikeuksiaan

Vuosikymmenen aikana meibekiläiset ovat oppineet toimimaan yhdessä ja ajamaan koko yhteisölle tärkeitä asioita. Asukkaat pystyvät nyt itse viemään kehitystä eteenpäin. Viranomaisetkin ovat huomanneet, että asukkaat osaavat vaatia palvelujaan ja ratkaista ongelmiaan. Siksi seudulle on avattu uusia kunnallisia palveluita, kuten kouluja ja ensikoti. Myös naiset ovat nykyään päättämässä yhteisistä asioista. Vesikomitean naisista jo puolet on naisia. Ohjelmajohtamme Annette Gothóni muistelee millaisia kohtaamiset naisten kanssa olivat ennen:

- Muistan kuinka vieraillessani Meibekissä ensimmäistä kertaa, paikalliset naiset ihmettelivät, miksi ulkomaalaiset haluavat puhua heidän kanssaan. Vain miehet olivat äänessä. Kun kysyin naisilta, he totesivat: ”Ei meille kannata puhua. Me vain kannamme vettä.” Lapset tiesivät tarkkaan pysyä hiljaa aikuisten seurassa.

Naisten tehtävänä oli hoitaa lapsia ja kantaa vettä, ja kun miehet sanovat ”our children” (lapsemme), he tarkoittivat sillä sekä vaimojaan että lapsiaan. Nyt Meibekin naisista on tullut käsite. Voimaantuminen näkyy läheisessä 80 kilometrin päässä Eldoretin kaupungissa saakka. Siellä tiedetään, kun he kulkevat kaduilla, sillä meibekiläisten naisten ryhti on ylväs, he osaavat ilmaista omia mielipiteitään ja huolehtia itsestään.

Kummien ansiosta Meibekissä on innostunut ja eteenpäin katsova ilmapiiri. Uusi sukupolvi osaa toimia yhdessä ja ajaa asioitaan. Tuhannet asukkaat ovat muodostaneet useita yhdistyksiä ja osuuskuntia, joissa he vievät oppimaansa eteenpäin ja kantavat jo vastuuta kyliensä lapsista, sairaista ja köyhistä. Sitä muutosta, minkä kummit ovat käynnistäneet, ei voi enää pysäyttää.

- Tämä on ollut äärettömän hieno matka. Jokainen meistä tällä matkalla olleista on kullan tai oikeastaan puhtaan veden arvoinen. Kyse ei ole vain rahasta tai kirjeistä vaan paljon suuremmasta, Afrikassa tärkeästä yhteisöllisyydestä: Siitä, että pidämme yhdessä huolta toisistamme, huokaa Annette.

Yhteisöllisyydestä kertovat myös meibekiläisten terveiset, jotka he pyysivät välittämään tukijoilleen: ”Kiitämme Sinua avusta, jota olemme pitkän aikaa saaneet. Vaikka onkin haikeaa, että joudumme luopumaan toisistamme, haluamme, että apu voisi tavoittaa seuraavan paikan.”

Hyvillä mielin voimme nyt hyvästellä Meibekin ja jatkaa ihmeiden mahdollistamista siellä missä niitä todella tarvitaan. Olemme pari vuotta sitten aloittaneet työn Meibekin lähistöllä sijaitsevassa Ngoswetissa, jossa lapset kärsivät samanlaisesta hädästä kuin Meibekissä kymmenisen vuotta sitten. Olemme vakuuttuneita, että samanlainen ihme saadaan toistettua myös siellä, jos asukkaat vaan saavat tarpeeksi tukea ja ohjausta.