Humanitaarinen apu menee perille yli odotusten

Suomen World Vision on erikoistunut vammaisten lasten ja aikuisten auttamiseen humanitaarisissa kriiseissä. Millaista apu on käytännössä?

Humanitaarinen apu on auttamista luonnonkatastrofien tai ihmisten aiheuttamien katastrofien keskellä sekä niiden jälkeen ihmisten asuinalueilla tai uudessa ympäristössä. Humanitaarisen apumme voi jakaa kolmeen alueeseen: varaudumme mahdollisiin katastrofeihin kehitysyhteistyössämme, välitämme apua kriisien uhreille kansainvälisen World Visionin kautta ja tuemme erityisesti vammaisia pakolaisia omissa humanitaarisissa projekteissamme.

1. Missä SWV tekee humanitaarista työtä?

Tällä hetkellä tuemme avustuskeräyksillämme World Visionin operaatiota, joka auttaa Syyrian ja Irakin pakolaisia Irakissa. Toinen katastrofikeräyksemme välittää apua nälästä kärsiville lapsille ja heidän perheilleen Itä-Afrikkaan. Suomessa tiedotamme katastrofeista ja kampanjoimme auttamisen puolesta.

Vammaistyötä olemme tehneet pakolaisleireillä Keniassa, Ugandassa, Ruandassa ja Irakissa. Projektit ovat nyt menossa Ugandan Palorinyan ja Ruandan Mugombwan  pakolaisleireillä.

2. Keitä autatte ja miksi?

Autamme erityisesti lapsia sekä vammaisia aikuisia ja lapsia. Lasten oikeuksia rikotaan katastrofeissa, ja he ovat erityisen alttiita hyväksikäytölle. Humanitaarisissa kriiseissä poljetaan vammaisten oikeuksia. Vammaisilla on puutetta perusasioista. Heitä piilotellaan, syrjitään ja pidetään taloudellisesti riippakivinä. Apu tavoittaa heidät usein viimeisenä, jos tavoittaa ollenkaan. Vammaisia pakolaisia olemme auttaneet Suomen ulkoasiainministeriön tuella vuodesta 2014 lähtien.

3. Mitkä ovat SWV:n humanitaarisen avun painopisteet?

Keskitymme vammaisten huomioimiseen ja heidän mahdollisuuteensa olla yhteisöjensä aktiivisia kehittäjiä. Tavoitteemme on, että he voisivat itsenäisesti hakea vettä ja käydä ihmisarvoisesti käymälässä. Järjestämme myös puhdasta vettä ja sanitaatiotiloja pakolaisleirien kouluihin ja terveysasemille. Panostamme lisäksi vammaisten toimeentuloon ruuantuotannon avulla.

4. Millaista apu on käytännössä?

Rakennamme kouluihin, sairaaloihin ja koteihin vammaisten tarpeet huomioivia vesipisteitä ja käymälöitä. Käymälöihin laitetaan muun muassa ramppeja, kaiteita ja reiällisiä istuimia, joiden ansiosta vammaiset eivät joudu konttaamaan ihmisten ulosteessa. Olemme rakentaneet kouluihin huoneita, joissa tytöt voivat käydä peseytymässä kuukautisten aikana.

Työpajoissa vammaiset oppivat valmistamaan apuvälineitä. He opettelevat toimeentulokeinoja, kuten myllyn pyöritystä, pienviljelyä ja kotieläinten kasvatusta sekä jalkineiden ja nestemäisen saippuan valmistamista.

Paikallinen World Vision tekee myös runsaasti lastensuojelutyötä, kuten rakentaa lapsiystävällisiä tiloja, joissa pakolaislapset ovat turvassa ja voivat opiskella ja leikkiä.

5. Millaisia haasteita työssä on?

Vuoden kestävissä vammaisprojekteissa haasteena on rahoituksen lyhyys, koska asenteiden muuttaminen ja ihmisten itseluottamuksen vahvistaminen vie aikaa. Myös työntekijöiden turvallisuus on haaste katastrofityössä.

6. Meneekö apu perille?

Apu menee perille yli odotusten. Edellisessä Ugandan operaatiossa tavoitteena oli, että 30 000 ihmistä saisi helposti vettä, mutta lopputulos oli 60 000 ihmistä. Myös vammaisten lasten koulunkäynti on lisääntynyt odotettua enemmän parempien käymälöiden ansiosta

7. Miltä humanitaarisen avun tulevaisuus näyttää?

Humanitaarinen apu ja kehitysyhteistyö kulkevat jatkossa aikaisempaa enemmän käsi kädessä. Haluamme tehdä humanitaarista työtä samalla suunnalla kuin missä kehitysyhteistyötä. Tällöin ne muodostavat jatkumon.

Painopisteemme pysyvät samoina jatkossa. Suoran raha-avun antaminen on lisääntymässä sen sijaan, että jaettaisiin ruokaa tai aputarvikkeita. Raha-avulla on saatu aikaan hyviä tuloksia.

Suomen World Vision on toteuttanut Ulkoministeriön Humanitaarisen avun ja politiikan yksikön rahoituksella avustusoperaatiota pakolaisleireillä vuodesta 2014 alkaen.

Vastaukset antoi humanitaarisen avun päällikkö Miikka Niskanen