Burundissa köyhyyden kierre on vahva

Lapsia Burundissa
Burundilaisen lapsen kummiksi voi ryhtyä keväällä 2021.

Jo noin vuoden ajan olemme tehneet humanitaarista työtä Burundissa, joka kuuluu maailman hauraimpiin valtioihin. Nyt Burundi on myös kehitysyhteistyökohteemme.

Burundi on pieni Afrikan sisämaavaltio, jonka historiassa on pitkäkestoisia kolonialismin, kansanmurhan ja sisällissodan seurauksena syntyneitä levottomuuksia.

Köyhyys altistaa erityisesti naiset ja lapset humanitaarisille kriiseille. Epävarmaa tilannetta pahentavat luonnonkatastrofit: tulvat, maanvyöryt ja kuivuus. Maa on kohdannut useita epidemioita, kuten malariaa ja koleraa. Myös ebolan leviämisriski on olemassa. Tällä hetkellä huolena on maailmanlaajuinen koronavirus. 

Suuria haasteita

Väestöstä noin 90 prosenttia elättää itsensä maanviljelijöinä ja karjan kasvattajina. Suurimmat haasteet ovat väestönkasvu, aliravitsemus ja malaria. Lasten koulunkäynti keskeytyy usein tyttöjen varhaisiin avioliittoihin ja teiniraskauksiin sekä poikien siirtymiseen pellolle töihin. Lukutaidottomuus on yleistä ja köyhyyden kierre vahva.

Toteutamme uuden Kigamban aluekehitysohjelman Cankuzon maakunnassa yhteisrahoituksella Saksan World Visionin kanssa. Avun piirissä on noin 55 000 ihmistä.

Työmme tavoitteena on suojella ohjelma-alueen lapsia ja varmistaa, että heidän oikeutensa terveyteen ja koulutukseen toteutuvat.