close

This option is currently not available

Close close
Kirewa-Nabuyogalla asuvia lapsia vilkuttavat kameralle
15.5.2023

Haaveet voivat toteutua

Kummien tuella tehty työ Kirewa-Nabuyogassa on tullut valmiiksi.

Kummien tuella tehty työ Kirewa-Nabuyogassa on tullut suunnitelmiemme mukaisesti valmiiksi. Muutos alueella on saatu aikaan yhteisin ponnistuksin, yhteistyössä paikallishallinnon ja koulujen, ja tukemiemme yhteisöjen itsensä kanssa. Kummilapsista on kasvanut nuoria, joilla on uudenlaista uskoa omaan tulevaisuuteensa.

Kirewa-Nabuyoga

Työmme alkoi 2004 ja päättyy 2023

Asukasmäärä: 60 345
Asukkaista alle 18-vuotiaita: 30 189
Kummilapsia alueella 2023: 1166
Kummilapsia koko ohjelman aikana: 6559

Työmme tuloksia

  • 71 % äideistä on käynyt neuvolassa suositellut neljä kertaa. Vuonna 2015 keskiarvo oli 41 %.
  • 92 % 1–2 vuotiaista lapsista on saanut kaikki tarvittavat rokotukset. Vuonna 2015 vastaavat luvut olivat Kirewassa 86 % ja Nabuyogassa 78 %.
  • 60 % kotitalouksista on maanviljelyn lisäksi toinen tulonlähde. 2015 vastaava luku oli noin 30 %.
  • 95 % perheistä soveltaa ilmastokestäviä viljelymenetelmiä. 2015 vastaava luku oli noin 65 %. 
  • 99 % lapsista saa päivittäin terveyden kannalta riittävän määrän aterioita. 2015 vastaava luku oli 52 %.
  • 71 % kotitalouksista pystyy tukemaan lasten koulunkäyntiä. Vuonna 2015 vastaava luku oli 55 %.
  • 89 % lapsista kokee voivansa ilmaista itseään ja mielipiteitään itsevarmuudella. 2015 vastaavat luvut olivat Kirewassa 6 % ja Nabuyogassa 19 %.
  • 83 % lapsista tuntee olonsa turvalliseksi kotiseudullaan. Vastaavat luvut olivat vuonna 2013 Kirewassa 51 % ja Nabuyogassa 66 %.
  • 62 % perheistä on käytössään riittävästi puhdasta vettä ympäri vuoden. 2015 vastaava luku oli noin 50 %.
  • 90 % kotitalouksista on käytössään käymälä. 2015 vastaavat luvut olivat Kirewassa 61 % ja Nabuyogassa 83 %.

Koulutuksesta turvaa tulevaisuuteen

Agnes poseeraa kameralle.
Kummius toi Agnesille ja hänen perheelleen uskoa tulevaan.

Kirewalainen Agnes, 14, on ylpeä saamastaan koulutuksesta. Nyt Agnes haaveilee sairaanhoitajan ammatista.

”Olen onnellinen, että minä ja perheeni olemme saaneet tukea World Visionilta ja kummiltani. Haluan jatkaa opiskelua ja tulla sairaanhoitajaksi.”

Koronan aikana koulunkäynti oli haasteellista. Vaikka opiskelu on Agnesille mieluisaa, hän joutui uusimaan 5. luokan koronan vuoksi.

Agnes tuli mukaan kummiohjelmaan 6-vuotiaana ja on hyötynyt kummiudesta monin tavoin. Kummiuden aikana Agnesin perhe on saanut kaksi lehmää ja vanhemmat ovat osallistuneet terveys-, viljely- ja karjanhoitokoulutuksiimme.

Koulutusten avulla Agnesin isä Peter on pystynyt säästämään rahaa ja hankkimaan lisää kotieläimiä. Toimeentulon parannuttua vanhemmat ovat kunnostaneet taloaan ja nyt he voivat tukea perheen yhdeksää lasta koulutuksessa.

Nabuyogan nuoret naiset saivat ammatin

Veronica ja Immaculate poseeraavat eri kuvissa kameralle.
Veronica ja Immaculate kouluttautuivat ammattiin

Veronica, 19, avasi viime vuonna oman kampaamon Nabuyogassa. Tuellamme Veronica kouluttautui oppisopimuksella kampaajaksi. Säästö- ja lainaryhmän avulla hän keräsi tarvittavat rahat kampaamon perustamiseen.

Veronicalla on synnynnäinen jalkavamma, joten hän halusi ammatin, jossa tästä ei ole haittaa. Veronican mielestä kampaajan ammatti oli myös helppo oppia ja hän tykkää ihmisläheisestä työstä.

Asiakkaat viipyvät kampaajalla pitkään, joten Veronica hankki kampaamoonsa pienen television parantaakseen viihtyvyyttä ja kilpailukykyä. Televisio kuitenkin varastettiin jonkin aikaa sitten, joten nyt Veronica säästää uutta televisiota varten. Nyt kampaamon ovessa on vahvemmat lukot ja pultit.

Immaculate, 19, valmistaa sandaaleita Nabuyogassa. Tie ammattiin alkoi koulutuksestamme, jossa kymmenen nuorta opiskeli jalkineiden valmistusta. Sandaaleiden teko on helppoa ja nopeaa. Immaculate toivoo voivansa opiskella vaatteiden suunnittelua ja ompelua. Sandaaleita myymällä Immaculate kerää rahaa koulumaksuihin.

Tulevaisuuden näkymät

Kirewa-Nabuyogassa on alusta lähtien tähdätty tulosten kestävyyteen. Vaikka kummiohjelma päättyy, muutos alueella jatkuu. World Visionin tuella perustetut ryhmät ovat juurtuneet osaksi ihmisten arkea ja ovat tärkeitä monille asukkaille. Säästö- ja lainaryhmien jäsenistä suurin osa on naisia ja ryhmillä on suuri merkitys sukupuolten välisen tasa-arvon edistymiselle.

Asukkailla on uudenlaista tietoa oikeuksistaan ja he osaavat vaatia niiden toteutumista viranomaisilta. Paikallishallinto on sitoutunut huolehtimaan kummiohjelman tuella rakennetusta infrastruktuurista. Vapaaehtoisilla on jatkossakin keskeinen rooli lasten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Lapset ja nuoret tuntevat nyt oikeutensa ja voivat kasvaa aikuisiksi entistä paremmissa ja turvallisemmissa olosuhteissa.

Auta kummina

Sinäkin voit auttaa lasta ryhtymällä kummiksi.

Ryhdy kummiksi

Lisää kummiudesta