close

This option is currently not available

Close close
Hymyilevä pikkutyttö syömässä lautaselta
2.6.2023

Joulukorttikeräys muutti monen lapsen elämää

Jo useana vuonna kummit ovat saaneet lähettää joulukortin kummilapselleen. Näin oli myös viime jouluna, jolloin kortteja lähetettiin 5 500 kappaletta. Joulukorttien lähettämisen yhteydessä saimme lahjoituksia yli 122 000 eurolla. Se on huikea tulos!

Joulukorttikeräyksen tuotoista käytimme 31 200 euroa Burundissa sijaitsevan pakolaisleirin vesi- ja sanitaatiotason parantamiseen. Loput 90 900 euroa sijoitimme kummilasten kotiseutujen ravitsemustyöhön.

Burundissa sijaitsevalla Bwagirizan pakolaisleirillä oli akuutti tarve muutoksille, sillä hygienia- ja sanitaatio oli lähes olematonta. Pakolaisleirin lähes 11 900 ihmisestä yli 1600 on erityistarpeisia. Heistä 206 on eri tavoin vammaisia ihmisiä.

Käymälöitä leirillä oli hyvin niukasti. Jopa 160 ihmistä jakoi yhden käymälän, joka ei ollut turvallinen, hygieeninen tai vammaisystävällinen. Vesipisteitä leirillä oli aivan liian vähän ja puhdasta vettä saattoi joutua jonottamaan pitkiä aikoja.

Muutostyöt paremman hygienian ja sanitaation aikaansaamiseksi yhteisöissä, kouluissa sekä terveyskeskuksissa ovat jo pitkälti toteutuneet. Leirin 133 vesipistettä on korjattu ja vesipisteitä on tehty lisää. Nyt puhdas vesi on asukkaiden saatavilla aiempaa helpommin.

Ihmisten tietoisuutta puhtauden ja hygienian merkityksestä on lisätty. Se auttaa torjumaan tautien leviämistä ja mahdollistaa paremman hygieniatason. Myös jätehuoltoa on parannettu.

Suurimmat investoinnit olivat vammaisinklusiiviset käymälät. Ihmiselle, joka ei vammansa vuoksi ole pystynyt käyttämään käymälöitä lainkaan, muutos on mullistava. Uusien käymälöiden ansioista he pystyvät tuntemaan itsensä tasavertaisiksi muiden kanssa.

Kummilapsille parempaa ravintoa

Ruoan hinnan nousu sekä kuivuus ovat aiheuttaneet haasteita kummilasten kotiseuduilla. Tilanne on ollut monin paikoin hyvin vakava, mikä on näkynyt lasten elämässä aliravitsemuksena ja sairauksina.

Nyt tilanne näyttää jo onneksi valoisammalta. Sijoitimme joulukorttikeräyksen tuotoista huikeat 90 900 euroa kummilasten kotiseuduille. Keräyspotin ansiosta pystymme vähentämään aliravitsemusta.

Ravitsemuksen turvaaminen ja siihen liittyvän tietoisuuden lisääminen on yksi työmme tärkeimmistä tavoitteista. Kerättyjen varojen turvin olemme jatkaneet pitkäkestoista työtä kouluruokailun puolesta. Tavoitteena on, että jokainen lapsi saisi edes yhden ruoan päivässä. Tavoite toteutuu vasta murto-osassa kouluja. Esimerkiksi Kenian Ngoswetissa kouluruoka on maksullista ja mikäli rahaa ei ole, vanhemmat voivat tuoda polttopuita tai muita tykötarpeita vastineeksi lapsen ruokailusta.

Ugandassa ja Keniassa on tänä vuonna perustettu koulupuutarhoja. Lapset pääsevät itse ylläpitämään puutarhoja ja oppivat näin kasvien viljelystä sekä monipuolisen ruokavalion tärkeydestä.

Olemme lisänneet vanhempien tietoisuutta monipuolisen ravinnon vaikutuksesta lasten kasvuun ja kehitykseen. Vanhemmille on järjestetty työpajoja, joissa opitaan ravintorikkaan ruoan valmistamista sekä kasvien viljelyä. Olemme myös jakaneet perheille siemeniä. Lisäksi kummiohjelmissamme on koulutettu terveysvapaaehtoisia, jotka kertovat monipuolisen ravinnon merkityksestä lapsen kasvulle.

Olemme opastaneet perheitä taloudellisissa asioissa perustamalla säästöryhmiä sekä ohjaamalla ihmisiä löytämään useampia tulonhankkimiskeinoja. Näin perheiden ravinnonsaanti ei ole ainoastaan onnistuneen sadon varassa.

Lisää tuloksistamme