close

This option is currently not available

Close close
Suomen World Visionin ohjelmatyöntekijä Miikka Niskanen puhuu World Visionin kenttätyöntekijän kanssa.
27.7.2020

Näin suojelemme lapsia

Ohjelmatiimimme kertoo millaisia lastensuojelullisia haasteita heidän kohdealueillaan on.

Uganda - Tunnistamme järkkyneen mielen

Pakolaislapset ovat kokeneet asioita, jotka rikkovat lapsuuden. Ne rikkovat myös lapsen mielen. Paha olo näkyy lasten vetäytymisenä kontakteista, pysähtyneisyytenä ja ilottomuutena. Aivan erityisesti tämä koskee eri tavoin vammaisia pakolaislapsia, joita vanhemmat usein häpeävät.

World Visionin lastensuojelutyöntekijät Pohjois-Ugandan pakolaisleireillä osaavat tunnistaa lasten järkkyneen mielen. He kertovat vanhemmille lasten kannustamisen tärkeydestä ja kutsuvat vammaisia lapsia mukaan lapsiystävällisten tilojen toimintaan yhdessä muiden lasten kanssa. Bidibidin pakolaisleirillä on myös mahdollisuus ohjata lapsia heille suunnattuihin terapiapalveluihin.

Häpeilevistä vanhemmista on tullut vammaisten lastensa puolestapuhujia. Aikaisemmin kiusanneet toverit hakevat ja kuljettavat nyt vammaisen ystävänsä kodistaan mukaan lasten ohjelmiiin. Ilmeettömiin kasvoihin on tullut iloa. Pysähtyneisiin silmiin on tullut toivoa.

Suomen World Visionin ohjelmatyöntekijä Miikka Niskanen puhuu World Visionin kenttätyöntekijän kanssa.
Miikka Niskanen on humanitaarisen työn päällikkö ja vammaistyön asiantuntija. Kuvassa hän keskustelee Ugandan World Visionin asiantuntijan Echima Tituksen kanssa.

Busia - Huolehdimme katulapsista

Busia on pienehkö, mutta hyvin vilkas pikkukaupunki Ugandassa, aivan Kenian vastaisella rajalla. Busiaan saapuu taukoamatta uusia ihmisiä etsimään onneaan. Ihmisten ja perheiden irrallisuus ja haasteet päästä kiinni leivänsyrjään johtavat helposti lapsien kaltoinkohteluun.

Busiassa on jonkin verran katulapsia. Heitä saatetaan värvätä esimerkiksi salakuljettajiksi. Nuoret tytöt saattavat joutua työskentelemään baareissa, joissa he ovat alttiita hyväksikäytölle.

World Vision vahvistaa lastensuojelurakenteita kouluttamalla viranomaisia ja kehittämällä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyötä. Käytännön tasolla autamme lapsia pois kaduilta etsimällä sijaisperheitä.

Koronaviruksen takia koulut on suljettu ja kaikki turha liikkuminen on kielletty. Busian lapset ovat joutuneet viettämään pitkiä aikoja pienissä ja ahtaissa asunnoissa, usein hökkeleissä.

Suomen World Visionin ohjelmatyöntekijä Jussi Laurikainen pesemässä käsiään kenialaisten koululasten kanssa vesipumpulla.
Jussi Laurikainen vastaa Ugandan ja Kenian ohjelmistamme.

Kambodza - Opetamme itsesuojelua

Kambodzan Santukissa moni vanhempi joutuu muuttamaan naapurimaihin töiden perässä. Lapset elävät usein ilman toista tai molempia vanhempia, muiden sukulaisten kasvattamina. Koulunkäynti kärsii, kun perheillä ei ole tarpeeksi rahaa koulutarvikkeisiin tai ravinteikkaaseen ruokaan. Lapset joutuvat väkivallan uhreiksi ja kokevat ruumiillista kuritusta sekä kotona että kouluissa.

Järjestämme koulutuksia väkivallattomasta kasvatuksesta. Lastensuojelutyöhön osallistuu myös paikallinen poliisi. Lapsia opastetaan oikeudesta ruumiilliseen koskemattomuuteen ja suojelemaan itseään. Tuemme haavoittuvimpien perheiden elinkeinoja, jotta vanhemmat jäisivät töihin omalle paikkakunnalle.

Kambodzassa koulut suljettiin koronaviruksen takia. Lapset joutuvat olemaan kaikki päivät kotona eivätkä pääse kokoontumaan lastenkerhoihin. Pidämme kuitenkin yhteyttä haavoittuvimpiin perheisiin.

Suomen World Visionin kenttätyöntekijä Petra Matsi antaa vauhtia kahdelle kambodzalaiselle koulutytöille keinuilla.
Petra Matsi vastaa Kambodzan ohjelmastamme.

Nairobi - Tuemme slummien lapsia

Heikko infrastruktuuri, ihmispaljous ja köyhyys tekevät slummeista vaarallisia paikkoja lapsille. Slummissa vietetty lapsuus näkyy nuorissa koulutuksen puutteena, päihteiden käyttönä sekä toivottomuutena.

Rohkaisemme Nairobin slummin nuoria uskomaan, että omaan elämään voi vaikuttaa. Nuoret saavat paremmat mahdollisuudet ammatti- ja yrittäjyysopintojen avulla. Päihderiippuvaiset nuoret ohjaamme vertaistukiryhmiin.

Koronaviruksen leviämistä slummeissa ei voi estää. Laajat perhekunnat asuvat lähekkäin, vettä ei aina ole eikä saippuaan tai suojavarusteisiin ole varaa. Hankalin tilanne on perheiden toimeentulon osalta. Katukauppiaat ja pyykkärit eivät voi työskennellä etänä. Ainoa sosiaaliturva on vähäiset säästöt, joiden käyttöä varjellaan. Monet perheet näkevätkin tällä hetkellä nälkää.

Intia ja Peru - Torjumme häirintää ja väkivaltaa

Intian ohjelmissamme räikeimmät lastensuojelulliset ongelmat liittyvät usein yhteisöjen aikuisten liialliseen alkoholinkäyttöön. Teini-ikäisten tyttöjen koulunkäyntiin sisältyy aivan erityisiä haasteita koulumatkan pituuden ja seksuaalisen häirinnän uhan vuoksi.

World Vision pyrkii ehkäisemään näitä ongelmia kouluttamalla yhteisöjen jäseniä tyttöjen turvallisen koulunkäynnin tärkeydestä ja alkoholismin haitoista. Tällä hetkellä ohjelmiemme koulut on suljettu koronan leviämisen vuoksi, eivätkä julkiset koulut ole valitettavasti pystyneet järjestämään koululaisilleen verkko-opetusta.

World Vision on tehnyt koronatyötä kouluttamalla ihmisiä ja jakamalla köyhimmille perheille ruoka-apua.

Perussa lapsiin ja nuoriin kohdistuva fyysinen ja psyykkinen väkivalta ovat yhä isoja lastensuojelullisia ongelmia. Myös lastensuojelumekanismit ovat puutteellisia. World Vision kouluttaa opettajia, vanhempia ja yhteisöjen johtajia väkivallan haitallisista vaikutuksista ja edistää väkivallattomien kasvatusmenetelmien käyttöä.

Korona on sulkenut koulut, ja lapset viettävät nyt paljon aikaa perheidensä kanssa. Tämä on lisännyt lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa

Kaksi eri kuvaa, jossa ensimmäisessä on Suomen World Visionin kenttätyöntekijä Janika Valtari ruandalaisten lasten kanssa ja toisessa on Merja Tikkanen-Vilagi kuvattuna Perussa.
Vasemmalla: Janika Valtari vastaa Ruandan ohjelmasta sekä Nairobin slummin nuorisotyöllisyyshankkeistamme. | Oikealla: Merja Tikkanen-Vilagi vastaa Intian ja Perun ohjelmistamme.