Palofyn maksupääte
5.5.2022

Yhteistyöuutisia:

Suomen World Vision aloittaa yhteistyön Palofy Analyticsin kanssa

Suomen World Vision aloittaa yhteistyön Palofy Analyticsin kanssa

Otamme Suomen World Visionilla yhdessä Palofy Analyticsin kanssa käyttöön maksupäätteet, joiden tuotoilla autetaan Ukrainan konfliktia paenneita lapsia.

Lahjoituksen avulla voimme reagoida nopeasti ja antaa hätämajoittuneille ihmisille tarvikkeita, turvaa sekä psykologista apua. World Vision toimii Ukrainan raja-alueilla mm. Romaniassa ja Moldovassa.

World Vision on ollut ensimmäisten joukossa auttamassa kotoaan panneita lapsia ja perheitä.

Avun keskiössä ovat lapset perheineen sekä eri tavoin vammaiset ihmiset. Avun tarve on suuri. Kriisi laajenee päivä päivältä. Raja-alueille saapuu päivittäin kymmeniä tuhansia kodistaan paenneita ihmisiä. Tavoitteenamme on auttaa yli 470 000 konfliktin keskelle joutunutta lasta ja aikuista.

Työntekijämme ovat paikallisia ihmisiä, ja heillä on kielitaito ja asiantuntemus, jota hätäavun tehokkaassa perille viemisessä tarvitaan. World Vision on yksi maailman suurimmista humanitaarisen avun toimijoista ja toimimme yhdessä muiden järjestöjen, YK:n ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa.

Näin lahjoituksesi auttaa

Esimerkkejä lahjoitussummista:

27 euroa – hygieniapaketti kodistaan paenneelle perheelle (sisältää mm. saippuaa, pesuainetta, kuukautissuojia, pienen ensiapulaukun, hammastahnaa ja hammasharjan)

110 euroa - koulutarvikkeita 20 hätämajoittuneelle lapselle

330 euroa – lastenhoitopaketti kymmenelle lapsiperheelle (sisältää mm. vaippoja, puhdistusaineita sekä muita lastenhoitotarvikkeita)

Suomen World Vision

Olemme yksi Suomen suurimmista kehitysyhteistyöjärjestöistä ja itsenäinen osa maailman suurinta kummilapsijärjestöä, World Visionia. Toimimme kansainvälisesti 99 maassa. Suojelemme lapsia ja puolustamme heidän oikeuksiaan Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa sekä kriisialueilla ympäri maailman. Humanitaarinen apumme keskittyy katastrofin keskelle joutuneiden lasten sekä vammaisten ihmisten tukemiseen. Suomalaisten tuella autamme yli kahta miljoonaa lasta ja aikuista. Valvomme tarkasti sekä varojen käyttöä että työmme tuloksellisuutta. Virallisia kumppaneitamme ovat Suomen ulkoministeriö, Vastuullisen lahjoittamisen ry sekä Euroopan komissio. Järjestömme lahjoitukset kerätään Suomen poliisihallituksen myöntämän virallisen rahankeräysluvan alaisina (RA/2021/1328) Lue lisää »

World Vision Finland starts cooperation with Palofy Analytics

World Vision Finland and Palofy Analytics will together introduce payment terminals, the proceeds of which will help children who have fled the conflict in Ukraine. World Vision Finland is one of the largest development cooperation organisations in Finland and an independent part of World Vision, the world's largest child sponsorship organization. Together with our supporters World Vision Finland supports around 2 million people, protecting and defending children and their rights.

The donations allow us to respond quickly and provide emergency accommodation with supplies, security, and psychological assistance. World Vision operates in the border regions of Ukraine, e.g. in Romania and Moldova.

World Vision has been among the first to help displaced children and families caught in the Ukraine crisis.

We are helping children and their families as well as people with various disabilities. The need for help is huge. The crisis is spreading day by day. Tens of thousands of people flee their homes every day. Our goal is to help more than 470,000 children and adults affected by the conflict.

Our staff are locals and have the language skills and expertise needed to deliver emergency aid effectively. World Vision is one of the world's largest actors in humanitarian aid and we work with other organizations as well as the United Nations and religious communities.

Here's how your donation will help

Examples of donation amounts:

27 euros - hygiene package for a family who have fled their home (includes soap, detergent, menstrual pads, a small first aid kit, toothpaste, and a toothbrush)

110 euros - school supplies for 20 children staying in emergency accomodation

330 euros - childcare package for ten families with children (includes diapers, cleaning products and other childcare supplies)

More information about World Vision Finland »

Suomen World Visionin työntekijä esittää maksupäätelaitteen.