Lapsia veden ääressä

Ilmastoteko lapsille

Kompensoi hiilidioksidipäästösi edullisen, nopean ja kestävän metsitysmenetelmän avulla. 
Ympäristön lisäksi suojelet maailman haavoittuvimpia lapsia. Parannat heidän elinolojaan nyt ja tulevaisuudessa.

Tavarat ja hankinnat 5 €

Suomalaisen keskimääräinen tavarahankintojen hiilijalanjälki on 800 kg CO₂ /vuosi, jonka kompensoit 5 eurolla.  

Asuminen 15 €

Suomalaisen keskimääräinen asumisen hiilijalanjälki on 2 500 kg CO₂ /vuosi, jonka kompensoit 15 eurolla.  

Vuoden kokonaispäästösi 50€

Suomalaisen keskimääräinen kokonaishiilijalanjälki on 7 200 kg CO₂ /vuosi, jonka kompensoit 50 eurolla.

Muutos ilmasto

Miten ilmastonmuutoksen ongelmia voidaan ratkaista?

ONGELMA
Moni meistä ahdistuu ja jopa lamaantuu, kun ajattelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Kehitysmaissa lapset kärsivät jo nyt ilmastonmuutoksesta; esimerkiksi polttopuiden etsimiseen kuluu yhä isompi osa lasten päivistä, eikä köyhtynyt maaperä kasvata riittävästi ruokaa perheille tai syötävää karjalle. 

RATKAISU
World Vision hyödyntää edullista, nopeaa, kestävää ja skaalattavaa metsityskeinoa (Farmer managed natural regeneration, FMNR), jonka avulla pystytään metsittämään jopa aavikoituneet maastot. Menetelmällä on kansainvälinen Gold Standard-sertifikaatti ja sitä kehittänyt agrologi Tony Rinaudo on palkittu työstään useilla kansainvälisillä palkinnoilla. Menetelmän nerokkuus piilee sen yksinkertaisuudessa: Kasvien juuristot ja puunkannot elvytetään tekniikalla, johon World Vision kouluttaa viljelijät. Työkaluksi riittää veitsi. 

TULOKSET
Tekniikan opittuaan muutosvoimana ovat pienviljelijät itse. Pelkästään Nigerissä maanviljelijät ovat herättäneet henkiin 5 miljoonaa hehtaaria aavikoitunutta maaperää mullistaen 2,5 miljoonan ihmisen elämän. Karja saa enemmän syötävää ja se lypsää jopa viisinkertaisesti maitoa lapsille juotavaksi ja myytäväksi lisätuloja varten. Maatalouden tuottavuus kaksinkertaistuu. Katastrofaalisten kuivuuksien ja äkkitulvien riski pienenee, kun eroosio ei nakerra maaperää. 

SINÄ
Sinä olet aktiivinen toimija planeetan pelastamisessa ja lasten suojelemisessa. Perinteinen taimien istutus on moninkertaisesti kalliimpaa ja hitaampaa kuin juuristoa hyödyntävä metsitysmenetelmä. Näin kompensointisi vaikutukset ovat moninkertaiset. FMNR-menetelmä on tällä hetkellä käytössä 25 maassa. Tavoitteena on käynnistää työ 100 maassa vuoteen 2030 mennessä. Kiitos, että olet kanssamme mukana taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. 

Mitä hyötyä World Visionin menetelmästä on?

Luonto

Näin planeetta hyötyy

 • Ehkäisee eroosiota
 • Ehkäisee maaperän ravinneköyhtymistä
 • Ylläpitää luonnon monimuotoisuutta eli biodiversiteettiä
 • Pienentää ääri-ilmiöiden kuten äkkitulvien ja kuivuuskausien riskiä
 • Lisää maanviljelyn tuottavuutta 
 • Normalisoi veden kiertokulkua eli hydrologista kiertoa
 • Sitoo ilmakehän hiilidioksidia maaperään 
Perhe pellolla

Näin ihmiset hyötyvät

 • Kaikilla pienviljelijöillä on tasavertaiset mahdollisuudet onnistua, koska FMNR-metsitysmenetelmä ei edellytä heiltä kustannuksia
 • Karja saa enemmän syötävää ja lypsää jopa viisinkertaisesti enemmän. Maatalouden tuottavuus kaksinkertaistuu
 • Lapset saavat enemmän ja parempaa ravintoa 
 • Lapsilla on enemmän aikaa koululle ja leikille, kun polttopuita ei tarvitse etsiä kaukaa
 • Saaduilla lisätuloilla viljelijät maksavat muun muassa koulumaksuja
 • Lapsilla on paremmat mahdollisuudet omaan ja lapsiensa tulevaisuuteen 

Miksi World Visionin metsitysmenetelmä toimii?

Edullinen

Kasvien juuristot ja puunkannot elvytetään tekniikalla, johon World Vision kouluttaa viljelijät. Työkaluksi riittää veitsi. Puuntaimien istuttamisen keskivertokustannus on 7 300 €/hehtaari ja FMNR-menetelmän 36€ /hehtaari. Samalla summalla pystyy siis metsittämään 200-kertaisen määrän maata. 

Nopea

Jo olemassa olevat juuristot saadaan muita keinoja nopeammin viheriöimään jopa esimerkiksi Sahelin aavikoituneilla alueilla, missä muut keinot eivät toimi. 

Kestävä

Koska kyseessä on jo olemassa olevien kasvien elvyttäminen, on kasvin selviämien taattu. Istutettavien taimien selviytymisprosentti on aina väistämättä heikompi. 

Skaalattava

Koulutamme viljelijöille metsitysmenetelmästä eri puolilla maailmaa. Opittuaan tekniikan pienviljelijät hyödyntävät menetelmää itse, joten sen käyttö laajenee nopeasti viljelijältä toiselle ja saavuttaa näin syrjäisiäkin seutuja.