Lapsi luonnossa

Ilmastoteko lapsille

Tee ilmastoteko ja sijoita World Visionin edulliseen, nopeaan ja kestävään metsitysmenetelmään. 
Ympäristön lisäksi suojelet maailman haavoittuvimpia lapsia. Parannat heidän elinolojaan nyt ja tulevaisuudessa.

FMNR-menetelmän aikaansaava muutos
Maisema ennen metsitysmenetelmää ja maisema neljän metsitysvuoden jälkeen.

Miten lapset liittyvät ilmastonmuutokseen ja mitä voimme tehdä?

LAPSET KÄRSIVÄT ENSIN
Ilmastonmuutoksen ensimmäiset kärsijät ovat nimenomaan heikoimmassa asemassa olevat lapset. Köyhtynyt maaperä ei enää tuotakaan perheille ravintoa ja elinkeinoja, jolloin perheet voivat joutua säästämään koulumaksuista. Lapset joutuvat käyttämään kasvavan osan päivästään polttopuiden etsimiseen eikä koulunkäynnille ja leikille jää aikaa. Äärisääolosuhteet kuten kuivuus ja tulvat ovat hengenvaarallisia uhkia ja perheitä joutuu lähtemään kotiseuduiltaan pakoon. 

RATKAISUMME
World Vision hyödyntää edullista ja nopeasti tuloksia aikaansaavaa metsityskeinoa (Farmer managed natural regeneration, FMNR), jonka avulla pystytään metsittämään eroosion runtelemat maastot. Menetelmän avulla on saatu vaikuttavia näyttöjä niin metsien kuin vesistöjen elpymisestä. Esimerkiksi Pelkästään Nigerissä maanviljelijät ovat herättäneet henkiin viisi miljoonaa hehtaaria aavikoitunutta maaperää. Menetelmää hyödyntäneille hankkeillemme on myönnetty Gold Standard -sertifikaatti.

TULOKSET
Tekniikan opittuaan muutosvoimana ovat pienviljelijät itse. Pelkästään Nigerissä maanviljelijät ovat herättäneet henkiin 5 miljoonaa hehtaaria aavikoitunutta maaperää mullistaen 2,5 miljoonan ihmisen elämän. Karja saa enemmän syötävää ja se lypsää jopa moninkertaisesti maitoa lapsille juotavaksi ja myytäväksi lisätuloja varten. Maatalouden tuottavuus paranee. Katastrofaalisten kuivuuksien ja äkkitulvien riski pienenee, kun eroosio ei nakerra maaperää. 

SINÄ
Sinä olet aktiivinen toimija planeetan pelastamisessa ja lasten suojelemisessa. Perinteinen taimien istutus on moninkertaisesti kalliimpaa ja hitaampaa kuin juuristoa hyödyntävä metsitysmenetelmä. FMNR-menetelmä on tällä hetkellä käytössä 25 maassa. Tavoitteena on käynnistää työ 100 maassa vuoteen 2030 mennessä. Kiitos, että olet kanssamme mukana taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. 

Mitä hyötyä World Visionin menetelmästä on?

Luonto

Luonto kiittää

 • Sitoo ilmakehän hiilidioksidia maaperään 
 • Ylläpitää luonnon monimuotoisuutta eli biodiversiteettiä
 • Ehkäisee maaperän ravinneköyhtymistä
 • Ehkäisee eroosiota
 • Normalisoi veden kiertokulkua eli hydrologista kiertoa
 • Pienentää ääri-ilmiöiden kuten äkkitulvien ja kuivuuskausien riskiä
Perhe pellolla

Näin yhteisöt ja lapset saavat menetelmästä apua

 • Maatalouden tuottavuus kasvaa ja karja lypsää enemmän maitoa
 • Maataloudesta saaduilla lisätuloilla viljelijät maksavat mm. koulumaksuja
 • Lapset saavat monipuolisempaa ravintoa; maitoa, viljatuotteita ja vihanneksia
 • Lapsilla on enemmän aikaa koululle ja leikille, kun polttopuita ei tarvitse etsiä kaukaa
 • Lapsilla on paremmat mahdollisuudet omaan ja lapsiensa tulevaisuuteen

Miksi World Visionin metsitysmenetelmä toimii?

Edullinen

Kasvien juuristot ja puunkannot elvytetään tekniikalla, johon World Vision kouluttaa viljelijät. Työkaluksi riittää veitsi. Puuntaimien istuttamisen keskivertokustannus on 7 300 €/hehtaari ja FMNR-menetelmän 36€ /hehtaari. Samalla summalla pystyy siis metsittämään 200-kertaisen määrän maata. 

Nopea

Jo olemassa olevat juuristot saadaan muita keinoja nopeammin viheriöimään jopa esimerkiksi Sahelin aavikoituneilla alueilla, missä muut keinot eivät toimi. 

Kestävä

Istutettavien taimien selviytymisprosentti on aina väistämättä heikompi, kuin olemassa olevien kasvien elvyttäminen. 

Metsityshankkeidemme keskiössä ovat pienviljelijät, jotka toimivat aktiivisina toimijoina muutosvoimana omistamillaan maillaan.

Skaalattava

Koulutamme viljelijöille metsitysmenetelmästä eri puolilla maailmaa. Opittuaan tekniikan pienviljelijät hyödyntävät menetelmää itse, joten sen käyttö laajenee nopeasti viljelijältä toiselle ja saavuttaa näin syrjäisiäkin seutuja.