Lapsia veden ääressä

Ilmastoteko lapsillemme

Kompensoi hiilidioksidipäästösi edullisimman, nopeimman, kestävimmän ja skaalattavimman metsitysmenetelmämme kautta.
Ympäristön lisäksi parannat myös maailman vähäosaisimpien lasten elämää nyt ja sukupolviksi eteenpäin. 

Tavarat ja hankinnat 5 €

Tavarat ja hankinnat 5 €

Suomalaisen keskimääräinen tavarahankintojen hiilijalanjälki on 800 kg CO₂ /vuosi,
jonka kompensoit 5 eurolla.  

Asuminen 15 €

Asuminen 15 €

Suomalaisen keskimääräinen asumisen hiilijalanjälki on 2 500 kg CO₂ /vuosi,
jonka kompensoit 15 eurolla.  

Yksi henkilö, koko vuosi 50 €

Vuoden kokonaispäästösi 50€

Suomalaisen keskimääräinen kokonaishiilijalanjälki on 7 200 kg CO₂ /vuosi,
jonka kompensoit 50 eurolla.

Muutos ilmasto

Miten ilmastonmuutoksen ongelmia voidaan ratkaista?

ONGELMA
Moni meistä ahdistuu ja jopa lamaantuu, kun ajattelemme tulevaisuuden ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Mutta kehitysmaissa lapset kärsivät jo nyt ilmastonmuutoksen vaikutuksista, kun esim. polttopuiden etsimiseen kuluu yhä isompi osa lapsen päivistä ja kun köyhtynyt maaperä ei kasvata rehua karjalle ja siten ruokaa lapselle.
Älä lamaannu: vähennä ja kompensoi päästöjäsi.

RATKAISU
Vaihtoehto-Nobelisti World Visionin Tony Rinaudo on kehittänyt edullisimman, nopeimman, kestävimmän ja skaalattavimman keinon metsittää jopa aavikoituneet maastot. Menetelmä on Gold Standard-sertifioitu. Sen nerokkuus piilee yksinkertaisuudessa: Kasvien juuristot ja puunkannot elvytetään tekniikalla, joka ei edellytä muuta kuin veitsen maanviljelijän käteen ja World Visionin kouluttaman tietotaidon. 

TULOKSET
Tekniikan opittuaan muutosvoimana ovat pienviljelijät itse. Pelkästään Nigerissä maanviljelijät ovat herättäneet henkiin 5 miljoonaa hehtaaria aavikoitunutta maaperää mullistaen 2,5 miljoonan ihmisen elämän. Nyt karja saa rehua ja se lypsää jopa viisinkertaisesti maitoa lapsille juotavaksi ja myytäväksi lisätuloja varten. Maatalouden tuottavuus kaksinkertaistuu. Katastrofaalisten kuivuuksien ja äkkitulvien riski pienenee, kun eroosio ei nakerra maaperää. 

SINÄ
Sinä olet aktiivinen toimija planeetan ja lapsiemme pelastamisessa. Tyypillisen taimienistutuksen kustannus on 200-kertainen Tony Rinaudon metsitysmenetelmään verrattuna. Siten kompensointisi vaikutukset ovat moninkertaiset. Tällä hetkellä Tony Rinaudon menetelmä on käytössä 25 maassa. Tavoitteena on 100 maata vuoteen 2030 mennessä. Kiitos, että olet kanssamme mukana taistelussa ilmastonmuutosta vastaan! 

Mitä hyötyä World Visionin metsityksestä on?

Näin planeetta hyötyy

 • Ehkäisee eroosiota
 • Ehkäisee maaperän ravinneköyhtymistä
 • Ylläpitää luonnon monimuotoisuutta eli biodiversiteettiä
 • Pienentää ääri-ilmiöiden kuten äkkitulvien ja kuivuuskausien riskiä
 • Lisää maanviljelyn tuottavuutta 
 • Normalisoi veden kiertokulkua eli hydrologista kiertoa
 • Sitoo ilmakehän hiilidioksidia maaperään 

Näin ihmiset hyötyvät

 • Kaikilla pienviljelijöillä on tasavertaiset mahdollisuudet onnistua, koska Tony Rinaudon metsitysmenetelmä ei edellytä heiltä kustannuksia
 • Karja saa rehua ja lypsää jopa viisinkertaisesti enemmän ja maatalouden tuottavuus kaksinkertaistuu
 • Lapset saavat enemmän ja parempaa ravintoa 
 • Lapsilla on enemmän aikaa koululle ja leikille, kun polttopuita ei tarvitse etsiä kaukaa
 • Saaduilla lisätuloilla viljelijät maksavat muunmuassa koulumaksuja
 • Lapsilla on paremmat mahdollisuudet omaan ja lapsiensa tulevaisuuteen 

Miksi World Visionin metsitysmenetelmä on ylivertainen?

Edullisin

Kasvien juuristot ja puunkannot elvytetään tekniikalla, joka ei edellytä muuta kuin veitsen maanviljelijän käteen ja tietotaidon. Puuntaimien istuttamisen keskivertokustannus on 7 300 €/hehtaari ja Tonyn menetelmän 36€ /hehtaari. Samalla summalla pystyy siis metsittämään 200-kertaisen määrän maata. 

Nopein

Jo olemassa olevat juuristot saadaan muita keinoja nopeammin viheriöimään jopa esim. Sahelin aavikoituneilla alueilla, joilla muut keinot eivät toimi. 

Kestävin

Koska kyseessä on jo olemassa olevien kasvien elvyttäminen, on kasvin selviämien taattu. Istutettaviin taimien selviytymisprosentti on aina väistämättä heikompi. 

Skaalattavin

Koulutamme Tonyn menetelmää viljelijöille ympäri maailmaa. Opittuaan tekniikan pienviljelijät itse toteuttavat metsitystä, joten menetelmän käyttö laajenee kulovalkean tavoin maanviljelijöiden välityksellä yhä etäisemmille alueille.