Lapsi luonnossa

Ilmastoteko lapsille

Tee ilmastoteko ja sijoita World Visionin edulliseen, nopeaan ja kestävään metsitysmenetelmään. 
Ympäristön lisäksi suojelet maailman haavoittuvimpia lapsia. Parannat heidän elinolojaan nyt ja tulevaisuudessa.

FMNR-menetelmän aikaansaava muutos
Maisema ennen metsitysmenetelmää ja maisema neljän metsitysvuoden jälkeen.

Miten lapset liittyvät ilmastonmuutokseen ja mitä voimme tehdä?

LAPSET KÄRSIVÄT ENSIN
Ilmastonmuutoksen ensimmäiset kärsijät ovat nimenomaan heikoimmassa asemassa olevat lapset. Köyhtynyt maaperä ei enää tuotakaan perheille tarvittavaa ravintoa ja toimeentuloa, jolloin perheet voivat joutua säästämään koulumaksuista. Lapset joutuvat käyttämään kasvavan osan päivästään polttopuiden etsimiseen eikä koulunkäynnille ja leikille jää aikaa. Äärisääolosuhteet kuten pitkittynyt kuivuus ja tulvat ovat hengenvaarallisia uhkia ja perheitä joutuu lähtemään kotiseuduiltaan pakoon. 

RATKAISUMME
World Vision hyödyntää edullista ja nopeasti tuloksia aikaansaavaa metsityskeinoa (Farmer managed natural regeneration, FMNR), jonka avulla pystytään metsittämään eroosion runtelemat alueet. Menetelmän avulla on saatu vaikuttavia tuloksia niin metsien kuin vesivarantojen elpymisestä. Esimerkiksi pelkästään Nigerissä maanviljelijät ovat herättäneet henkiin viisi miljoonaa hehtaaria aavikoitumisen kynnyksellä olevaa maaperää.

TULOKSET
Menetelmän opittuaan muutosvoimana ovat pienviljelijät itse. Pelkästään Nigerissä maanviljelijät ovat ennallistaneet 5 miljoonaa hehtaaria aavikoitumisen kynnyksellä ollutta maaperää mullistaen 2,5 miljoonan ihmisen elämän. Hedelmällisempi maaperä tarjoaa karjalle enemmän syötävää, mikä puolestaan lisää karjan maidontuotantoa, parhaillaan moninkertaisesti. Lapset saavat maitoa ja perheiden toimeentulo paranee. Katastrofaalisten kuivuusjaksojen ja äkillisten tulvien riski pienenee, kun eroosio ei nakerra maaperää. 

SINÄ
Sinä olet aktiivinen toimija planeetan pelastamisessa ja lasten suojelemisessa. Pelkästään puun taimien istuttamiseen perustuva metsittäminen on moninkertaisesti kalliimpaa ja hitaampaa kuin jo olemassa olevia kantoja, juuria ja maaperän siemeniä hyödyntävä metsitysmenetelmä. FMNR-menetelmä on tällä hetkellä käytössä 25 maassa ja kansainvälisen World Vision -verkoston tavoitteena on käynnistää metsitystyö 100 maassa vuoteen 2030 mennessä. Kiitos, että olet kanssamme mukana taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. 

Mitä hyötyä World Visionin menetelmästä on?

Luonto

Luonto kiittää

  • Sitoo ja varastoi ilmakehän hiilidioksidia lisääntyneeseen puustoon ja muuhun kasvillisuuteen
  • Ylläpitää luonnon monimuotoisuutta eli biodiversiteettiä
  • Ehkäisee maaperän ravinneköyhtymistä ja eroosiota
  • Tasapainottaa veden kiertokulkua
  • Pienentää ääri-ilmiöiden kuten äkillisten tulvien ja pitkittyneiden kuivuuskausien riskiä
Perhe pellolla

Näin yhteisöt ja lapset saavat menetelmästä apua

  • Maatalouden tuottavuus kasvaa ja karja lypsää enemmän maitoa
  • Maataloudesta saaduilla lisätuloilla viljelijät maksavat mm. koulumaksuja
  • Lapset saavat monipuolisempaa ravintoa; maitoa, viljatuotteita ja vihanneksia
  • Lapsilla on enemmän aikaa koululle ja leikille, kun polttopuita ei tarvitse etsiä kaukaa
  • Lapsilla on paremmat mahdollisuudet omaan ja lapsiensa tulevaisuuteen

Miksi World Visionin metsitysmenetelmä toimii?

Edullinen

Vesovien puiden ja pensaiden juuristot ja kannot elvytetään yksinkertaisilla metsänhoidollisilla menetelmillä, joihin World Vision kouluttaa viljelijät. Työkaluksi riittää veitsi. Pelkästään puuntaimien istuttamiseen perustuva metsittäminen on huomattavasti kalliimpaa kuin FMNR-menetelmän hyödyntäminen, jolloin samalla summalla voidaan metsittää laajemmat alueet. 

Nopea

Olemassa olevat juuristot saadaan vesomaan ja tuottamaan taimikkoa muita keinoja nopeammin. Tuloksia on saatu jopa esimerkiksi Sahelin jo pitkälle degradoituneilla alueilla, missä muut keinot eivät enää toimi. 

Kestävä

Istutettavien taimien selviytymisprosentti on aina väistämättä heikompi, kuin olemassa olevien kasvien elvyttäminen. 

Metsityshankkeidemme keskiössä ovat pienviljelijät, jotka toimivat aktiivisina toimijoina omistamillaan maillaan.

Skaalattava

Koulutamme viljelijöitä metsitysmenetelmästä eri puolilla maailmaa. Opittuaan tekniikan pienviljelijät hyödyntävät menetelmää itse, joten sen käyttö laajenee nopeasti viljelijältä toiselle ja saavuttaa näin syrjäisiäkin seutuja.