Onko yritykselläsi skaalautuva innovatiivinen ratkaisu maailman sosiaaliseen, taloudelliseen tai ekologiseen ongelmaan?

Weconomy on yritysyhteistyömalli, joka tarjoaa suomalaisille yrityksille merkittäviä kasvumahdollisuuksia kehittyvillä markkinoilla kestävällä tavalla. Yrityksesi pääsee kehittämään yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa kehittyville markkinoille soveltuvia tuote- ja palveluideoita sekä vastuullisia liiketoimintamalleja. Weconomy perustuu win-win-win logiikkaan, jossa hyötyjinä ovat niin uusille markkinoille liiketoimintaansa laajentavat yritykset kuin palvelemamme köyhät yhteisöt ja planeettaamme: People, Planet, Profit

Avullamme monet yritykset ovat yhteiskehittäneet ja testanneet tuotteitaan muun muassa Keniassa. Meillä on laaja tuntemus ruohonjuuritason tarpeista ja kehittyvien markkinoiden liiketoiminnan erityispiirteistä sekä olemassa olevat kanavat paikallisiin yhteisöihin ja viranomaisiin. Lisäksi moni yhteistyökumppanimme on saanut Finnpartnershipin liikekumppanuustukea. Sitä voi hakea suomalainen toimija, jonka taloudellisesti kannattava liiketoiminta aikaansaa postiviisia kehitysvaikutuksia kehitysmaissa.

Mies käyttää GoSol-uunia

Arviolta 2,7 miljardilla ihmisellä on päivittäisenä haasteena lämmön saanti ruoan prosessoimiseksi ja sitä kautta hyödykkeiden tuottamiseksi. Uusiutuvan energian yritys GoSol.org on kehittänyt kanssamme Keniassa auringon lämpöenergiaa hyödyntäviä laitteita pienyritysten käyttöön.

”Aurinkoenergialaitteemme on yksinkertainen, edullinen ja sen huolto on helppoa. Yritysten ja järjestöjen täytyy työskennellä tulevaisuudessa entistä tiiviimmin yhteistyössä, jotta haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset pystyvät sopeutumaan ilmastonmuutoksen seurauksiin. Pilottimme on osoittanut, että uusi teknologia ja koulutus antavat ihmisille vakaamman tulonlähteen”, toteaa toimitusjohtaja Eva Wissenz.

Logonet Oy on toimittanut yli 15 vuoden ajan tuotteita suomalaiseen äitiyspakkaukseen. Keniassa Logonet yhteiskehitti meidän ja paikallisten toimijoiden kanssa äitiyspakkauksen, joka soveltuu pakolaisleireille ja vaativiin olosuhteisiin kehitysmaissa. Yhteisen työmme tuloksena äiti- ja lapsikuolleisuus vähenee samalla kun yrityksen toimintakenttä ja liikevaihto kasvavat. 

”Erittäin haastavat alkeelliset olosuhteet olivat optimaaliset Finnish Baby Aid Kit äitiys- ja synnytyspakkauksemme pilotoinnille sekä paikallisväestön piirissä että Kakuman pakolaisleiriolosuhteissa. Tulokset olivat huikeat: raskaana olevien naisten terveystarkastukset yhdeksänkertaistuivat. Onnistunut pilotti on saanut Kenian valtion harkitsemaan laajempaa jakelua ja paikallishallinnon budjettiin on jo lisätty varoja pakkauksemme jakelun jatkamiselle”, kertoo kehitysjohtaja Mika Roini

World Visionin työntekijät antavat tuoreelle äidille Logonetin äitiyspakkaus Kakuman pakolaisleirillä Keniassa