Visio, missio ja arvot

Suomen World Vision tuo ihmisiä yhteen parantamaan pysyvästi kehitysmaiden lasten elinoloja ja oikeuksia. Meillä on visio maailmasta, jossa ei ole köyhyyttä ja jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus kasvaa terveenä, saada huolenpitoa ja käyttää lahjojaan. 

Olemme poliittisesti riippumaton ja yksittäisiin kirkkokuntiin sitoutumaton kehitysyhteistyöjärjestö. Työmme lähtökohta on kristillinen lähimmäisenrakkaus. Autamme siellä, missä tarve on suurin uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaukseen katsomatta.

Teemme yhteistyötä erilaisten uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Suomen World Vision ei vaadi avunsaajilta, -antajilta tai omilta työntekijöiltä tiettyä vakaumusta eikä työskentele sen muuttamiseksi. 

Jatkamme työtä niin kauan kuin lapset kärsivät olosuhteissa, jotka on mahdollista muuttaa. 

Visio:

Jokaisella lapsella mahdollisuus elämässä. Jokainen mukana suuressa tehtävässä.

Missio:

Parannamme pysyvästi lasten elinoloja ja edistämme lasten oikeuksia. Toimimme yhdessä suomalaisten ja kehitysmaiden yhteisöjen kanssa. Työtämme ohjaa kristillinen lähimmäisenrakkaus.

Arvot

 1. Keskitymme köyhyyden poistamiseen lasten elämästä
 2. Kohtaamme ihmisen lähimmäisenä
 3. Palvelemme vastuullisesti
 4. Sitoudumme yhteisöllisyyteen
 5. Toimimme tehokkaasti
 6. Kristilliset arvot ovat toimintamme pohja

Tehtävät

 1. Tuemme kehitysmaissa yhteisöjen kestävää kehitystä, joka parantaa erityisesti lasten elinoloja
 2. Välitämme humanitaarista apua luonnonkatastrofien ja konfliktien uhreille
 3. Edistämme oikeudenmukaisuutta työskentelemällä köyhyyden syiden poistamiseksi ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi
 4. Vaikutamme väkivallan vähentämiseen sen kaikissa muodoissa ja tuemme sovinnon rakentamista
 5. Tiedotamme köyhyydestä ja sen syistä sekä työstä köyhyyden vähentämiseksi
 6. Keräämme varoja työhön kehitysmaissa ja rohkaisemme suomalaisia osallistumaan vapaaehtoistyöhön
 7. Toimimme kristillisen lähimmäisenrakkauden pohjalta ja edistämme kumppanuutta ja toivon ilmapiiriä