Kolumbia: Tulevaisuus omissa käsissä

Suomalaisten kummien tuki on muuttanut kolumbialaisten slumminuorten elämänkulun. Yhteinen tavoitteemme on täyttynyt: alueen omat asukkaat ovat ottaneet ohjakset ja tulevaisuuden käsiinsä. Nace la Esperanzan projekti päättyy ja nyt on juhlan paikka! Kiitos kummit!

Osaaminen jää Nace la Esperanzaan 

Kouluttamamme paikalliset vapaaehtoiset toimivat esimerkkeinä ja neuvojina muille perheille. “Olen ollut 10 vuotta vapaaehtoisena ja se on ollut hyvin antoisaa. Aikaisemmin emme tienneet, kuinka olisimme voineet neuvoa lapsia suojelemaan itseään väkivallalta ja kaltoinkohtelulta. Nyt osaamme.  Tiedämme myös, miten voimme auttaa vanhempia ja lapsia parantamaan välejään. kaikkeni lasten aseman parantamiseksi”, kertoo alueen asukas Damaris.

Asukasyhdistykset osaavat ajaa asioitaan

Moni alueen asukkaista on muuttanut alueelle paetakseen oman synnyinseutunsa väkivaltaisuuksia. Aluetta on leimannut väliaikaisuuden tunne.  Kummien tuella asukkaita on opetettu järjestäytymään yhdistyksiksi ja toimimaan yhdessä. Nyt asukkaat osaavat vaikuttaa päätöksen tekoon ja ovat saaneet paikallishallinnolta lisärahoitusta toiminnalleen.

Uusi sukupolvi oppii aikaisempaa enemmän 

Kouluopetus on parantunut. Lapset ovat saaneet kehittää luku- ja kirjoitustaitojaan lastenkerhoissa ja työpajoissa. Antony on 8-vuotias poika, joka on kirjoittanut sadun taikaolennoista. Hänen kirjoittamansa tarina on yksi monista lasten tarinoista, jotka julkaistiin lasten omassa satukirjassa. Yhteistyö opetusviranomaisten kanssa kantaa hedelmää.

Lapset kehittävät taitojaan harrastuksissa

Slummialueella on tärkeää, että lapsilla on ollut mielekästä ja kehittävää vapaa-ajan tekemistä. Urheilukerhot, musiikkiryhmät ja muut harrastusryhmät ovat pitäneet lapset pois kaduilta ja huonosta seurasta.

”Moni meistä ei tiennyt, miten oikein potkaistaan palloa. Nyt osaamme pelata paljon paremmin. Pelatessa olen myös oppinut yhteistyötaitoja, suvaitsevaisuutta ja rehellisyyttä”, kertoo  Pablo Jesus, 11 vuotta.  

Tulevaisuuden suunnitelma auttaa valintojen tekemisessä

Moni lapsi tai perhe on tehnyt itselleen tulevaisuuden suunnitelman nimeltä ”Plan de mi vida”. Nuoret kokevat, että suunnitelma on auttanut heitä  tunnistamaan omia vahvuuksiaan,  asettamaan opiskelu- ja ammattitavoitteita ja tekemään valintoja, jotka johtavat tavoitteisiin. Suunnitelma auttaa myös ajautumasta ikävyyksiin.

"Tein oman tulevaisuudensuunitelmani: haluaisin opiskella graafista suunnittelua. Nuortenryhmässä olenkin jo oppinut paljon yrittämisestä. Ylläni on itse suunnittelmani t-paita, " kertoo Jaime

Perheiden toimeentulo on kohentunut

Yhä useammalla perheellä on uusia toimeentulokeinoja, ja lisääntyneiden tulojen ansiosta lapsilla on mahdollisuus ammattikoulutukseen. "Meillä on nyt leipomo, jossa valmistuu 100 kakkua viikossa. Teini-ikäiset lapsemme auttavat minua leipomossa.", kertoo Ana Menco.  

Lasten ja aikuisten välit ovat parantuneet

Äidit ja isät ovat oppineet, miten he voivat kasvattaa lapsiaan hellyydellä ja huomioiden. Parempi vuorovaikutus vähentää lasten kokemaa väkivaltaa.

Alustavia tuloksia Nace la Esperanzan aluekehitysohjelmasta Kolumbiasta vuosilta 2005-2018: 

  • Lähes kaikki lapset käyvät nyt koulua. 1894 nuorta on suunnitellut mitä harrastaa ja opiskella, jotta köyhyyden kierre katkeaa heidän kohdallaan. Esimerkiksi teiniäitien määrä on vähentynyt lähes puoleen.
  • Asukkaiden joukossa on nyt terveysvapaaehtoisia, jotka seuraavat pienten lasten kasvua, opettavat imetystä ja kertovat terveyspalveluista. Kun aloitimme, vain 60 % lapsista oli rokotettu, nyt 84 %. Yhteistyö terveysviranomaisten kanssa on auttanut köyhiä perheitä pääsemään paremmin hoidon pariin.
  • Asukkaat osaavat järjestäytyneet nyt yhdistyksiksi ja osaavat vaikuttaa päättäjiin ja jatkaa sitä kehitystä, mikä on aloitettu ja pitää huolta lastensa tulevaisuudesta. Kun aikaisemmin  vain 8 % asukkaista koki, että lapset saavat tarvitsemaansa suojelua, nyt 43 % asukkaista on tyytyväisiä lastensuojeluun. 
  • Hurrikaanialueella on tärkeää, että asukkaat ovat varautuneet toimimaan oikein hätätilanteissa. Vuonna 2011 vain 16 % kodeista oli joku, joka tiesi mitä tulee hätätilanteessa tehdä. Vuonna 2018 jo 45 % perheistä on tämä tieto.